it-swarm-eu.dev

Seznam všech platných rozložení, variant a přepínačů kbd (pro použití s ​​setxkbmap)

Existuje způsob, jak z příkazového řádku načíst seznam všech dostupných rozložení klávesnice a relativních variant?

Musím vyjmenovat všechny platné volby rozvržení/variant, které se mají použít, poté z setxkbmap.

Také o možnostech přepínání rozvržení existuje způsob, jak načíst seznam všech dostupných možností (např. Grp: shift_caps_toggle, ...)

To vím s

setxkbmap -query

Načítám seznam svých současných, ale potřebuji celý seznam možností.

AKTUALIZACE:

Bylo mi řečeno o příkazu

man xkeyboard-config

který poskytuje všechny informace na příkazovém řádku.

Dále pomocí

man -P cat xkeyboard-config

výstup jde do stdout a může být analyzován skripty nebo c kódem

57
giuspen

Zkuste hledat v/usr/share/X11/xkb/symbols, jak je popsáno na manuálové stránce setxkbmap. Možnosti najdete v různých souborech, zkuste provést grep -rinH alts_toggle /usr/share/X11/xkb. /usr/share/X11/xkb/rules/xorg.xml vypadá jako dobrá volba.

14
Janus Troelsen

Podívejte se na localectl , zejména následující možnosti:

 • localectl list-x11-keymap-layouts - poskytuje rozvržení
 • localectl list-x11-keymap-variants de vám dává varianty pro toto rozvržení (nebo všechny varianty, pokud není uvedeno rozvržení)
 • localectl list-x11-keymap-options | grep grp: - poskytuje všechny možnosti přepínání rozvržení
43
Daerdemandt

Seznam byste mohli načíst v tomto souboru /usr/share/X11/xkb/rules/evdev.lst

Příklad pro načtení variant pomocí sed k nalezení pouze dánské varianty

sed '/! variant/,/^$/!d;/Danish/!d' < /usr/share/X11/xkb/rules/evdev.lst

 nodeadkeys   dk: Danish (eliminate dead keys)
 winkeys     dk: Danish (Winkeys)
 mac       dk: Danish (Macintosh)
 mac_nodeadkeys dk: Danish (Macintosh, eliminate dead keys)
 dvorak     dk: Danish (Dvorak)

Upravit: Přidám úplný seznam

! layout
 us       USA
 ad       Andorra
 af       Afghanistan
 ara       Arabic
 al       Albania
 am       Armenia
 az       Azerbaijan
 by       Belarus
 be       Belgium
 bd       Bangladesh
 in       India
 ba       Bosnia and Herzegovina
 br       Brazil
 bg       Bulgaria
 ma       Morocco
 mm       Myanmar
 ca       Canada
 cd       Congo, Democratic Republic of the
 cn       China
 hr       Croatia
 cz       Czechia
 dk       Denmark
 nl       Netherlands
 bt       Bhutan
 ee       Estonia
 ir       Iran
 iq       Iraq
 fo       Faroe Islands
 fi       Finland
 fr       France
 gh       Ghana
 gn       Guinea
 ge       Georgia
 de       Germany
 gr       Greece
 hu       Hungary
 is       Iceland
 il       Israel
 it       Italy
 jp       Japan
 kg       Kyrgyzstan
 kh       Cambodia
 kz       Kazakhstan
 la       Laos
 latam      Latin American
 lt       Lithuania
 lv       Latvia
 mao       Maori
 me       Montenegro
 mk       Macedonia
 mt       Malta
 mn       Mongolia
 no       Norway
 pl       Poland
 pt       Portugal
 ro       Romania
 ru       Russia
 rs       Serbia
 si       Slovenia
 sk       Slovakia
 es       Spain
 se       Sweden
 ch       Switzerland
 sy       Syria
 tj       Tajikistan
 lk       Sri Lanka
 th       Thailand
 tr       Turkey
 tw       Taiwan
 ua       Ukraine
 gb       United Kingdom
 uz       Uzbekistan
 vn       Vietnam
 kr       Korea, Republic of
 nec_vndr/jp   Japan (PC-98xx Series)
 ie       Ireland
 pk       Pakistan
 mv       Maldives
 za       South Africa
 epo       Esperanto
 np       Nepal
 ng       Nigeria
 et       Ethiopia
 sn       Senegal
 brai      Braille
 tm       Turkmenistan
 ml       Mali
 tz       Tanzania

! variant
 chr       us: Cherokee
 euro      us: With EuroSign on 5
 intl      us: International (with dead keys)
 alt-intl    us: Alternative international (former us_intl)
 colemak     us: Colemak
 dvorak     us: Dvorak
 dvorak-intl   us: Dvorak international
 dvorak-l    us: Left handed Dvorak
 dvorak-r    us: Right handed Dvorak
 dvorak-classic us: Classic Dvorak
 dvp       us: Programmer Dvorak
 rus       us: Russian phonetic
 mac       us: Macintosh
 altgr-intl   us: International (AltGr dead keys)
 olpc2      us: Group toggle on multiply/divide key
 srp       us: Serbian
 ps       af: Pashto
 uz       af: Southern Uzbek
 olpc-ps     af: OLPC Pashto
 olpc-fa     af: OLPC Dari
 olpc-uz     af: OLPC Southern Uzbek
 azerty     ara: azerty
 azerty_digits  ara: azerty/digits
 digits     ara: digits
 qwerty     ara: qwerty
 qwerty_digits  ara: qwerty/digits
 buckwalter   ara: Buckwalter
 phonetic    am: Phonetic
 phonetic-alt  am: Alternative Phonetic
 eastern     am: Eastern
 western     am: Western
 eastern-alt   am: Alternative Eastern
 cyrillic    az: Cyrillic
 legacy     by: Legacy
 latin      by: Latin
 oss       be: Alternative
 oss_latin9   be: Alternative, latin-9 only
 oss_sundeadkeys be: Alternative, Sun dead keys
 iso-alternate  be: ISO Alternate
 nodeadkeys   be: Eliminate dead keys
 sundeadkeys   be: Sun dead keys
 wang      be: Wang model 724 azerty
 probhat     bd: Probhat
 ben       in: Bengali
 ben_probhat   in: Bengali Probhat
 guj       in: Gujarati
 guru      in: Gurmukhi
 jhelum     in: Gurmukhi Jhelum
 kan       in: Kannada
 mal       in: Malayalam
 mal_lalitha   in: Malayalam Lalitha
 ori       in: Oriya
 tam_unicode   in: Tamil Unicode
 tam_keyboard_with_numerals in: Tamil Keyboard with Numerals
 tam_TAB     in: Tamil TAB Typewriter
 tam_TSCII    in: Tamil TSCII Typewriter
 tam       in: Tamil
 tel       in: Telugu
 urd-phonetic  in: Urdu, Phonetic
 urd-phonetic3  in: Urdu, Alternative phonetic
 urd-winkeys   in: Urdu, Winkeys
 bolnagri    in: Hindi Bolnagri
 hin-wx     in: Hindi Wx
 alternatequotes ba: Use guillemets for quotes
 unicode     ba: Use Bosnian digraphs
 unicodeus    ba: US keyboard with Bosnian digraphs
 us       ba: US keyboard with Bosnian letters
 nodeadkeys   br: Eliminate dead keys
 dvorak     br: Dvorak
 nativo     br: Nativo
 nativo-us    br: Nativo for USA keyboards
 nativo-epo   br: Nativo for Esperanto
 phonetic    bg: Traditional phonetic
 bas_phonetic  bg: New phonetic
 french     ma: French
 tifinagh    ma: Tifinagh
 tifinagh-alt  ma: Tifinagh Alternative
 tifinagh-alt-phonetic ma: Tifinagh Alternative Phonetic
 tifinagh-extended ma: Tifinagh Extended
 tifinagh-phonetic ma: Tifinagh Phonetic
 tifinagh-extended-phonetic ma: Tifinagh Extended Phonetic
 fr-dvorak    ca: French Dvorak
 fr-legacy    ca: French (legacy)
 multix     ca: Multilingual
 multi      ca: Multilingual, first part
 multi-2gr    ca: Multilingual, second part
 ike       ca: Inuktitut
 shs       ca: Secwepemctsin
 kut       ca: Ktunaxa
 eng       ca: English
 tib       cn: Tibetan
 tib_asciinum  cn: Tibetan (with ASCII numerals)
 alternatequotes hr: Use guillemets for quotes
 unicode     hr: Use Croatian digraphs
 unicodeus    hr: US keyboard with Croatian digraphs
 us       hr: US keyboard with Croatian letters
 bksl      cz: With &lt;\|&gt; key
 qwerty     cz: qwerty
 qwerty_bksl   cz: qwerty, extended Backslash
 ucw       cz: UCW layout (accented letters only)
 dvorak-ucw   cz: US Dvorak with CZ UCW support
 nodeadkeys   dk: Eliminate dead keys
 mac       dk: Macintosh
 mac_nodeadkeys dk: Macintosh, eliminate dead keys
 dvorak     dk: Dvorak
 sundeadkeys   nl: Sun dead keys
 mac       nl: Macintosh
 std       nl: Standard
 nodeadkeys   ee: Eliminate dead keys
 dvorak     ee: Dvorak
 us       ee: US keyboard with Estonian letters
 pes_keypad   ir: Persian, with Persian Keypad
 ku       ir: Kurdish, Latin Q
 ku_f      ir: Kurdish, (F)
 ku_alt     ir: Kurdish, Latin Alt-Q
 ku_ara     ir: Kurdish, Arabic-Latin
 ku       iq: Kurdish, Latin Q
 ku_f      iq: Kurdish, (F)
 ku_alt     iq: Kurdish, Latin Alt-Q
 ku_ara     iq: Kurdish, Arabic-Latin
 nodeadkeys   fo: Eliminate dead keys
 nodeadkeys   fi: Eliminate dead keys
 smi       fi: Northern Saami
 classic     fi: Classic
 mac       fi: Macintosh
 nodeadkeys   fr: Eliminate dead keys
 sundeadkeys   fr: Sun dead keys
 oss       fr: Alternative
 oss_latin9   fr: Alternative, latin-9 only
 oss_nodeadkeys fr: Alternative, eliminate dead keys
 oss_sundeadkeys fr: Alternative, Sun dead keys
 latin9     fr: (Legacy) Alternative
 latin9_nodeadkeys fr: (Legacy) Alternative, eliminate dead keys
 latin9_sundeadkeys fr: (Legacy) Alternative, Sun dead keys
 bepo      fr: Bepo, ergonomic, Dvorak way
 bepo_latin9   fr: Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only
 dvorak     fr: Dvorak
 mac       fr: Macintosh
 bre       fr: Breton
 oci       fr: Occitan
 geo       fr: Georgian AZERTY Tskapo
 generic     gh: Multilingual
 akan      gh: Akan
 ewe       gh: Ewe
 fula      gh: Fula
 ga       gh: Ga
 hausa      gh: Hausa
 ergonomic    ge: Ergonomic
 mess      ge: MESS
 ru       ge: Russian
 os       ge: Ossetian
 deadacute    de: Dead acute
 deadgraveacute de: Dead Grave acute
 nodeadkeys   de: Eliminate dead keys
 ro       de: Romanian keyboard with German letters
 ro_nodeadkeys  de: Romanian keyboard with German letters, eliminate dead keys
 dvorak     de: Dvorak
 sundeadkeys   de: Sun dead keys
 neo       de: Neo 2
 mac       de: Macintosh
 mac_nodeadkeys de: Macintosh, eliminate dead keys
 dsb       de: Lower Sorbian
 dsb_qwertz   de: Lower Sorbian (qwertz)
 qwerty     de: qwerty
 simple     gr: Simple
 extended    gr: Extended
 nodeadkeys   gr: Eliminate dead keys
 polytonic    gr: Polytonic
 standard    hu: Standard
 nodeadkeys   hu: Eliminate dead keys
 qwerty     hu: qwerty
 101_qwertz_comma_dead hu: 101/qwertz/comma/Dead keys
 101_qwertz_comma_nodead hu: 101/qwertz/comma/Eliminate dead keys
 101_qwertz_dot_dead hu: 101/qwertz/dot/Dead keys
 101_qwertz_dot_nodead hu: 101/qwertz/dot/Eliminate dead keys
 101_qwerty_comma_dead hu: 101/qwerty/comma/Dead keys
 101_qwerty_comma_nodead hu: 101/qwerty/comma/Eliminate dead keys
 101_qwerty_dot_dead hu: 101/qwerty/dot/Dead keys
 101_qwerty_dot_nodead hu: 101/qwerty/dot/Eliminate dead keys
 102_qwertz_comma_dead hu: 102/qwertz/comma/Dead keys
 102_qwertz_comma_nodead hu: 102/qwertz/comma/Eliminate dead keys
 102_qwertz_dot_dead hu: 102/qwertz/dot/Dead keys
 102_qwertz_dot_nodead hu: 102/qwertz/dot/Eliminate dead keys
 102_qwerty_comma_dead hu: 102/qwerty/comma/Dead keys
 102_qwerty_comma_nodead hu: 102/qwerty/comma/Eliminate dead keys
 102_qwerty_dot_dead hu: 102/qwerty/dot/Dead keys
 102_qwerty_dot_nodead hu: 102/qwerty/dot/Eliminate dead keys
 Sundeadkeys   is: Sun dead keys
 nodeadkeys   is: Eliminate dead keys
 mac       is: Macintosh
 dvorak     is: Dvorak
 lyx       il: lyx
 phonetic    il: Phonetic
 biblical    il: Biblical Hebrew (Tiro)
 nodeadkeys   it: Eliminate dead keys
 mac       it: Macintosh
 us       it: US keyboard with Italian letters
 geo       it: Georgian
 kana      jp: Kana
 OADG109A    jp: OADG 109A
 mac       jp: Macintosh
 phonetic    kg: Phonetic
 ruskaz     kz: Russian with Kazakh
 kazrus     kz: Kazakh with Russian
 basic      la: Laos
 stea      la: Laos - STEA (proposed standard layout)
 nodeadkeys   latam: Eliminate dead keys
 deadtilde    latam: Include dead tilde
 sundeadkeys   latam: Sun dead keys
 std       lt: Standard
 us       lt: US keyboard with Lithuanian letters
 ibm       lt: IBM (LST 1205-92)
 lekp      lt: LEKP
 lekpa      lt: LEKPa
 apostrophe   lv: Apostrophe (') variant
 tilde      lv: Tilde (~) variant
 fkey      lv: F-letter (F) variant
 cyrillic    me: Cyrillic
 cyrillicyz   me: Cyrillic, Z and ZHE swapped
 latinunicode  me: Latin unicode
 latinyz     me: Latin qwerty
 latinunicodeyz me: Latin unicode qwerty
 cyrillicalternatequotes me: Cyrillic with guillemets
 latinalternatequotes me: Latin with guillemets
 nodeadkeys   mk: Eliminate dead keys
 us       mt: Maltese keyboard with US layout
 nodeadkeys   no: Eliminate dead keys
 dvorak     no: Dvorak
 smi       no: Northern Saami
 smi_nodeadkeys no: Northern Saami, eliminate dead keys
 mac       no: Macintosh
 mac_nodeadkeys no: Macintosh, eliminate dead keys
 qwertz     pl: qwertz
 dvorak     pl: Dvorak
 dvorak_quotes  pl: Dvorak, Polish quotes on quotemark key
 dvorak_altquotes pl: Dvorak, Polish quotes on key 1
 csb       pl: Kashubian
 ru_phonetic_dvorak pl: Russian phonetic Dvorak
 dvp       pl: Programmer Dvorak
 nodeadkeys   pt: Eliminate dead keys
 sundeadkeys   pt: Sun dead keys
 mac       pt: Macintosh
 mac_nodeadkeys pt: Macintosh, eliminate dead keys
 mac_sundeadkeys pt: Macintosh, Sun dead keys
 nativo     pt: Nativo
 nativo-us    pt: Nativo for USA keyboards
 nativo-epo   pt: Nativo for Esperanto
 cedilla     ro: Cedilla
 std       ro: Standard
 std_cedilla   ro: Standard (Cedilla)
 winkeys     ro: Winkeys
 crh_f      ro: Crimean Tatar (Turkish F)
 crh_alt     ro: Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)
 crh_dobruca1  ro: Crimean Tatar (Dobruca-1 Q)
 crh_dobruca2  ro: Crimean Tatar (Dobruca-2 Q)
 phonetic    ru: Phonetic
 phonetic_winkeys ru: Phonetic Winkeys
 typewriter   ru: Typewriter
 legacy     ru: Legacy
 typewriter-legacy ru: Typewriter, legacy
 tt       ru: Tatar
 os_legacy    ru: Ossetian, legacy
 os_winkeys   ru: Ossetian, Winkeys
 cv       ru: Chuvash
 cv_latin    ru: Chuvash Latin
 udm       ru: Udmurt
 kom       ru: Komi
 sah       ru: Yakut
 xal       ru: Kalmyk
 dos       ru: DOS
 srp       ru: Serbian
 bak       ru: Bashkirian
 yz       rs: Z and ZHE swapped
 latin      rs: Latin
 latinunicode  rs: Latin Unicode
 latinyz     rs: Latin qwerty
 latinunicodeyz rs: Latin Unicode qwerty
 alternatequotes rs: With guillemets
 latinalternatequotes rs: Latin with guillemets
 alternatequotes si: Use guillemets for quotes
 us       si: US keyboard with Slovenian letters
 bksl      sk: Extended Backslash
 qwerty     sk: qwerty
 qwerty_bksl   sk: qwerty, extended Backslash
 nodeadkeys   es: Eliminate dead keys
 deadtilde    es: Include dead tilde
 sundeadkeys   es: Sun dead keys
 dvorak     es: Dvorak
 ast       es: Asturian variant with bottom-dot H and bottom-dot L
 cat       es: Catalan variant with middle-dot L
 mac       es: Macintosh
 nodeadkeys   se: Eliminate dead keys
 dvorak     se: Dvorak
 rus       se: Russian phonetic
 rus_nodeadkeys se: Russian phonetic, eliminate dead keys
 smi       se: Northern Saami
 mac       se: Macintosh
 svdvorak    se: Svdvorak
 legacy     ch: Legacy
 de_nodeadkeys  ch: German, eliminate dead keys
 de_sundeadkeys ch: German, Sun dead keys
 fr       ch: French
 fr_nodeadkeys  ch: French, eliminate dead keys
 fr_sundeadkeys ch: French, Sun dead keys
 fr_mac     ch: French (Macintosh)
 de_mac     ch: German (Macintosh)
 syc       sy: Syriac
 syc_phonetic  sy: Syriac phonetic
 ku       sy: Kurdish, Latin Q
 ku_f      sy: Kurdish, (F)
 ku_alt     sy: Kurdish, Latin Alt-Q
 legacy     tj: Legacy
 tam_unicode   lk: Tamil Unicode
 tam_TAB     lk: Tamil TAB Typewriter
 tis       th: TIS-820.2538
 pat       th: Pattachote
 f        tr: (F)
 alt       tr: Alt-Q
 sundeadkeys   tr: Sun dead keys
 ku       tr: Kurdish, Latin Q
 ku_f      tr: Kurdish, (F)
 ku_alt     tr: Kurdish, Latin Alt-Q
 intl      tr: International (with dead keys)
 crh       tr: Crimean Tatar (Turkish Q)
 crh_f      tr: Crimean Tatar (Turkish F)
 crh_alt     tr: Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)
 indigenous   tw: Indigenous
 saisiyat    tw: Saisiyat
 phonetic    ua: Phonetic
 typewriter   ua: Typewriter
 winkeys     ua: Winkeys
 legacy     ua: Legacy
 rstu      ua: Standard RSTU
 rstu_ru     ua: Standard RSTU on Russian layout
 homophonic   ua: Homophonic
 crh       ua: Crimean Tatar (Turkish Q)
 crh_f      ua: Crimean Tatar (Turkish F)
 crh_alt     ua: Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)
 extd      gb: Extended - Winkeys
 intl      gb: International (with dead keys)
 dvorak     gb: Dvorak
 dvorakukp    gb: Dvorak (UK Punctuation)
 mac       gb: Macintosh
 colemak     gb: Colemak
 latin      uz: Latin
 crh       uz: Crimean Tatar (Turkish Q)
 crh_f      uz: Crimean Tatar (Turkish F)
 crh_alt     uz: Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)
 kr104      kr: 101/104 key Compatible
 CloGaelach   ie: CloGaelach
 UnicodeExpert  ie: UnicodeExpert
 ogam      ie: Ogham
 ogam_is434   ie: Ogham IS434
 urd-crulp    pk: CRULP
 urd-nla     pk: NLA
 ara       pk: Arabic
 legacy     epo: displaced semicolon and quote (obsolete)
 igbo      ng: Igbo
 yoruba     ng: Yoruba
 hausa      ng: Hausa
 left_hand    brai: Left hand
 right_hand   brai: Right hand
 alt       tm: Alt-Q
 fr-oss     ml: Français (France Alternative)
 us-mac     ml: English (USA Macintosh)
 us-intl     ml: English (USA International)
6
Paul

Možnosti s popisy

Alternativa k localectl list-* je prohledat soubor /usr/share/X11/xkb/base.lst, který obsahuje stejné seznamy, ale také s popisy.

Příklad aliasy:

alias lsxkbmodels="sed '/^! model$/,/^ *$/!d;//d' /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst"
alias lsxkblayouts="sed '/^! layout$/,/^ *$/!d;//d' /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst"
alias lsxkbvariants="sed '/^! variant$/,/^ *$/!d;//d' /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst"
alias lsxkboptions="sed '/^! option$/,/^ *$/!d;//d' /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst"

alias viewxkb="less -M '+/^\s*\!\s\w+$' /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst"
alias viewxkbmodels="lsxkbmodels | less -M"
alias viewxkblayouts="lsxkblayouts | less -M"
alias viewxkbvariants="lsxkbvariants | less -M"
alias viewxkboptions="lsxkboptions | less -M"

The viewxkb* aliasy jsou analogické k localectl list-* příkazy, ale obsahují popisy. Alias ​​viewxkb zobrazí celý soubor (kombinující čtyři oddíly) v pageru s předdefinovaným vyhledávacím termínem, který vám umožní přeskakovat mezi sekcemi s n a N.

Výpis výstupu z lsxkboptions:

compat        Miscellaneous compatibility options
numpad:pc      Default numeric keypad keys
numpad:mac      Numeric keypad keys always enter digits (as in Mac OS)
numpad:Microsoft   NumLock on: digits, Shift switches to arrow keys, Numlock off: always arrow keys (as in MS Windows)
numpad:shift3    Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead
srvrkeys:none    Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server
Apple:alupckeys   Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)
shift:breaks_caps  Shift cancels Caps Lock
misc:typo      Enable extra typographic characters
shift:both_capslock Both Shift keys together toggle Caps Lock
shift:both_capslock_cancel Both Shift keys together activate Caps Lock, one Shift key deactivates
shift:both_shiftlock Both Shift keys together toggle ShiftLock
keypad:pointerkeys  Shift + NumLock toggles PointerKeys
5
pyrocrasty
1
Vince