it-swarm-eu.dev

Zkopírujte soubor do xclip a vložte do Firefoxu

Zvládám soubor pro xclip

cat file.txt | xclip

Vkládám bez problémů

xclip -o

Když to chci vložit do Firefox s Ctrl+V vloží starý text (který by již neměl být ve schránce).

Když se vrátím na terminál a spustím xclip -o vloží správný text.

Proč je problém s vložením do Firefox?

54
xralf

X11 má několik dostupných schránek. Ve výchozím nastavení xclip umisťuje data do vyrovnávací paměti primárního výběru. Chcete-li jej vložit, použijte prostřední kliknutí.

Pokud chcete použít Ctrl+v, použijte xclip -selection clipboard. Viz man xclip Pro více informací.

freedesktop.org jsou dobré informace o různých schránkách.

62
Shawn J. Goff

Zkopírujte do schránky pomocí:

xclip -sel clip < ~/path/to/file.txt

a poté vložte CTRL + V kdekoli chcete.

30

Přidejte toto do svého ~/.bashrc

# now `cclip' can be used when you it to be available to `ctrl-[vxc]'
alias cclip='xclip -selection clipboard'

alternativně spusťte toto:

echo 'alias cclip='"'"'xclip -selection clipboard'"'" >> ~/.bashrc
1
user3276552