it-swarm-eu.dev

http

403 Niedozwolone vs 401 Nieautoryzowane odpowiedzi HTTP

REST API PATCH lub PUT

Jaka jest zmiana między PUT, POST PATCH?

Jaka jest różnica między kodami stanu HTTP 301 i 308?

PUT i DELETE protokołu HTTP oraz ich użycie w PHP

HTTP 1.0 vs 1.1

HTTP 400 (złe żądanie) dla błędu logicznego, nieskomplikowana składnia żądania

Czy jest możliwe wysłanie przekierowania 401 Nieautoryzowane I (z lokalizacją)?

Autoryzacja w RESTful HTTP API, 401 WWW-Authenticate

Zwracanie http 200 OK z błędem w treści odpowiedzi

Jakie są możliwe przyczyny uzyskania odpowiedzi APN BadDeviceToken lub Unregistered?

401 Unauthorized vs 403 Forbidden: Jaki jest odpowiedni kod statusu, gdy użytkownik nie zalogował się?

Co to jest „406 nieakceptowalna odpowiedź” w HTTP?

Jak działa „304 niezmodyfikowany”?

Jakie są wszystkie możliwe wartości nagłówka HTTP „Content-Type”?

Łatwy sposób przetestować adres URL 404 w PHP?

Co dokładnie oznacza HTTP / 1.1 302?

Przekierowanie HTTP: 301 (stały) vs. 302 (tymczasowy)

Pobieranie odsyłacza HTTP w ASP.NET

W jakich przypadkach HTTP_REFERER będzie pusty

Jak przekazać POST parametry w adresie URL?

Zwróć określony kod stanu http w Rails

URL mediów na Instagram / feed API pokazuje „wygasł podpis URL”

Jak zmodyfikować nagłówek HttpUrlConnection

Sprawdź nagłówki odpowiedzi http w IE8

Narzędzie do przeglądania nagłówków odpowiedzi

Paging in a Rest Collection

HTTP GET z treścią żądania

Wykorzystanie dyspozycji treści w nagłówku odpowiedzi HTTP

Dlaczego otrzymuję żądanie OPTIONS zamiast żądania GET?

Jak mogę dodać nagłówki expire dla skryptów, które nie są na moim serwerze?

Sprawdzanie, czy witryna działa za pośrednictwem Pythona

PHP + curl, HTTP POST przykładowy kod?

Kod stanu HTTP do aktualizacji i usunięcia?

Nagłówek 404 - HTTP 1.0 lub 1.1?

REST Kody statusu HTTP dla nieudanego sprawdzania poprawności lub nieprawidłowego duplikatu

Nagłówek zakresu HTTP

Czy numer portu jest wymagany w parametrze nagłówka HTTP „Host”?

java.io.IOException: serwer zwrócił kod odpowiedzi HTTP: 403 dla adresu URL

aplikacja/x-www-forma-urlencoded lub dane wieloczęściowe/formularze?

Czy błędem jest zwrócenie 202 „Zaakceptowane” w odpowiedzi na GET HTTP?

Jak mogę korzystać z podstawowego uwierzytelniania HTTP w PHP?

podstawowe uwierzytelnianie http „wyloguj”

HttpURLConnection treść odpowiedzi na błąd 403

Odpowiednie kody statusu dla odpowiedzi JSON na wywołania Ajax?

HTTP Akceptuj znaczenie nagłówka

Jak użyć Fiddlera, aby zmodyfikować kod statusu w odpowiedzi HTTP?

Response.Redirect, który POST przetwarza dane na inny adres URL w ASP.NET

Wysłać POST Żądanie danych określone w pliku za pośrednictwem Curl

Django zwraca błąd 403 podczas wysyłania POST żądanie

Usuń referer http

Wykonywanie żądania HTTP GET z uwierzytelnianiem HTTP-Basic

Przeglądarka Chrome nie wysyła nagłówka if-modified-since do serwera

Kod stanu HTTP dla częściowego udanego żądania

Jak długo przeglądarki buforują HTTP 301?

WGET 401 Nieautoryzowany

Jak obsługiwać OPCJE HTTP za pomocą Spring MVC?

Kod stanu HTTP dla „brak dostępnych danych” z zewnętrznego źródła danych

Brakuje nagłówka nagłówka żądania Nagłówek autoryzacji w Symfony 2?

Wysyłanie żądania HTTP w Ruby przez Net :: HTTP

Komunikat o błędzie odpoczynku w nagłówku HTTP lub w treści odpowiedzi?

Co oznacza wartość Content-Type w żądaniu HTTP podczas przesyłania treści?

Zrozumienie „408 Request Timeout” na Apache PHP

HttpClient in wszystkie nagłówki

Błąd HTTP 403 w Python 3 Web Scraping

Android: przechwytywanie żądań HTTP za pomocą niesocjowanego urządzenia z systemem Android

Jak wydrukować treść żądania httprequest?

Rzeczywiste wykorzystanie nagłówka X-Forwarded-Host?

Wysyłanie treści wieloczęściowych/mieszanych z rozszerzeniem Postman Chrome

304 niezmodyfikowany z 200 (z pamięci podręcznej)

Jak uzyskać nazwę hosta z portem z żądania http lub https

400 Żądanie BAD Znaczenie kodu HTTP?

Wyślij tablicę za pomocą żądania GET z usługą AngularJS '$ http

Przechwytywanie backendu 301/302 przekierowuje (proxy_pass) i przepisuje na inny blok lokalizacji możliwy?

Czy potrzebuję Content-Type: application / octet-stream do pobierania plików?

"UWAGA: wyświetlane są tymczasowe nagłówki" w debugerze Chrome

$ http odpowiedzi Set-Cookie niedostępne

Wiosna - 405 Metoda HTTP DELETE nie jest obsługiwana przez ten adres URL

Jak przekazywać dane w nagłówku HTTP podczas przekierowywania żądania w Javie

POST dane wieloczęściowe/formularze z Objective-C

Co to jest nagłówek http X-REQUEST-ID?

Jak zapobiec żądaniu, które zwraca 304

REST API - PUT vs PATCH z prawdziwymi przykładami

HTTPError: Błąd HTTP 503: Usługa niedostępna Żądanie wykrywania języka goslate: Python

Odpowiedź na żądanie inspekcji wstępnej nie przechodzi kontroli kontroli dostępu

Jak działa zasada Content-Security-Policy z opcjami X-Frame?

Jak poprawnie ustawić nagłówek żądania HTTP w Angular 2

Co to jest nagłówek http Host?

Jak przechwytywać wszystkie żądania HTTP, w tym żądania formularzy

Kiedy używać nagłówka („Content-Type: application/json”) w PHP

Angular 4.3 Interceptory - jak używać?

Jak obsługiwać nieautoryzowane żądania (stan z 401 lub 403) z nowym httpClient w kanciastym 4.3

Buforowanie danych z HttpClient w Angular 4

Angular 4 Http POST nie działa

HTTP Post bez ciała Angular

Ustaw przeglądarkę jako dodatkowy nagłówek HTTP, jeśli klikniesz hiperłącze

Dodawanie nagłówków http w Angular 6

Uwierzytelnianie proxy HTTP 407 Wymagane podczas uzyskiwania dostępu do Amazon S3

Dostęp do nagłówków HTTP strony internetowej w JavaScript

Maksymalna wartość nagłówka http?