it-swarm-eu.dev

virtualbox

Dlaczego VirtualBox nie mógł znaleźć zarejestrowanego komputera o nazwie Windows_7?

Adresowanie lokalnego hosta z maszyny wirtualnej VirtualBox

Jak mogę łatwo dodać pamięć do maszyny VirtualBox za pomocą XP zainstalowany?

ORA-12505: TNS: słuchacz aktualnie nie zna identyfikatora SID podanego w deskryptorze połączenia (DBD ERROR: OCIServerAttach)

Jak zamontować folder udostępniony Virtualbox na serwerze Ubuntu 10.04 + Montaż GUI/sbin/mount.vboxsf nie powiódł się z powodu błędu: brak takiego urządzenia

Jak SSH do gościa VirtualBox zewnętrznie przez hosta?

Czy VirtualBox może być uruchamiany w instancji Amazon EC2?

Jak skonfigurować sieć na VirtualBox dla Androida 2.3

Jak powiązać katalog projektu Vagrant z istniejącą maszyną wirtualną VirtualBox?

Zachowanie Vagrant/VirtualBox/Apache2 Strange Cache

Pole SSH do Vagrant w systemie Windows?

Jak uzyskać dostęp do folderu udostępniania w wirtualnej skrzynce. Host Win7, Guest Fedora 16?

brak sieci w Androidzie x86 na VirtualBox 4.1.2

Skąd Vagrant pobiera pliki .box?

Skrót do wyjścia z trybu skali w VirtualBox

Jak zmienić rozmiar pliku VirtualBox vmdk

Jak korzystać z przekazywania agenta ssh za pomocą „vagrant ssh”?

Nie można zmienić uprawnień do folderów w folderze domowym vagrant

Jak usunąć maszynę Virtualbox w stanie błędu GURU_MEDITATION?

Identyfikator UUID pola wirtualnego {07c3 .........} nie jest zgodny z wartością {2c1b ...} przechowywaną w rejestrze nośników

Przekazywanie portów VirtualBox nie działa NAT adapter

Emulator Androida i wirtualna skrzynka nie mogą działać w tym samym czasie

Jak uruchomić Android-x86 4.2 iso on VM VirtualBox?

Genymotion Android emulator - dostęp do adb?

Jak skopiować urządzenia wirtualne pobrane przez Genymotion na inną maszynę?

Nie można utworzyć urządzenia wirtualnego Genymotion

Jak zmienić domyślną nazwę maszyny Vagrant?

vagrant up nie powiódł się,/dev/vboxnetctl: brak takiego pliku lub katalogu

Jak pozbyć się „Nie znaleziono nośnika startowego!” błąd w Virtual Box?

Używanie vagrant do uruchamiania maszyn wirtualnych ze środowiskiem pulpitu

Jak uruchomić „Oracle VirtualBox (VBOX)” w pełnym tle „Microsoft Windows (WIN)”?

Nie można uruchomić Genymotion Virtual Device - Virtualbox Host Tylko Ethernet Adapter nie udało się uruchomić

Android-x86 nie zainstaluje się na VirtualBox

GenyMotion Nie można uruchomić urządzenia wirtualnego Genymotion

Błąd VirtualBox „Nie udało się otworzyć sesji dla maszyny wirtualnej”

Genymotion nie uruchamia urządzenia wirtualnego z Androidem

Problem „pomijanie: brak dopasowanych Hostów” w Vagrant i Ansible

VBoxManage: error: Nie udało się utworzyć adaptera tylko dla hosta

Połączenie internetowe w Virtualbox nie działa (Mac OS X Host/Windows XP Gość)

Nagle się „nie udało załadować VMMR0.r0 (VERR_LDR_MISMATCH_NATIVE)”

LG G2 vs980 nie rozpoznany przez polecenie urządzeń ADB (Win7 na wirtualnej skrzynce)

Włamywacz zatrzymał próbę przekroczenia limitu czasu połączenia

Przekroczono limit czasu, czekając, aż maszyna się uruchomi, gdy się włóczy

Limit czasu dla włóczęgów

Ostrzeżenie Moduł jądra vboxdrv nie jest załadowany

Wystąpił błąd Homebrew, gdy wydałem komendę „cask install virtualbox” lub „brew cask search google-chrome”

Błąd podczas robienia włóczęgi

Prawidłowy sposób konfiguracji Virtualbox 4.3, aby użyć dowiązań symbolicznych na gościu (dla meteor)

Jak usunąć pole Vagrant ze statusu globalnego, po usunięciu tego pola z systemu plików?

VirtualBox - Kernel wymaga procesora x86-64, ale wykrył tylko procesor i686

Odinstalowywanie Genymotion (v2.2.2) na Ubuntu (v14.04)

Genymotion Error: Nie można załadować silnika Virtualbox

Uprawnienia do folderu udostępnionego Virtualbox

Jak uzyskać dostęp do przeglądarki Tomcat działającej w kontenerze dokowanym z przeglądarki?

domyślnie: Ostrzeżenie: Rozłączenie połączenia zdalnego. Ponawiam próbę

Laravel Adres IP Homestead nie działa

Dlaczego proces wirtualnego boxu vboxheadless wykorzystujący Vagrant wykorzystuje 100% mojego procesora?

Brak ścieżki hosta do udostępnionego źródła: ~/Code

instalacja npm powoduje błędy, takie jak npm ERR! tar.unpack untar error w Debianie

VM stał się „niedostępny” - Vagrant już nie działa

Genymotion nie może załadować silnika VirtualBox na Windows 10

Doker w systemie Windows (Boot2Docker) - certyfikat podpisany przez nieznany błąd autoryzacji

Używanie urządzeń loopback jest zdecydowanie odradzane do celów produkcyjnych

Virtualbox „Callee RC: REGDB_E_CLASSNOTREG” (0x80040154)?

Włóczęga nie zaczyna się. Użytkownik, który stworzył VM nie pasuje do bieżącego użytkownika

Jak usunąć dodatkowe interfejsy sieciowe tylko hosta utworzone przez włóczęgę na Windows 10?

Wystąpił błąd podczas wykonywania `VBoxManage`, CLI używanego przez Vagrant do kontrolowania VirtualBox. okna 10

Funkcja VT-x jest wyłączona w systemie BIOS dla obu trybów procesora (VERR_VMX_MSR_ALL_VMX_DISABLED)

Nie udało się otworzyć/utworzyć sieci wewnętrznej Vagrant na Windows10

Jak połączyć się z kontenerem dokowania spoza hosta (ta sama sieć) [Windows]

Jak automatycznie skorygować zegar systemowy w Vagrant

Błąd: VT-x jest wyłączony w BIOSie dla wszystkich trybów CPU (VERR_VMX_MSR_ALL_VMX_DISABLED)

Nie można zainstalować wtyczek Vagrant w Ubuntu

Błąd importu VirtualBox Nie można zarejestrować obrazu DVD

Limit czasu maszyny dokującej - jak naprawić bez niszczenia maszyny?

Błąd w Vagrant Up w systemie Linux

Vagrant up - błąd VBoxManage.exe: VT-x nie jest dostępny (VERR_VMX_NO_VMX) kod E_FAIL (0x80004005) gui bez głowy

Błąd Genymotion VirtualBox

Vagrant Windows - ssh_exchange_identification: read: Połączenie resetowane przez peera

Start vm nie powiódł się po aktualizacji wirtualnej skrzynki z 5.0.24 na 5.1

Vagrant zawiesza się na „Metoda autoryzacji SSH: Klucz prywatny

Android Studio Virtual Device na Windows 7 VM nie kompatybilne

Sieć Vagrant koliduje z siecią nie będącą hostonem

Docker: Wygląda na to, że coś poszło nie tak w kroku Szukam vboxmanage.exe

Błąd VirtualBox w MacOS Sierra

Zwiększ miejsce na dysku na pasku narzędzi Docker

Cohabitation Docker i VirtualBox w systemie Windows

Nie można znaleźć pola Vagrant lub nie można uzyskać do niego dostępu w zdalnym katalogu - niezgodna wersja curl

Laravel Dusk error: Nie udało się połączyć z portem localhost 9515: Połączenie odrzucone

Vagrant Error: Nie można zamontować VirtualBox Shared Folders (dodatki dla gości, vboxsf)

Nie można zainstalować Tylko hosta - Windows 10, doker, virtualbox

Nieprawidłowe uprawnienia do wolumenu Jenkinsa

Przyspieszenie sprzętowe Vt-x/AMD-V nie jest dostępne w twoim systemie

Błąd podczas wstępnego sprawdzania: „Nie znaleziono VBoxManage. Upewnij się, że VirtualBox jest zainstalowany i VBoxManage jest na ścieżce”

Instalacja VirtualBox nie powiodła się w czystym OSX 10.13

Nie można uruchomić mojego wirtualnego urządzenia Box po zainstalowaniu Dockera w systemie Windows

Zainstaluj VMware: Nie można otworzyć/dev/vmmon: Brak takiego pliku lub katalogu. Upewnij się, że załadowano moduł jądra `vmmon '

RHEL: Ten system nie jest obecnie skonfigurowany do budowania modułów jądra

virtualbox Tryb raw jest niedostępny dzięki oknu Hyper-V 10

XDebug na porcie 9000 z maszyną wirtualną - EADDRINUSE ::: 90000