it-swarm-eu.dev

polecenie ps nie działa w kontenerze dokera

Chcę wykonać polecenie ps w kontenerze dokowanym pochodzącym z oficjalnego repozytorium hubu Docker:

$ docker run -ti debian:wheezy /bin/bash
[email protected]:/# ps
bash: ps: command not found
127
Yves Nicolas

ps nie jest zainstalowany w podstawowym obrazie wheezy. Spróbuj tego z poziomu kontenera:

apt-get update && apt-get install procps
234
user2105103