it-swarm-eu.dev

info-visualisation

Xcode nie może otworzyć Info.plist - błąd mówi „nie ma takiego pliku”

Eksponowanie wszechobecnego kontenera aplikacji na iCloud Drive w iOS 8

Zmiana języka programowania w Xcode

Info.plist aplikacji nie może zawierać wartości dla klucza UIRequiredDeviceCapabilities

NSPhotoLibraryUsageDescription Klucz musi być obecny w Info.plist, aby użyć rolki aparatu

Czy zdalne powiadomienia Push wymagają dodania UIBackgroundModes w Info.plist?

Jaka jest różnica między wymaganiami a wymaganiami przechodnimi w Javie 9?

Brakująca wartość Info.plist (CFBundleIconName) po aktualizacji Xamarin. Jak mogę to naprawić?

Gdzie jest info.plist dla React Native projects?

Nie można wykonać wtyczki maven-compiler: 3.6.1: testCompile podczas używania Java 9

Nie można skompilować prostego projektu Java 10 / Java 11 z Maven

Błąd Xcode 10: produkuje wiele poleceń

Błąd łączenia aplikacji App Store: brakujący ciąg celu w pliku Info.plist

canOpenUrl - Ta aplikacja nie może zapytać o instagram schematu

Błąd narzędzia Info.plist: „Nie można otworzyć Info.plist, ponieważ nie ma takiego pliku”

iOS: dostęp do zmiennych app-info.plist w kodzie

Ostrzeżenie NSLocationWhenInUseUsageDescription, ale już go dodałem

Android SDK 28 - kod wersji w PackageInfo został wycofany