it-swarm-eu.dev

cpanel

Uruchom a PHP plik w zadaniu cron za pomocą CPanel

Jak uzyskać dostęp do php.ini z mojego CPanel?

# 1273 - Nieznane sortowanie: "utf8mb4_unicode_ci" Cpanel

Jak zmienić folder publiczny na public_html w laravel 5

Baza danych utworzona w CPanel nie jest wyświetlana w phpmyadmin. Jakieś pomysły?

Jak uruchomić harmonogram poleceń artisan: uruchomić na serwerze hostingowym? (Laravel)

Jak znaleźć i wyłączyć tryb ścisły MySQL?

Używasz zadań CRON, aby odwiedzić adres URL?

Jak ustawić uruchamianie zadania CRON co 3 godziny

Uruchamiaj zadanie CRON codziennie o określonej godzinie

zmiana pliku wejściowego zmiany img src i zmiana koloru obrazu

# 1227 - Odmowa dostępu; do tej operacji potrzebujesz (przynajmniej jednego) uprawnienia SUPER

Uruchom node.js na serwerze hostingowym cpanel