it-swarm-eu.dev

failed-installation

Odinstaluj ReSharper 4.5

Python Windows 7 - Błąd instalacji 0x80240017

MongoDB 3.6.2 2008R2 Plus nie instaluje się

Błąd INSTALL_FAILED_MISSING_SHARED_LIBRARY w systemie Android

błąd: nie można znaleźć vcvarsall.bat

Dlaczego nie mogę zainstalować mojej usługi (środowisko wykonawcze nowsze niż załadowane środowisko wykonawcze)?

Nie można zainstalować * .apk na emulatorze 5554 urządzenia: EOF

błąd instalacji mysql-python: Nie można otworzyć pliku include „config-win.h”

OSX El Capitan: Sudo pip install OSError: [Errno: 1] Operacja niedozwolona

Anaconda3 2.4 z błędem instalacji Pythona 3.5 (nie znaleziono wpisu procedury; Windows 10)

Nie powiodła się instalacja Visual Studio 2017 Enterprise offline

Android: błąd podczas instalowania plików APK

Android Studio nie może pobrać pakietu SDK?

Problem z instalacją SSDT (nie udało się uruchomić pakietu EXE).

Instalacja SQL Server 2017 Express nie powiedzie się

Błąd odmowy uprawnień przez zainstalowanie matplotlib

Błąd instalacji zestawu Windows 7 SDK

Błąd instalacji: INSTALL_PARSE_FAILED_MANIFEST_MALFORMED?

Jak zainstalować/zaktualizować/usunąć APK przy użyciu klasy „PackageInstaller” w Androidzie L?

Używanie innej lokalizacji dla drzewa .p2 Eclipse („pula pakietów”)

Jak znaleźć lokalizację mojego katalogu Python-pakiety?

Jak zainstalować cURL w systemie Windows?

Jak zainstalować program pyCurl?

Jak ustawić domyślną instalację Java/środowisko wykonawcze (Windows)?

Wiele wersji Firefox na tym samym komputerze

Jak zainstalować aplikację na iPhone'a w symulatorze iPhone'a

Dlaczego brakuje php5isapi.dll po instalacji PHP dla Windowsa?

W projekcie instalacyjnym Visual Studio Jak wygenerować skrypt deinstalacyjny?

Jak zainstalować pakiet MySQLdb? (ImportError: Brak modułu o nazwie setuptools)

błąd phpunit require_once ()

Wyodrębnij MSI z EXE

Jak mogę pobrać najnowszą wersję JRE/JDK jako plik Zip zamiast instalatora EXE lub MSI?

Czy AppData jest teraz „właściwym” miejscem do instalowania aplikacji specyficznych dla użytkownika (które modyfikują własne dane)?

Błąd: usługa jest nieprawidłowa

Jak zainstalować boto?

Co to jest błąd INSTALL_PARSE_FAILED_NO_CERTIFICATES?

Wymagana wersja Pythona 2.6, której nie znaleziono w rejestrze

Jak zainstalować biblioteki OpenSSL w systemie Ubuntu?

PHP Ostrzeżenie: PHP Uruchomienie: ????????: Nie można zainicjować modułu

Jak całkowicie usunąć Pythona z komputera z systemem Windows?

Homebrew instaluje określoną wersję formuły?

szyny 3 zainstaluj błąd „Nie znaleziono pliku: lib”

Niezabezpieczony świat zapisuje katalog/usr/local w PATH podczas próby zainstalowania Rails 3.0.3

Mój skrypt instalacyjny rozszerzenia Magento nie zostanie uruchomiony

Jak zainstalować pip w systemie Windows?

nie można zainstalować pg gem

Kompilowanie php z curl, gdzie jest zainstalowany curl?

Python (Windows) - ImportError: Brak nazwanego modułu

Instalowanie PEAR i PHPUnit z xampp

Python - ręcznie zainstaluj pakiet przy użyciu virtualenv

Przygotowanie tłumacza Scala do pracy

Problemy z konfiguracją Maven

Jak skonfigurować MiniTest?

Gdzie jest moja instalacja Django?

apache w xampp nie włączy się - po wcześniejszej pracy

Błędy $ PHP_AUTOCONF na mac os x 10.7.3 podczas próby zainstalowania rozszerzeń pecl

Jak zainstalować i używać zwijania w systemie Windows?

Czy kompatybilny jest z APC PHP 5.4 lub PHP 5.5?

Jak uruchomić domyślnie program Visual Studio jako administrator

Jenkins - j_acegi_security_check

Błąd podczas ładowania pakietu rgl w systemie Mac OS X

błąd podczas instalacji usługi okna System.Security.SecurityException

wyjątek instalacji tomcat

Jak zainstalować projekty innych firm z źródeł pobierania?

Instalowanie JDK bez uprawnień administratora

Wystąpił błąd systemu Windows 2 podczas ładowania Java VM

Jak zainstalować najnowszą wersję Eclipse Classic na Ubuntu 12.04 za pomocą terminala?

instalacja Mayavi za pomocą pip - brak modułu o nazwie vtk

nie można zainstalować php-devel na centos

Instalowanie w plikach programu a dane aplikacji

Zainstaluj phpunit w systemie Windows

Instalowanie strony Django na GoDaddy

Jak ręcznie zainstalować moduł pypi bez pip/easy_install?

Jak skonfigurować googleTest jako bibliotekę współdzieloną w systemie Linux

błąd instalacji python-dev: ImportError: Brak modułu o nazwie apt_pkg

Maven M2_HOME ustawiony na nieprawidłowy katalog (Windows 7)

Mac zainstalować i otworzyć mysql za pomocą terminala

Instalacja Ruby na Mac OS X 10.8.2

Jak zainstalować OpenCV w ubuntu 12.04

Nie znaleziono modułu Python pip install. Jak połączyć python z lokalizacją pip?

Jak prawidłowo skonfigurować Gradle i utworzyć nowy projekt Gradle dla IntelliJ IDEA?

moduł scipy.misc nie ma przypisanego atrybutu?

instalowanie cygwin: setup.ini brakuje z http://mirrors.kernel.org

Instalowanie Java 7 na Ubuntu

Instalacja Androida Studio w systemie Windows 7 kończy się niepowodzeniem, nie znaleziono pakietu JDK

Błąd podczas instalowania dowolnej wersji Ruby z RVM w OSX

Jak zainstalować aplikację dwa razy bez ingerencji w Androida?

PostgreSQL 9.2.4 (Windows 7) - Usługa nie uruchamia się, „nie można załadować pg_hba.conf”

Jak zainstalować pakiet ROracle na Windows 7?

Jak sprawdzić, czy pakiet anaconda został poprawnie zainstalowany

jak uruchomić serwer Tomcat w Linuksie?

Instalacja PIL za pomocą pip

Uruchomienie usługi 1920 nie powiodło się. Sprawdź, czy masz wystarczające uprawnienia do uruchamiania usług systemowych

Zainstaluj .ipa na iPadzie z lub bez iTunes

Jak naprawić błąd Composer: „nie można przeskanować klas wewnątrz katalogu”?

nie można pobrać, $ GOPATH nie jest ustawiony

jak zainstalować numpy i pandy w systemie Windows

Instalowanie matplotlib i jego zależności bez uprawnień roota

Xampp MySQL nie uruchamia się - „Próba uruchomienia usługi MySQL ...”

Czy można odpowiedzieć na pytania z okna dialogowego podczas instalacji w oknie dokowanym?