it-swarm-eu.dev

Jak mohu smazat službu ve Windows?

Mám pár starých služeb, které chci úplně odinstalovat. Jak to mohu udělat?

392
sgwill

Použijte příkaz SC, jako je tento (k provedení příkazů v tomto příspěvku musíte být na příkazu Prompt):

SC STOP shortservicename
SC DELETE shortservicename

Poznámka: Musíte spustit příkaz Prompt jako administrátor, nejen přihlášený jako administrátor, ale také s administrátorskými právy. Pokud se výše uvedené chyby vyskytnou v případě, že nemáte potřebná přístupová práva k zastavení nebo odstranění služby, spusťte příkaz Prompt jako administrátor. To lze provést vyhledáním příkazu Prompt v nabídce Start a následným klepnutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti „Spustit jako správce“. Poznámka pro uživatele PowerShell:sc is aliased na set-content. Takže sc delete service skutečně vytvoří soubor s názvem delete s obsahem service. Chcete-li to provést v Powershell, použijte místo toho sc.exe delete service


Pokud potřebujete najít krátký název služby, použijte následující příkaz ke vygenerování textového souboru obsahujícího seznam služeb a jejich stavů:

SC QUERY state= all >"C:\Service List.txt"

Pro stručnější seznam spusťte tento příkaz:

SC QUERY state= all | FIND "_NAME"

Krátký název služby bude uveden těsně nad zobrazovaným názvem, například takto:

SERVICE_NAME: MyService
DISPLAY_NAME: My Special Service

A tak smazat tuto službu:

SC STOP MyService
SC DELETE MyService

Klikněte na Start | Spustit a do řádku Otevřít zadejte regedit. Klikněte na OK.

Přejděte na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Přejděte dolů v levém podokně, vyhledejte název služby, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte Odstranit.

Restartujte systém.

43
Mark Schill

Vyhledejte příslušnou službu pomocí services.msc nebo (Start> Ovládací panely> Nástroje pro správu> Služby). Poklepáním zobrazíte název služby a cestu ke spustitelnému souboru.

Podívejte se na informace o verzi exe, abyste získali ponětí o vlastníkovi služby, a pokud je to možné, proveďte čistou odinstalaci pomocí programů Přidat nebo odebrat programy.

V opačném případě z příkazu Prompt:

sc stop servicexyz
sc delete servicexyz

Neměl by být vyžadován žádný restart.

15
asquithea
SC DELETE "service name"

Spusťte příkaz na cmd jako správce, jinak se zobrazí tato chyba: -

otevřená služba selhala 5 přístup byl odepřen

12

Pokud máte systém Windows Vista nebo novější, spusťte jej příkazem Prompt as Administrator:

sc delete [your service name as shown in service.msc e.g moneytransfer]

Například: sc delete moneytransfer

Odstranit složku C:\Program Files\BBRTL\moneytransfer\

Najděte klíče registru převodu peněz a smažte je:

 HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\
 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog\
 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet002\Services\
 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet002\Services\EventLog\
 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Assemblies\ [remove .exe references]
 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders

Tyto kroky byly testovány v systému Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 a Windows Server 2008.

8
user2145033

Můžeme to udělat dvěma různými způsoby

Odebrat službu Windows z registr

Je velmi snadné odebrat službu z registru, pokud znáte správnou cestu. Takto jsem to udělal:

 1. Spustit Regedit nebo Regedt32

 2. Přejít na položku registru "HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services"

 3. Vyhledejte službu, kterou chcete odstranit a odstranit. Můžete se podívat na klíče a zjistit, jaké soubory služba používá, a také je smazat (pokud je to nutné).

Odstranit Windows Service přes příkazové okno

Případně můžete také použít příkaz Prompt a odstranit službu pomocí následujícího příkazu:

sc odstranit

Službu můžete také vytvořit pomocí následujícího příkazu

sc create "MorganTechService" binpath = "C:\Program Files\MorganTechSPace\myservice.exe"

Poznámka: Možná budete muset restartovat systém, abyste seznam aktualizovali ve správci služeb.

8
kombsh

Jak bylo popsáno výše, provedl jsem:

sc delete ServiceName

Nefungovalo to však, protože jsem to prováděl z PowerShell.

Při použití prostředí PowerShell musíte zadat úplnou cestu k sc.exe, protože PowerShell má výchozí alias pro sc, který jej přiřadí k Set-Content. Protože se jedná o platný příkaz, ve skutečnosti se nezobrazí chybová zpráva.

K vyřešení tohoto problému jsem to provedl následovně:

C:\Windows\System32\sc.exe delete ServiceName
6
Nicholas

Pokud se jedná o služby vytvořené .NET, můžete použít installutil.exe s přepínačem/u ve složce .net framework jako C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727

5
CPU_BUSY

Zde je skript vbs, který mi byl předán:

Set servicelist = GetObject("winmgmts:").InstancesOf ("Win32_Service")

for each service in servicelist
  sname = lcase(service.name)
  If sname = "NameOfMyService" Then 
    msgbox(sname)
    service.delete ' the internal name of your service
  end if
next
2
Lucas

sc smazat jméno

1
Mariano

Před odebráním služby byste měli zkontrolovat závislosti.

Můžete to zkontrolovat:

Otevřete services.msc a najděte název služby, přejděte na kartu Závislosti.

Zdroj: http://www.sysadmit.com/2016/03/windows-eliminar-un-servicio.html

0
Dilmasegure

Moje služba, kterou jsem vytvořil, pro mě musela být odinstalována v Ovládacích panelech> Programy a funkce

0
Demodave