it-swarm-eu.dev

Użyj zakresu limitów w yii2?

Chcę uzyskać dane z db używając limit 12,20

Oto mój kod:

  $Query = new Query;
   $Query->select(['um.id as USERid', 'um.first_name', 'um.last_name',   'um.email', 'COUNT(g.id) as guestCount'])
 ->from('user_master um')
 ->join('LEFT JOIN', 'guest g', 'g.user_id = um.id')
 ->limit(12,20)
 ->groupBy('um.id')
 ->orderBy(['um.id' => SORT_DESC]);

  $command = $Query->createCommand();
  $evevtsUserDetail = $command->queryAll(); 

To nie działa. Daje mi wszystkie rzędy. Próbowałem również -> limit ([12,20]) , nie działa. 

Ale kiedy używam limit (12) wtedy otrzymuję 12 wierszy. 

Chcę uzyskać wiersze w limit 12,20 . Co powinienem zrobić dla tego w moim kodzie?

7
unknownbits

Spróbuj tego:

$Query = new Query;
$Query->select(['um.id as USERid', 'um.first_name', 'um.last_name','um.email','COUNT(g.id) as guestCount'])
->from('user_master um')
->join('LEFT JOIN', 'guest g', 'g.user_id = um.id')
->limit(20)
->offset(12)
->groupBy('um.id')
->orderBy(['um.id' => SORT_DESC]);

Offset() określa punkt początkowy, a limit() określa liczbę rekordów. Jeśli chcesz zapisywać między 12 a 20, użyj limit(8).

Po więcej informacji:

18
Insane Skull

możesz zrobić z Active record

$model = YourModel::find()->where('user_id = :user_id', [':user_id' => \Yii::$app->user->id])->limit(12,20)->all();

OR

$model = YourModel::find()->where('user_id = :user_id', [':user_id' => \Yii::$app->user->id])->with(['job','job.jobRecipient'])->limit(12)->all();
2
Kalpesh Desai