it-swarm-eu.dev

Proč nemohu vyloučit soukromé příspěvky z tohoto dotazu?

Můj dotaz WP k načtení některých vlastních příspěvků by měl vyloučit soukromé příspěvky, ale tento dotaz vrací všechny příspěvky, nikoli pouze ty veřejné:

$wp_query = new WP_Query( 'post_type=listing&post_status!=private&posts_per_page=9&meta_key=location_level1_value&orderby=location_level1_value&order=ASC&paged='.$paged);

Také jsem se pokusil použít post_status = -private, ale to nefungovalo ani ...

Co jsem udělal špatně?

1
Amanda

Musím se divit, zda by post_status = veřejnost úspěšně vyloučila. Tímto způsobem cílíte pouze na veřejné příspěvky.

2
tw2113