it-swarm-eu.dev

wifi

Jak uzyskać adres IP każdego urządzenia w scenariuszu Wi-Fi Direct?

Połącz dwa telefony z Androidem z Wi-Fi (bez laptopa lub punktu dostępu) i wyślij plik

Android programowo włącza/wyłącza HotSpot WiFi

Udostępnij poświadczenia Wi-Fi za pośrednictwem NFC tag bez specjalnych aplikacji

Android: programowo włącz/wyłącz hotspot WiFi na Androida Marshmallow (6.0)

Włączanie Wi-Fi na Android Emulator

Jak programowo tworzyć i odczytywać konfiguracje WEP / EAP WiFi w Androidzie?

Czy Android może korzystać z sieci ad-hoc typu peer-to-peer?

Jak mogę połączyć się z ekranem ustawień Wi-Fi z mojej aplikacji za pomocą Androida

Wykryj typ połączenia sieciowego na Androidzie

Uruchom/zainstaluj/debuguj aplikacje na Androida przez Wi-Fi?

Cel CONNECTIVITY_ACTION otrzymał dwukrotnie, gdy Wifi jest podłączony

Jak mogę uzyskać wyniki skanowania Android Wifi na liście?

Jak włączyć/wyłączyć WiFi z aplikacji?

Hasło WiFi: jak jest przechowywane i gdzie?

Jak uzyskać mój hotspot WiFi w moim obecnym systemie Android

Java mojego adresu IP

BroadcastReceiver odbiera wiele identycznych wiadomości dla jednego zdarzenia

BroadcastReceiver zadeklarowany w manifeście nie odbiera transmisji

Jak wyłączyć Wi-Fi przez ADB?

android adb włącz wifi przez adb

WiFi Direct (Android 4.0) z wieloma urządzeniami (3+)

Jak wyłączyć WIFI Auto-connect w Androidzie

Włączanie/wyłączanie miniportu Microsoft Virtual WiFi

Jak przekonwertować siłę sygnału WiFi z jakości (procent) na RSSI (dBm)?

Triangulacja pozycji Wifi

Uzyskaj mój adres IP ip Android

Jak sprawdzić dostęp do Internetu za pomocą skryptu bash w Linuksie?

Jak uzyskać zgrubną lokalizację za pomocą WiFi lub GSM lub GPS, w zależności od tego, która jest dostępna?

Polecenie „netsh wlan start hostednetwork” nie działa bez względu na to, co spróbuję

Czy iOS 7 Multipeer Connectivity jest kompatybilny z Android Wi-Fi Direct?

Podłącz do chronionej hasłem sieci Wi-Fi za pomocą powłoki adb

iOS - Uruchom/Debuguj/Instaluj opiera się na Wi-Fi

Wyślij powiadomienie do wszystkich urządzeń podłączonych do sieci Wi-Fi

Jak rozwiązać problem „wprowadź hasło do magazynu danych logowania”?

Jak skonfigurować połączenie Wifi-Direct między Androidem a Linuksem

Błąd DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG

Uzyskiwanie adresu MAC w systemie Android 6.0

Ustawianie priorytetu Wi-Fi na Androida Lollipop lub nowszym za pomocą interfejsu ustawień

Jak debugować system Android 6.0 przez Wi-Fi? (problem netcfg)

iOS - Jak programowo połączyć się z siecią WiFi, podając SSID i hasło przy użyciu biblioteki prywatnej/innej firmy

Jak wykryć ukryty SSID na moim Raspberry Pi 3 (Raspbian) i połączyć się z nim?

Otwarte ustawienia WiFi przez „prefs: root = WIFI” nie powiodły się w systemie iOS 10

Siła Androida do korzystania z sieci Wi-Fi bez Internetu

Jak programowo włączyć/wyłączyć bezprzewodowy hotspot w Androidzie 8.0 (Oreo)

Jak programowo włączyć Android O WiFi Hotspot

Jak radzić sobie ze zmianą sieci między danymi WiFi a danymi mobilnymi?

Android 8.0 Lista Oreo wifi nie jest dostępna

Łączność Oreo Wifi

W Oreo (8.1.0) nie uzyskano poprawnego SSID Wifi. Pokazuje <nieznany ssid>, chociaż jest podłączony do wifi z SSID

Jak połączyć się z określoną siecią Wi-Fi w Android programowo?

Odbiornik rozgłoszeniowy do sprawdzania połączenia internetowego w Android app

Jak sprawdzić, czy Wi-Fi jest podłączony do Androida?

Jak wykryć, kiedy ustanowiono połączenie WIFI w Androidzie?

użyj „netsh wlan set hostednetwork ...”, aby utworzyć hotspot Wi-Fi, a uwierzytelnianie nie działa poprawnie

Android Studio - Android Emulator Wi-Fi połączony bez internetu)

Jak podłączyć Android wifi do adhoc wifi?

iOS Wykryj 3G lub WiFi

Github (SSH) przez publiczną sieć WIFI, port 22 zablokowany

Jak obliczyć odległość od routera Wi-Fi za pomocą siły sygnału?

Adb przez sieć bezprzewodową bez kabla USB w ogóle dla nierootowanych telefonów

Uzyskaj identyfikator SSID po podłączeniu WIFI

Uzyskiwanie siły sygnału WiFi w Android

Obsługa Wi-Fi Direct i iOS

Klient mostu Luci (openwrt) WiFi - jak skonfigurować?

SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION zwraca pustą listę w Android 6.0