it-swarm-eu.dev

Kde je .Trash složka?

Pomocí Ubuntu 11.10 jsem omylem smazal soubor, který měl přibližně 700 MB. Zkoušel jsem to najít na následujících místech, ale nemohl jsem:

/home/user/.local/share
/home/user/ <-- there was no folder .Trash
/home/user/Desktop/ <-- there was no folder .Trash

Kam tedy šlo .Trash v Ubuntu 11.10? Používám prostředí Gnome.

144
Registered User

Váš odpadkový adresář je pravděpodobně na:

/home/$USER/.local/share/Trash

Pokud jste smazali něco jako root (např. Smazali jste soubor pomocí Nautilus vyvolaného pomocí gksu), je to na:

/root/.local/share/Trash

(Obecně podle specifikace Freedesktop.org[1][2], adresář domovského koše je na $XDG_DATA_HOME/Trash, a $XDG_DATA_HOME na oplátku výchozí nastavení na $HOME/.local/share.)

Vidět .local ve vaší domovské složce pomocí správce souborů vyberte Show Hidden Files z nabídky View nebo napište Ctrl+H.

Adresář Trash je nejprve vytvořen, když uživatel odstraní soubor. V Trash jsou tři podadresáře:

  • files, kde jsou smazané soubory ukládány až do vyprázdnění koše
  • info, který ukládá informace o tom, kde byly soubory jednou a kdy byly odstraněny
  • expunged, do kterého jsou soubory při vyprázdnění koše krátce přesunuty (ale mohou obsahovat některé vlastněné jinými uživateli z adresářů, které jste smazali).

Všimněte si, že pomocí příkazu rm v terminálu nebo Shift+Delete kombinace kláves ve správci souborů váš soubor trvale odstraní, místo aby jej přesunula do koše.

209
Aibara

Složka koše je umístěna na .local/share/Trash ve vašem domovském adresáři.

Navíc na jiných diskových oddílech nebo na vyměnitelném médiu to bude adresář .Trash -id kde id je uid uživatele, který přesunul položku do koše.

31
Eric Carvalho

Ubuntu 10.10 (oneiric)

Gnome 3.2.1 Classic

Domácí složka> Přejít> Odpadkový koš

4
user67684

Prohlédněte si složku a uvidíte tlačítko trash:

enter image description here

1