it-swarm-eu.dev

Jak enqueue skript jazyka pomocí wp_enqueue_script?

Aplikace Internet Explorer bude mít chyby s VB skriptovými soubory ve frontě pomocí wp_enqueue_script. Je to pravděpodobně proto, že výstup enqueue skriptu nastavil typ skriptu na 'jazyk/javascript'. Existují kromě ručního řešení i jiná řešení, včetně skriptu VB s motivem?

1
Extrakun

WP_Script VŽDY PŘIDÁ text/javascript do tagu <script> a nepoužije žádný filtr dříve, než se vrátí, není toho moc, co můžete udělat. Můžete se pokusit vytvořit podtřídu WP_Scripts, která má tuto funkci. Pokud změníte globální $wp_scripts na novou třídu, může to fungovat .

2
Jan Fabry

Typ skriptu je bohužel kódován ve třídě WP_Scripts. Potřebujete-li pro své skripty VBS rozsáhlou správu fronty, budete muset tuto třídu rozšířit a použít vlastní funkce wrapperu pro VB odděleně.

1
Rarst