it-swarm-eu.dev

Zvyšte rychlost vývoje webových stránek .NET

Jsem zvědavý, že jak můžeme vývoj webových stránek zrychlit. Jsem specifický ohledně asp.net.

Pokud jde o mé znalosti, můžeme urychlit vývoj webových stránek asp.net

Použití Log4Net - k zachycení logovacích informací Entity framework - ke zvýšení rychlosti provozu databáze.

Existují tedy i jiné nástroje, které můžeme použít k optimalizaci procesu vývoje?

Pokud jste použili některý z vašich projektů, ať už se jednalo o malý nebo velký projekt.

1
Zerotoinfinity

Pokud jste osoba s webovým formátem, doporučuji . NetTiers . Můj spolupracovník o tom nadával a některé jsem si s ním hrál. Dynamicky vytvořil modely a pohledy. Ale já jsem muž asp-net-mvc. Vytvořil jsem CodeTemplates pro rychlé generování vlastních pohledů, řadičů atd. Rovněž pokladna MVCContrib .

0
gnome