it-swarm-eu.dev

wifi

Jak získat IP adresu každého zařízení ve scénáři Wi-Fi Direct?

Připojte dva telefony Android s wi-fi (bez notebooku nebo přístupového bodu) a odešlete soubor

Android zapne/vypne WiFi HotSpot programově

Sdílení pověření Wifi prostřednictvím NFC tag bez speciálních aplikací

Android: Zapnout/vypnout WiFi Hotspot programově na Android Marshmallow (6.0)

Může Android provádět ad-hoc sítě typu peer-to-peer?

Jak mohu zavolat obrazovku nastavení Wi-Fi z aplikace Android

Zjistit typ síťového připojení v systému Android

Spustit/nainstalovat/debugovat aplikace Android přes Wi-Fi?

CONNECTIVITY_ACTION záměr přijal dvakrát, když bylo připojeno Wi-Fi

Jak mohu získat výsledky vyhledávání služby Android Wifi Scan do seznamu?

Jak povolit/zakázat WiFi z aplikace?

WiFi Password: jak je uložen a kde?

Jak se dostat můj wifi hotspot ssid v mém současném systému Android

Java získávání mé IP adresy

BroadcastReceiver přijímá více identických zpráv pro jednu událost

Jak se mohu programově připojit k určité síti Wi-Fi v Android?

BroadcastReceiver deklarovaný v manifestu neobdrží vysílání

Jak vypnout Wifi prostřednictvím ADB?

android adb zapnout wifi přes adb

WiFi Direct (Android 4.0) s více (3+) zařízeními

Jak zakázat WIFI Automatické připojení v Androidu

Povolení/zakázání aplikace Microsoft Virtual WiFi Miniport

Přijímač vysílání pro kontrolu internetového připojení v aplikaci Android

Jak převést sílu signálu WiFi z kvality (procenta) na RSSI (dBm)?

Trojúhelníková pozice

Získejte moje IP adresy IP Android

Jak zkontrolovat přístup k internetu pomocí bash skriptu v Linuxu?

Jak se dostat hrubé místo pomocí Wifi nebo GSM nebo GPS, podle toho, co je k dispozici?

"netsh wlan start hostednetwork" příkaz nefunguje bez ohledu na to, co se snažím

Je iOS 7 Multipeer Connectivity kompatibilní s Android Wi-Fi Direct?

Připojte se k wifi síti chráněné heslem pomocí adb shell

iOS - běh/ladění/instalace buduje přes Wi-Fi

Odeslat oznámení všem zařízením připojeným k síti Wi-Fi

Jak vyřešit problém s zadáním hesla pro úložiště pověření?

Jak nastavit Wifi-Direct spojení mezi Androidem a Linuxem

Chyba DNS_PROBE_FINISHED_BAD_CONFIG

Získání adresy MAC v systému Android 6.0

Nastavení priority WiFi na Android Lollipop nebo později přes UI nastavení

Jak ladit Android 6.0 přes Wi-Fi? (problém netcfg)

iOS - Jak programově připojit k WiFi síti s SSID a heslem pomocí soukromé/třetí strany knihovny

Jak zjistím a připojím ke skrytému SSID na Raspberry Pi 3 (Raspbian)?

V nastavení iOS 10 se nezdařilo otevřít nastavení Wifi pomocí "prefs: root = WIFI"

Nastavte statickou IP adresu a bránu programově v Android 6.x (Marshmallow)

firmware: se nepodařilo načíst iwlwifi-8000C-25/26.ucode (-2)

Force Android pro použití Wifi sítě bez internetu

Jak zapnout/vypnout WiFi hotspot programově v Android 8.0 (Oreo)

Jak povolit program Android O WiFi Hotspot programově

Jak zvládnout změnu sítě mezi wifi a mobilními daty?

Android 8.0 Oreo wifi seznam nedostane

Připojení k internetu Oreo

Na Oreo (8.1.0) není získání správného SSID sítě Wifi. To ukazuje <neznámé ssid> ačkoli je připojen k wifi s SSID