it-swarm-eu.dev

wp_query pro zobrazování příloh se značkou

Používám následující dotaz:

<?php
  $args = new WP_Query(array(
    'post_type' => 'attachment',
    'posts_per_page' => -1,
    'oderby' => 'title',
    'order' => 'ASC',
    'post_status' => 'any',
    'post_parent' => null,
    'tax_query' => array(
      array(
        'taxonomy' => 'post_tag',
        'field' => 'slug',
        'terms' => 'logo'
      )
    )
  ));

  while ( $args->have_posts() ) : $args->the_post();

?>

Problém, který je třeba řešit, je lepší způsob třídění příloh. V současné době ho mohu získat pouze podle názvu ASC nebo DESC. Jsem si vědom jiných atributů, které jsou k dispozici s WP_Query, ale ne všechny se zdají fungovat. Zajímalo by mě, jestli někdo ví o způsobu, jak změnit datum uploadu obrázků v mediální knihovně, protože pak bych mohl svůj dotaz upravit tak, aby šel na datum, a my můžeme pouze upravit data obrázků tak, aby se zobrazily novější. Nějaké nápady, které by mi mohly pomoci s tím, že by to bylo více ruční, by byly skvělé.

Dík!

2
Danny

Takže po nějakém dalším kopání bylo možné na to přijít. Pomocí pluginu Advanced Custom Fields jsem vytvořil textové pole, které se objeví na přílohách, které se na ně vztahují. Nyní můžete přiřadit hodnotu a aktualizoval jsem svůj WP_Query tak, aby odrážel:

<?php  
  $args = new WP_Query(array(
    'post_type' => 'attachment',
    'posts_per_page' => -1,
    'oderby' => 'meta_value_num',
    'order' => 'ASC',
    'post_status' => 'any',
    'post_parent' => null,
    'meta_query' => array(
      array(
        'key' => 'logo_sort_order'
      )
    ),   
    'tax_query' => array(
      array(
        'taxonomy' => 'post_tag',
        'field' => 'slug',
        'terms' => 'logo'
      )
    )
  ));

  while ( $args->have_posts() ) : $args->the_post();

?>

Doufám, že to pomůže někomu jinému.

1
Danny