it-swarm-eu.dev

Stahujte pomocí wget do jiného adresáře, než je aktuální adresář

Musím použít wget ke stažení souboru do adresáře /var/cache/foobar/ (jako příklad, pokud si stáhnu stackexchange-site-list.txt, bude staženo do /var/cache/foobar/stackexchange-site-list.txt)

Je to možné? curl by také byla možnost, ale raději bych nepoužíval curl, protože ve výchozím nastavení není nainstalována.

103
jrg

Pokud znáte název souboru předem, můžete použít -O možnost zapomenout říct, kam zapsat soubor.

wget -O /var/cache/foobar/stackexchange-site-list.txt http://url.to/stackexchange-site-list.txt
66
Tim Kennedy
wget -P /var/cache/foobar/ [...]
wget --directory-prefix=/var/cache/foobar/ [...]
168
ephemient
wget -e robots=off -r --no-parent /home/user/Desktop/MIT/ http://abc.tamu.edu/projects/tzivi/repository/revisions/2/raw/tzivi/

Chcete-li přidat: Výše ​​uvedený kód by vám umožnil stáhnout všechny soubory z cílového adresáře do adresáře podle vašeho výběru jediným příkazem.

Rozdělení příkazu:

Parametry, pro které wget používá ke stažení adresáře celý najednou namísto jednoho souboru na Doba:

wget -e robots=off -r --no-parent

Cíl stažených souborů

/home/user/Desktop/MIT/

Původ souborů (online adresář)

http://abc.tamu.edu/projects/tzivi/repository/revisions/2/raw/tzivi/
0
Adamplex