it-swarm-eu.dev

Tumblr - Jak połączyć z linkiem do zdjęcia z pulpitu nawigacyjnego Tumblr?

Prowadzę kilka blogów fotograficznych na Tumblr. Śledzę również wiele podobnych blogów. Zauważyłem, że kiedy klikam określone posty ze zdjęciami, obrazy otwierają się w Tumblr jako Lightbox. Ale czasami strona tego linku jest otwierana na nowej stronie.

Czy jest jakaś konkretna opcja, którą mogę włączyć tak samo dla moich blogów?

Do tej pory byłem w stanie dodać tylko bezpośredni link do podpisu zdjęcia.

2

Możesz dodać link do zdjęcia, klikając ten otoczony czerwonym:

enter image description here

Dodaj żądany link do dostępnego miejsca po kliknięciu tego przycisku. Jeśli chcesz użyć bezpośredniego łącza do zdjęcia, prześlij je najpierw, a następnie pobierz łącze bezpośrednie i dodaj łącze bezpośrednie do tego przycisku.

Jeśli nie chcesz robić tych żmudnych rzeczy, ustaw bezpośredni link na biegu w prawym górnym rogu i użyj utworzonego linku.

1
ellekaie