it-swarm-eu.dev

Nápověda s vlastními možnostmi widgetů! (volba zaškrtávacího políčka)

Vytvořil jsem vlastní Flickr Widget pro Wordpress a úspěšně nastavit možnosti formulář pro uživatele, aby zadali své Flickr informace, ale nemůžu dostat zaškrtávací políčko ve formuláři uložit, zda je zaškrtnuto. Jakákoli pomoc by byla velmi oceněna! Zde jsou mé funkce widgetu (), formuláře () a aktualizace ():

function widget($args, $instance) {
extract($args);

$title = apply_filters('widget_title', $instance['title']);
$displaynum = $instance['displaynum'];
$flickrid = $instance['flickrname'];
$num = 6;
$feed = new SimplePie($instance['feed']);
$feed->handle_content_type(); 
$photostream = $instance['show_photostream'];


function update($new_instance, $old_instance) {
$instance = $old_instance;

$instance['title'] = strip_tags($new_instance['title'] );
$instance['displaynum'] = strip_tags($new_instance['displaynum'] );
$instance['feed'] = $new_instance['feed'];
$instance['flickrname'] = $new_instance['flickrname'];
$instance['show_photostream'] = (bool) $new_instance['show_photostream'];

return $instance;
}

function form($instance) {
$defaults = array (
  'title' => 'My Recent Flickr Uploads',
  'displaynum' => 6,
  'feed' => 'http://api.flickr.com/services/feeds/[email protected]&lang=en-us&format=rss_200',
  'flickrname' => 'rastajellyfish',
  'show_photostream' => isset( $instance['show_photostream'] ) ? (bool) $instance['show_photostream'] : false
);
$instance = wp_parse_args( (array) $instance, $defaults); ?>

Jakákoli pomoc by byla velmi oceněna !!!

1

Udělal bych:

function update($new_instance, $old_instance) {
  ...

  $instance['show_photostream'] = $new_instance['show_photostream'];

  return $instance;
}

function form($instance) {
  $defaults = array (
    ...
    'show_photostream' => !empty( $instance['show_photostream'] ) ? $instance['show_photostream'] : false
  );
  $instance = wp_parse_args( (array) $instance, $defaults);
1
sorich87