it-swarm-eu.dev

robots.txt

Jak indeksować Google mojego repozytorium Github

Czy w pliku robots.txt można użyć względnego adresu URL mapy witryny?

Jak skonfigurować plik robots.txt, aby zezwalał na wszystko?

Zignorować adresy URL w pliku robot.txt o określonych parametrach?

Symulator robotyki

Uaktualnij pakiety Pythona z wymagania.txt za pomocą polecenia pip

Jak podać w pliku wymagania.txt bezpośrednie źródło github

Nie można znaleźć wersji spełniającej wymaganie <package>

Jak korzystać z wymagania.txt, aby zainstalować wszystkie zależności w projekcie python

Odwołaj się do wymagania.txt dla pliku install_requires kwarg w pliku setup.py setuptools

wymagania.txt vs setup.py

powiedz pipowi, aby zainstalował zależności pakietów wymienionych w pliku wymagań