it-swarm-eu.dev

windows-xp

Jak mohu nainstalovat cURL na Windows?

Systém Windows nemohl spustit Apache2 na místní počítač - problém

Jak mohu uvolnit svůj port 80 na localhost Windows?

Je nyní AppData „správným“ místem pro instalaci uživatelsky specifických aplikací (které upravují vlastní data)?

BAT soubor otevřít CMD v aktuálním adresáři

Jak ručně vytvořit soubor s. předpona tečky v oknech, například .htaccess

Jak náhodně použít BATCH skript?

Jak zabít otevřený proces na node.js?

Jak najdu soubory s délkou cesty větší než 260 znaků v systému Windows?

Nelze nainstalovat Python 3.5 v systému Windows XP Profesionální

VS2017 a chybí "api-ms-win-core-rtlsupport-l1-2-0.dll" ve Win7/XP

Jak mohu spustit netopýrový soubor na pozadí z jiného souboru?

Vnější výjimka C0000006

intl rozšíření: instalace php_intl.dll

Jak spustit MySQL server na Windows XP

Jak zkopírovat a vložit do Git Bash

Závislost Walker hlásí IESHIMS.DLL a WER.DLL chybí?

Stáhněte komponenty systému Android SDK pro instalaci offline

IF EXIST C: adresář přejít na jiné goto b problémy Windows XP dávkové soubory

Vyplňte ComboBox seznamem dostupných fontů

VIM pro Windows - Co znamená pro uložení souboru ukončení?

Spusťte aplikaci Internet Explorer 9 v systému Windows Xp Professional pro účely testování?

Jak odstranit "git klon" v místním počítači

Jak mohu přepínat mezi svislým a vodorovným rozdělením ve vimdiffu?

Dávkové soubory systému Windows: více, pokud jsou podmínky

Jak nastavit velikost okna prohlížeče větší než rozlišení obrazovky v systému Windows XP?

Jak přistupovat ke sdílené složce ve virtuální schránce. Host Win7, Guest Fedora 16?

ssh-keygen 'není rozpoznán jako interní nebo externí příkaz

Jak zkontrolovat příkazový řádek, pokud je daný soubor nebo adresář uzamčen (používán jakýmkoli procesem)?

.NET 4.5 RC Framework CLR - Windows XP kompatibilita

Instalace Apache Maven "'mvn' není rozpoznán jako interní nebo externí příkaz" po nastavení proměnných prostředí prostředí OS?

Jak kompilovat pro Win XP s Visual Studio 2012?

remote sc OpenSCManager dotaz selhal 5 přístup byl odepřen

mysqldump Chyba 1045 Přístup byl odepřen navzdory správným heslům atd

Připojení k Internetu ve Virtualboxu nebude fungovat (Mac OS X Host/Windows XP host)

Čtení textového souboru se serverem SQL Server

Získání povolení ke spuštění xp_cmdshell

Jak odinstalovat aplikaci nainstalovanou jiným uživatelem?

Jak se může služba Windows programově restartovat?

Taskkill/f nezabíjí proces

Windows Phone 8 emulátor se nemůže připojit k internetu

Jak otevřít soubor z příkazového řádku se zadaným programem?

Nelze spustit hostovanou síť

Windows 8.1 nelze nainstalovat .NET Framework 3.5 0 * 800F0906

Není spuštěn emulátor Windows Phone (nelze nastavit port UDP)

Nasazení na Windows Phone 10 selže v aplikaci Visual Studio

Zobrazte dotykovou klávesnici (TabTip.exe) v edici Windows 10 Anniversary

Vizuální studio musí být nasazeno dříve, než může být spuštěno

Co je umístění obrazu dock v systému Windows 10

"tls: nadrozměrný záznam přijatý s délkou 20527", který se pokouší "spustit dock" pouze z Win10 WSL Bash

Jak mohu odinstalovat aplikaci pomocí PowerShell?

Přetáhněte na skript Python v Průzkumníku Windows

Chyba 1053: služba neodpověděla na požadavek na spuštění nebo řízení včas

Jak mohu odinstalovat službu Windows, pokud tyto soubory již neexistují?

Nejjednodušší způsob restartování služby na vzdáleném počítači

Jak odinstalovat službu Windows a odstranit její soubory bez restartu

Průzkumník Windows "Příkazový řádek zde"

Spustit dávkový soubor jako službu systému Windows

Chyba systému 5 Při spuštění služby .NET je přístup odepřen

Výchozí adresář dávkového souboru Windows, když je spuštěn jako admin

WMI "nainstalovaný" dotaz odlišný od seznamu přidat/odebrat programy?

Jak změřím čas spuštění příkazu na příkazovém řádku systému Windows?

Windows příkaz získat stav služby?

Chyba 1053 služba neodpověděla na požadavek spuštění nebo řízení

Jak získat hlavní okno popisovač z procesu id?

Požadavek byl přerušen: Nelze vytvořit zabezpečený kanál SSL / TLS

Jak zkontrolovat, zda služba běží přes dávkový soubor a spustit, pokud není spuštěna?

Vytvořte službu Windows ze spustitelného souboru

VB6 Běží na Windows 8?

Doménový účet udržet zamykání se správným heslem na pár minut

Plánovač úloh serveru Windows 2008 nespustí dávkovou úlohu .bat

Jak mohu spustit program EXE ze služby Windows pomocí C #?

BadImageFormatException při použití aplikace Oracle Client 64 bit a Visual Studio 2010!

Je LDAP a TCP nebo protokol UDP?

Některé služby se automaticky zastaví, pokud je nepoužívají jiné služby

libgmp-10.dll chybí

Java 7 zabraňuje FTP přenosům na Windows Vista a 7, pokud je firewall zapnutý. Nějaké nápady?

Úprava "Cesta ke spustitelnému souboru" služby systému Windows

Vytváření aplikací ve stylu Windows Metro s aplikací Java?

jak vyprázdnit recyklbin prostřednictvím příkazového řádku?

Sublime jako výchozí editor

Dávkový soubor pro mysqldump pro zálohování každé databáze do samostatného souboru

Spustit kód na vlákno uživatelského rozhraní ve WinRT

Nelze se připojit k serveru MySQL na 'localhost' (10061) po instalaci

Přístup k virtuálnímu hostiteli z jiného počítače přes LAN

LNK2019: nevyřešený externí symbol _main odkazovaný ve funkci ___tmainCRTStartup

Nalézt GUID Ze souboru MSI

Jak kontrolovat Windows firewall je povoleno nebo nepoužívá příkazy

port forwarding in windows

Mezipaměť rámců a stránek WinRT/UWP: Jak vytvořit novou instanci stránky v Navigate () a zachovat instanci stránky v GoBack ()

C++ Spuštění příkazů CMD

Jak se připojím k souboru pomocí příkazu COPY

Spuštění dávkového skriptu při vypnutí systému Windows

Povolení nedůvěryhodných SSL certifikátů s HttpClient

Existuje způsob, jak předat heslo uživatele DB do nástroje příkazového řádku mysqladmin?

Selhání ověřování systému Windows IIS 7.5

Příkaz pro otevření sériového portu ve Windows 7

Služba Windows s časovačem

Jaký je řetězec uživatelského agenta pro povrchový rt?

Získat výchozí název tiskárny z příkazového řádku?