it-swarm-eu.dev

Přidání polí do obrazovky Kategorie, Tag a Vlastní úpravy úprav v aplikaci WordPress Admin?

Otázka je "Jak přidat jednu nebo více polí do obrazovky Kategorie, Tag a Vlastní úprava úprav v aplikaci WordPress Admin?" Tato otázka byla dotazováno na wp- seznam hackerů 1.srpna 2010 a nabídl jsem řešení později ten den. Původní dotazník problém znovu popsal dnes (21.srpna), který mi toto řešení připomněl. Rozhodl jsem se zaúčtovat řešení včetně kódu, aby se ostatní mohli v budoucnu najít.

33
MikeSchinkel

S pomocí nich jsem do kategorie přidal nové pole „obrázek“ (soubor typu vstupu)

add_action('category_edit_form_fields','category_edit_form_fields');
add_action('category_edit_form', 'category_edit_form');
add_action('category_add_form_fields','category_edit_form_fields');
add_action('category_add_form','category_edit_form');


function category_edit_form() {
?>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){
jQuery('#edittag').attr( "enctype", "multipart/form-data" ).attr( "encoding", "multipart/form-data" );
    });
</script>
<?php 
}

function category_edit_form_fields () {
?>
  <tr class="form-field">
      <th valign="top" scope="row">
        <label for="catpic"><?php _e('Picture of the category', ''); ?></label>
      </th>
      <td>
        <input type="file" id="catpic" name="catpic"/>
      </td>
    </tr>
    <?php 
  }

Můžete použít libovolnou taxonomii, stačí nahradit category na název vaší taxonomie

23
tpoxa

Pokud chcete také přidat toto pole do vlastního formuláře taxonomie, stačí nahradit kategorii vlastním názvem taxonomie ve funkci add_action.

Příklad:

add_action('{custom_taxonomy}_edit_form_fields','category_edit_form_fields');
add_action('{custom_taxonomy}_edit_form', 'category_edit_form');
add_action('{custom_taxonomy}_add_form_fields','category_edit_form_fields');
add_action('{custom_taxonomy}_add_form','category_edit_form');
9
Ted

Pro ty, kteří hledají háček do pole formuláře, je háček poněkud odlišný.

add_tag_form_fields

místo tag_add_form_fields, jak byste očekávali

2
Dean_Wilson

Přidal (a) jsem přidaný obrázek a odebrat obrázek navíc uložený do vlastní taxonomie, která pojmenuje pojištění.

/**
 * Plugin class
 **/
if ( ! class_exists( 'CT_TAX_META' ) ) {

class CT_TAX_META {

 public function __construct() {
  //
 }

 /*
 * Initialize the class and start calling our hooks and filters
 * @since 1.0.0
 */
 public function init() {
  add_action( 'insurance_add_form_fields', array ( $this, 'add_category_image' ), 10, 2 );
  add_action( 'created_insurance', array ( $this, 'save_category_image' ), 10, 2 );
  add_action( 'insurance_edit_form_fields', array ( $this, 'update_category_image' ), 10, 2 );
  add_action( 'edited_insurance', array ( $this, 'updated_category_image' ), 10, 2 );
  add_action( 'admin_enqueue_scripts', array( $this, 'load_media' ) );
  add_action( 'admin_footer', array ( $this, 'add_script' ) );
 }

public function load_media() {
 wp_enqueue_media();
}

 /*
 * Add a form field in the new category page
 * @since 1.0.0
 */
 public function add_category_image ( $taxonomy ) { ?>
  <div class="form-field term-group">
   <label for="category-image-id"><?php _e('Image', 'hero-theme'); ?></label>
   <input type="hidden" id="category-image-id" name="category-image-id" class="custom_media_url" value="">
   <div id="category-image-wrapper"></div>
   <p>
    <input type="button" class="button button-secondary ct_tax_media_button" id="ct_tax_media_button" name="ct_tax_media_button" value="<?php _e( 'Add Image', 'hero-theme' ); ?>" />
    <input type="button" class="button button-secondary ct_tax_media_remove" id="ct_tax_media_remove" name="ct_tax_media_remove" value="<?php _e( 'Remove Image', 'hero-theme' ); ?>" />
  </p>
  </div>
 <?php
 }

 /*
 * Save the form field
 * @since 1.0.0
 */
 public function save_category_image ( $term_id, $tt_id ) {
  if( isset( $_POST['category-image-id'] ) && '' !== $_POST['category-image-id'] ){
   $image = $_POST['category-image-id'];
   add_term_meta( $term_id, 'category-image-id', $image, true );
  }
 }

 /*
 * Edit the form field
 * @since 1.0.0
 */
 public function update_category_image ( $term, $taxonomy ) { ?>
  <tr class="form-field term-group-wrap">
   <th scope="row">
    <label for="category-image-id"><?php _e( 'Image', 'hero-theme' ); ?></label>
   </th>
   <td>
    <?php $image_id = get_term_meta ( $term -> term_id, 'category-image-id', true ); ?>
    <input type="hidden" id="category-image-id" name="category-image-id" value="<?php echo $image_id; ?>">
    <div id="category-image-wrapper">
     <?php if ( $image_id ) { ?>
      <?php echo wp_get_attachment_image ( $image_id, 'thumbnail' ); ?>
     <?php } ?>
    </div>
    <p>
     <input type="button" class="button button-secondary ct_tax_media_button" id="ct_tax_media_button" name="ct_tax_media_button" value="<?php _e( 'Add Image', 'hero-theme' ); ?>" />
     <input type="button" class="button button-secondary ct_tax_media_remove" id="ct_tax_media_remove" name="ct_tax_media_remove" value="<?php _e( 'Remove Image', 'hero-theme' ); ?>" />
    </p>
   </td>
  </tr>
 <?php
 }

/*
 * Update the form field value
 * @since 1.0.0
 */
 public function updated_category_image ( $term_id, $tt_id ) {
  if( isset( $_POST['category-image-id'] ) && '' !== $_POST['category-image-id'] ){
   $image = $_POST['category-image-id'];
   update_term_meta ( $term_id, 'category-image-id', $image );
  } else {
   update_term_meta ( $term_id, 'category-image-id', '' );
  }
 }

/*
 * Add script
 * @since 1.0.0
 */
 public function add_script() { ?>
  <script>
   jQuery(document).ready( function($) {
    function ct_media_upload(button_class) {
     var _custom_media = true,
     _orig_send_attachment = wp.media.editor.send.attachment;
     $('body').on('click', button_class, function(e) {
      var button_id = '#'+$(this).attr('id');
      var send_attachment_bkp = wp.media.editor.send.attachment;
      var button = $(button_id);
      _custom_media = true;
      wp.media.editor.send.attachment = function(props, attachment){
       if ( _custom_media ) {
        $('#category-image-id').val(attachment.id);
        $('#category-image-wrapper').html('<img class="custom_media_image" src="" style="margin:0;padding:0;max-height:100px;float:none;" />');
        $('#category-image-wrapper .custom_media_image').attr('src',attachment.url).css('display','block');
       } else {
        return _orig_send_attachment.apply( button_id, [props, attachment] );
       }
      }
     wp.media.editor.open(button);
     return false;
    });
   }
   ct_media_upload('.ct_tax_media_button.button'); 
   $('body').on('click','.ct_tax_media_remove',function(){
    $('#category-image-id').val('');
    $('#category-image-wrapper').html('<img class="custom_media_image" src="" style="margin:0;padding:0;max-height:100px;float:none;" />');
   });
   // Thanks: http://stackoverflow.com/questions/15281995/wordpress-create-category-ajax-response
   $(document).ajaxComplete(function(event, xhr, settings) {
    var queryStringArr = settings.data.split('&');
    if( $.inArray('action=add-tag', queryStringArr) !== -1 ){
     var xml = xhr.responseXML;
     $response = $(xml).find('term_id').text();
     if($response!=""){
      // Clear the thumb image
      $('#category-image-wrapper').html('');
     }
    }
   });
  });
 </script>
 <?php }

 }

$CT_TAX_META = new CT_TAX_META();
$CT_TAX_META -> init();

}

Poznámka: Pokud chcete toto pole přidat do jiné taxonomie, např. pro vlastní typ příspěvku je třeba nahradit odkaz na kategorii odkazem na vlastní taxonomii. Pokud například přidáte vytvořenou taxonomii žánru, připojíte tuto funkci přes

add_action( 'taxonomy_add_form_fields', array ( $this, 'add_category_image' ), 10, 2 ).

Můj taxonomický název je pojištění.

add_action ('insurance_add_form_fields', array ($ this, 'add_category_image'), 10, 2);

Použijte tento kód v souboru functions.php.

1
Vivekpathak

Uvědomuji si, že to bylo před chvílí požádáno, ale WordPress se od té doby trochu změnil, takže jsem se rozhodl vytvořit malý skript, který zjednodušuje proces přidávání vlastních polí do taxonomií a volitelně umožňuje přidávat sloupce do tabulky podmínek pro každé pole. Skript se nazývá amarkal-taxonomie , a je součástí rámce Amarkal WordPress.

Přidání vlastního pole pomocí amarkal-taxonomy zjednodušuje:

// Add a text field to the 'category' taxonomy 'add' & 'edit' forms:
amarkal_taxonomy_add_field('category', 'cat_icon', array(
  'type'    => 'text',
  'label'    => 'Icon',
  'description' => 'The category\'s icon',
  'table'    => array(
    'show'   => true, // Add a column to the terms table
    'sortable' => true  // Make that column sortable
  )
));

// Then you can retrieve the data using:
$icon = get_term_meta( $term_id, 'cat_icon', true );
1
Yoav Kadosh

Používám Kategorie Meta PLugin . Pracuje na všech vlastních taxonomiích, značkách a kategoriích

0
Carpy

Kód musíte přidat do svého souboru themes.php - také chcete-li toto pole přidat do vlastního formuláře taxonomie, stačí nahradit kategorii vlastním názvem taxonomie ve funkci add_action. Příklad: add_action ('category_edit_form_fields', 'category_edit_form_fields'); bude add_action ('custom_taxonomy_name_form_fields', 'function_name_to_hook_on');

0
user3693