it-swarm-eu.dev

Jak upravovat widgety ve WordPressu

V nabídce Vzhled -> Widgety je seznam widgetů, které můžete přetáhnout a zobrazit v postranním panelu.

Kde je kód HTML/PHP pro tyto vlastní widgety?

Byl jsem na WordPress Function Reference, ale nemohl jsem nic najít. Tyto widgety se jistě musí vytáhnout ze šablony HTML/PHP.

Důvod, proč chci vědět, je, že widgety jsou standardně <h3> tagy a chci je změnit na <h5> tagy. Také musím přidat <hr /> a další věci.

Díval jsem se v souboru theme/includes/widgets.php, ale nic jsem nenašel.

Mimochodem používám kopii Twenty Eleven k úpravě svého tématu.

Kód v theme/sidebar.php je pro (!dynamic_sidebar()), nicméně můj sidebar is dynamic je tento kód k ničemu.

7
AlexMorley-Finch

Rozhraní API WordPress Widgets je způsob vytváření různých widgetů a registrování postranních panelů.

Při vytváření nového widgetu existují proměnné, které lze přidat do libovolného widgetu. Ti dostanou svou hodnotu z register_sidebars argumentů.

args (řetězec/pole) (volitelné)
Vytvoří postranní panel založený na hodnotách 'name' a 'id'. Výchozí hodnota: Žádná
name - Název postranního panelu.
id - ID postranního panelu.
before_widget - HTML místo před každým widgetem.
after_widget - HTML místo po každém widgetu.
before_title - HTML místo před každým titulem.
after_title - HTML místo po každém titulu.

Příklad:

<?php
  add_action( 'widgets_init', 'prefix_register_sidebars' ); 
  function prefix_register_sidebars() {
     $args = array(
     'name' => 'My Sidebar',
     'id'  => 'my-sidebar',
     'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',,
     'after_widget' => '</div><hr />',
     'before_title' => '<h5 class="widgettitle">',
     'after_title'  => '</h5>'
     );
   register_sidebars( $args );
  }

Příklad Widget:

class MY_Widget extends WP_Widget {
  function my_widget( $args, $instance ) {
     $widget_ops = array(
     'description' => 'My Widget Description'
     );
    parent::WP_Widget(false, 'My Widget Name', $widget_ops );
  }
  function widget() { // This controls the display of the widget
  $title = 'My Widget Title';

  echo $before_widget; // Outputs the the 'before_widget' register_sidebars setting
  echo $title;     //Will be wrapped in the 'before_title' and 'after_title' settings
  echo '<p>This is my widget output</p>';
  echo $after_widget; //Outputs the 'after_widget' settings
  }
}
add_action( 'widgets_init', 'prefix_register_widgets' );
function prefix_register_widgets() {
  register_widget( 'my_widget' );
}
10
Chris_O

je v function.php

funkce 20theleven_widgets_init () {

register_widget( 'Twenty_Eleven_Ephemera_Widget' );

register_sidebar( array(
  'name' => __( 'Main Sidebar', 'twentyeleven' ),
  'id' => 'sidebar-1',
  'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
  'after_widget' => "</aside>",
  'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
  'after_title' => '</h3>',
) );
0
wassem