it-swarm-eu.dev

windows-8

Emulator Windows Phone 8 nie może połączyć się z Internetem

Windows 8.1 nie może zainstalować .NET Framework 3.5 0 * 800F0906

Jak odinstalować aplikację zainstalowaną przez innego użytkownika?

Pobierz Windows Phone sdk 8 offline

Emulator Windows Phone 8 nie uruchamia się. Kod błędu 0x80131500

Nie można uruchomić emulatora Windows Phone

Instalacja sterownika USB dla Nexusa 4 (z KitKat) w Windows 8 64-bit - „brak kompatybilnego sterownika oprogramowania”

Błąd 80070002 podczas instalowania aplikacji ze Sklepu w Windows Phone 8.1 Emulator

Zaszyfruj ciąg za pomocą Bouncy Castle AES/CBC/PKCS7

Wyłącz nawigację po stronach internetowych podczas przesuwania (wstecz i do przodu)

Windows Phone 8.1 - Nawigacja strony

Emulator Windows Phone nie uruchamia się (nie można skonfigurować portu UDP)

Wdrażanie do Windows Phone 10 kończy się niepowodzeniem w Visual Studio

Visual Studio projekt musi zostać wdrożony, zanim będzie można go uruchomić

Jak publikować dane za pomocą HttpClient?

Uruchom uniwersalne aplikacje systemu Windows 10 w systemie Windows 8.1

VB6 działa na Windows 8?

Tworzenie aplikacji w stylu Windows Metro w Javie?

Uruchamianie aplikacji komputerowej za pomocą aplikacji w stylu Metro

Uruchom kod w wątku interfejsu użytkownika w WinRT

Buforowanie ramek i stron WinRT/UWP: Jak utworzyć nową instancję strony w Navigate () i zachować instancję strony na GoBack ()

Zezwalanie na niezaufane certyfikaty SSL za pomocą HttpClient

Jaki jest ciąg agenta użytkownika dla powierzchni rt?

Nie można aktywować aplikacji Windows Store

Czy aplikacje WPF wyglądają jak Metro, nawet w systemie Windows 7? (Okno Chrome/Theming/Theme)

Python nie działa w wierszu polecenia?

Uzyskaj unikalny identyfikator urządzenia (UDID) w systemie Windows Phone 8

Jak uzyskać dostęp do formantu wewnątrz XAML DataTemplate?

Obraz z adresu URL do przesyłania strumieniowego

Jak otworzyć/uruchomić plik .jar (podwójne kliknięcie nie działa)?

Gdy wystąpi Nieobsługiwany wyjątek typu „System.Reflection.TargetInvocationException” wystąpił w System.Windows.ni.dll „w Windows Phone

Błąd Signtool: Nie znaleziono żadnych certyfikatów spełniających wszystkie podane kryteria w aplikacji Windows Store?

Przechwytywanie zdjęć w aplikacji Windows Store na Windows Phone

Błąd

Jak naprawić błąd studio wizualne "nie można znaleźć jednego lub więcej składników. Proszę ponownie zainstalować aplikację" w systemie Windows 8.1?

Visual Studio 100% dysku do wykorzystania

Jak zainstalować i używać „make” w systemie Windows?

Nie można połączyć się z Localhost na działającym serwerze IIS

Żądanie zostało przerwane: nie można utworzyć bezpiecznego kanału SSL / TLS

Pobieranie treści / wiadomości z HttpResponseMessage

Zainstaluj program Visual Studio 2013 w systemie Windows 7

Sterownik ADB i Windows 8.1

IE10 renderuje w trybie IE7. Jak wymusić tryb Standardy?

Jak utworzyć skrót za pomocą wiersza polecenia w systemie Windows?

Jak zainstalować zestaw Windows Phone 8 SDK w systemie Windows 7

Rozszerzenie pliku dla PowerShell 3

NetBeans IDE skalowanie w systemie Windows 8/10

Dlaczego WinRT nie jest zarządzany?

W jaki sposób aplikacja Metro w systemie Windows 8 może komunikować się z aplikacją komputerową zaplecza na tym samym komputerze?

Jak przekazywać wartości (parametry) między stronami XAML?

Jak zainstalować aplikację Windows 8 bez przesyłania do sklepu

Nazwa „InitializeComponent” nie istnieje w bieżącym kontekście. Nie można uzyskać pomocy w zakresie wyszukiwania w sieci

JSON.NET DeserializeObject do listy obiektów

W jaki sposób usługa systemu Windows może programowo się zrestartować?

Taskkill/f nie zabija procesu

Jak otworzyć plik z wiersza poleceń przy użyciu określonego programu?

Nie można uruchomić hostednetwork

Pokaż klawiaturę dotykową (TabTip.exe) w edycji rocznicowej systemu Windows 10

Co to jest lokalizacja obrazu dokera na Windows 10?

„tls: zbyt duży rekord odebrany z długością 20527” próbujący „uruchomić doker” tylko z Win10 WSL Bash

Skopiuj pliki z systemu Windows do podsystemu Ubuntu

Jak podłączyć Windows Mobile PDA do Windows 10

Jak działa Windows 8 Runtime (aplikacje WinRT / Windows Store / Windows 10 Universal App) w porównaniu z Silverlight i WPF?

Jak włączyć Bash w podglądzie programisty Windows 10?

Wiele-i -lub w instrukcji programu Where-Object programu PowerShell

Jak wyłączyć okno dialogowe „Debugowanie / zamykanie aplikacji” w systemie Windows Vista?

Instalowanie wielu wystąpień tej samej usługi systemu Windows na serwerze

Jak poprosić o uprawnienia administratora po uruchomieniu programu?

JQuery AJAX nie wysyła UTF-8 na mój serwer, tylko w IE

Jak w pełni zintegrować codeIgniter z netbeans

Ruby Output Unicode Character

Błąd generowania klienta usług WWW w pakiecie JDK 8

iPhone X/8/8 Plus Zapytania o media CSS

java.lang.IllegalStateException: tylko pełnoekranowe nieprzezroczyste czynności mogą wymagać orientacji

WCF na IIS8; * Mapowanie obsługi .svc nie działa

Powiadomienia nie wyświetlają się w Android Oreo (API 26)

Kodowanie Windows-1252 do UTF-8

Dependency Walker zgłasza brakujące pliki IESHIMS.DLL i WER.DLL?

Asp.net 4.0 nie został zarejestrowany

Błąd „Nie można załadować pliku lub zespołu System.Drawing lub jednego z jego” w sieciach .Net 2.0, VS2010 i Windows 8

gem install json -v 1.7.3 daje 'Proszę zaktualizować PATH, aby zawierało narzędzia do budowania'

Internet Explorer 10 Windows 8 Usuń ikony wprowadzania tekstu i hasła

Instalacja sterownika Windows 8 i weryfikacja katalogu/podpisu

Uruchom Visual Studio na Microsoft Surface?

Instalowanie Visual Studio 2012 Ultimate na Windows 8

Czy można zmusić program Visual Studio do ciągłego działania jako administrator w systemie Windows 8?

Jak wyświetlić wiadomość w aplikacjach Windows Store?

fs.watch wystrzelił dwukrotnie, gdy zmieniam oglądany plik

Jak usunąć/ukryć pasek narzędzi GitExtensions w Visual Studio?

Nie można utworzyć maszyny wirtualnej

Yet Another MinGW "gcc: error: CreateProcess: Brak takiego pliku lub katalogu"

ExecJS :: RuntimeError in Users # index (RoR)

Opracowanie gry 2D na Windows Phone 8

Windows 8 - Uruchamianie Eclipse (Java VM nie znaleziono)

Maksymalna liczba linii dla blokady tekstu zawiniętego

Włączanie/wyłączanie miniportu Microsoft Virtual WiFi

Dlaczego otrzymuję OutOfMemoryException, gdy mam obrazy w moim ListBox?

Klucz rejestru dla globalnych ustawień proxy dla przeglądarki Internet Explorer 10 w systemie Windows 8

Nie można uzyskać właściwości odwołania niezdefiniowanego lub zerowego - aplikacja Windows 8 JS/CSS

LongListSelector: dotknij elementu?