it-swarm-eu.dev

co znamená termín „webmaster“ ve světě počítačů?

Víme, že webmasteři jsou správci a správci webových stránek. Ale je to všechno tam? Vyžaduje webmaster kromě všeobecných znalostí obsahu nějaké obecné dovednosti? Pokud to dám na životopis, bude to znamenat něco? Na co myslí „profesionálové“, když slyší termín?

4
Gordon Gustafson

Wikipedia definuje webmastera jako:

Webmaster (směs webu a mistra), také nazývaný webový architekt, vývojář webu, autor webu, správce webu nebo (neformálně) webmeister, někdy slyšený v jazykové ženě v podobě webové milenky, je osoba odpovědná za údržba webových stránek. Povinnosti webmastera mohou zahrnovat zajištění toho, aby webové servery, hardware a software fungovaly přesně, navrhování webových stránek, generování a revize webových stránek, odpovídání na komentáře uživatelů a zkoumání provozu na webu. Webmasteři „musí být rovněž dobře obeznámeni s webovým transakčním softwarem, softwarem pro zpracování plateb a bezpečnostním softwarem“.

Webmasteři mohou být zkušení odborníci na HTML, kteří řídí většinu nebo všechny aspekty webových operací. V závislosti na povaze webů, které spravují, webmasteři obvykle znají skriptovací jazyky, jako je Javascript, PHP a Perl. Může se od nich také požadovat, aby věděli, jak konfigurovat webové servery, jako je Apache nebo IIS, a sloužit jako správce serveru.

Alternativní definicí webmastera je podnikatel, který používá online média k prodeji produktů a/nebo služeb. Tato širší definice webmastera zahrnuje nejen technické aspekty dohledu nad konstrukcí a údržbou webových stránek, ale také správu obsahu, reklamy, marketingu a plnění objednávek pro web.

Mezi hlavní povinnosti webmastera patří regulace a správa přístupových práv různých uživatelů webové stránky, vzhled a nastavení navigace na webu. Umístění obsahu může být součástí povinností webmastera, zatímco vytváření obsahu nemusí.

Jak tedy vidíte, webmaster zahrnuje mnoho sad dovedností, ale nevyžaduje, aby byly všechny splněny, aby se dalo nazvat webmastrem. Pokud to uvedete do svého životopisu, lépe vyjasníte, jaké byly vaše povinnosti s jakýmkoli webem, na kterém jste byli webmasterem, nebo máte připravenou alespoň dobrou odpověď, když se vás zeptají, co to znamená. Také mějte na paměti, že většina zaměstnavatelů nehledá generála (což název „webmaster“ znamená), ale někoho, kdo má vykonávat konkrétní povinnost. Pokud prohlašujete, že jste webmaster, můžete se namísto cílení na pozici, o kterou se ucházíte, psát jako generál.

5
John Conde