it-swarm-eu.dev

Podaj symbol zastępczy, aby wybrać Angular 6

Mam opcję wyboru, w której chcę podać symbol zastępczy, który mówi „wybierz kategorię”

<form role="form" class="form form-horizontal" (ngSubmit)="onSubmit()" #form="ngForm" ngNativeValidate>
    <div class="form-group row">
      <div class="col-xl-4 col-lg-6 col-md-12">
        <fieldset class="form-group">
          <label for="customSelect">Categories:</label>
          <select class="custom-select d-block w-100" id="Category" [(ngModel)]="Category" name="Category" required>
            <option value=" ">Select one category </option>                   
             <option *ngFor="let item of myBusinessList" [value]="item.id">{{item.name}}</option>
          </select>
        </fieldset>                
      </div>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-raised btn-danger">Save</button>
  </form>

Jeśli usunę [ngModel], to działa. Jeśli piszę 

<option value="undefined" selected>Select one category </option>  

wtedy uważa się za jedną z wartości. Muszę się upewnić, że jest miejsce i że należy wybrać jedną z wartości

4
Ruchita Ajmera

Możesz użyć [value]="" selected hidden

Stworzyłem demo na Stackblitz

<form role="form" class="form form-horizontal" (ngSubmit)="onSubmit()" #form="ngForm" ngNativeValidate>
  <div class="form-group row">
    <div class="col-xl-4 col-lg-6 col-md-12">
      <fieldset class="form-group">
        <label for="customSelect">Categories:</label>
        <select class="custom-select d-block w-100" id="Category" [(ngModel)]="Category" name="Category" required placeholder="d.ff">
          <option hidden [value]="" selected>Select one category </option>
          <option *ngFor="let item of myBusinessList" [value]="item.id">{{item.name}}</option>
        </select>
      </fieldset>
    </div>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-raised btn-danger">Save</button>
</form>
3
Krishna Rathore

dla formularza kątowego opartego na szablonie możesz rozważyć ten demo . możesz znaleźć kod tutaj

dla prostego formularza html tutaj jest fragment .

<form>
  <select required>
    <option value="" disabled selected hidden>Select a value</option>
    <option value="0">option 1</option>
    <option value="1">option 2</option>
  </select>
</form>

<option value="" disabled selected hidden>Select your option</option>
3
Divneet

Jeśli chcesz, aby pierwsza wartość została wybrana, gdy Category jest nadal undefined, możesz przypisać wartość undefined do pierwszej opcji z ngValue:

<option [ngValue]="undefined" hidden>Select one category</option>
0
ConnorsFan