it-swarm-eu.dev

Jak nejlépe zobrazit další zajímavé informace?

Musím ukázat zajímavá místa na mapě a další informace, když uživatel klepne na značku. Pro další informace mám na mysli buď vyskakovací okno na mapě, nebo zobrazování informací pod/vedle mapy.

Zajímalo by mě, jestli existují nějaké osvědčené postupy, jak to udělat? Snažil jsem se najít nějaké k ničemu. Jinak budu pravděpodobně jen jít se svým osobním názorem, že na mapě vyskakovací okna jsou nepříjemná.

3
Iain

Obě řešení jsou naprosto přijatelná, při volbě vezměte v úvahu tyto body:

  • vyskakovací okno na mapě může skrývat další užitečné informace
  • více než několik vyskakovacích oken se rychle zaplní. Je to v pořádku, pokud je současně otevřen pouze jeden z nich
  • množství informací ve vyskakovacím okně musí zůstat malé

Na druhé straně se zobrazují informace vedle mapy:

  • ztratíte spojení s bodem zájmu, takže musíte přidat vizuální vztah (barvu, číslo, ikonu, čáru ...) s bodem na mapě. Toto spojení je obtížné nebo obtížně čitelné, když máte spoustu bodů
  • pro zobrazení dodatečných informací může být pro uživatele nutné určité posouvání/změna velikosti okna
2
Mart