it-swarm-eu.dev

Existuje ve Vimu způsob, jak vkládat text do vyhledávacího řádku?

Chci vyhledat $maximumTotalAllowedAfterFinish a nahradit ji $minimumTotalAllowedAfterFinish. Místo psaní dlouhého textu:

:%s/$maximumTotalAllowedAfterFinish/$minimumTotalAllowedAfterFinish/g

Existuje způsob, jak COPY tyto dlouhé názvy proměnných do vyhledávací řádky, protože na příkazovém řádku nemohu zadat "p" vložit?

92
Edward Tanguay

Obsah číslovaného nebo pojmenovaného registru můžete vložit zadáním CTRLR{0-9a-z"%#:-=.}. Psaním CTRL-RCTRL-W pod kurzorem můžete vložit aktuální Word. Vidět:

:he cmdline-editing

pro více informací.

121
WMR

Zkopírujte to jako obvykle a pak CtrlR" vložit. Existuje spousta dalších CtrlR zkratky (např. kalkulačka, aktuální název souboru, obsah schránky). Chcete-li zobrazit úplný seznam, zadejte :help c_<C-R>.

49
Ned

Zadejte q: do režimu editace historie v nové vyrovnávací paměti. Poté upravte poslední řádek vyrovnávací paměti a stiskněte klávesu Enter.

14
Johannes Hoff

Kopírovat:
1) v (nebo zvýraznění pomocí myši, ve vizuálním režimu) 
2) y (yank)

Vložit:
1) / (režim vyhledávání)
2) Ctrl + R + 0 (vložení z rejstříku)

10
Jason

Nebo vytvořte příkaz v bufferu vim, např. zadejte ji do vyrovnávací paměti:

s/foo/bar/gci

A zkopírujte ho do pojmenovaného registru s "ayy (pokud je kurzor na tomto řádku!).

Nyní můžete spustit obsah registru "a" z příkazového řádku Vim Ex:

:[OPTIONAL_RANGE]@a

Používám to po celou dobu.

3
Zsolt Botykai

Obvykle byste to udělali s výběrem myši (možná CtrlIns nebo CtrlC po výběru) a poté, když v řádku příkaz/hledání, kliknete na prostřední tlačítko (nebo ShiftIns nebo CtrlV).

Jiným způsobem je napsat příkazovou/vyhledávací řádek do textové vyrovnávací paměti se všemi úpravami dostupnými v textových vyrovnávacích pamětech, počínaje : a všemi, pak na řádku:

"[email protected]

který uloží celý příkazový řádek do vyrovnávací paměti a a provede jej. Nebude však uložen v historii příkazů.

Zkuste vytvořit následující řádek v textové vyrovnávací paměti jako příklad pro stisknutí kláves výše:

:%s/$maximumTotalAllowedAfterFinish/$minimumTotalAllowedAfterFinish/g

Nakonec můžete zadat q: pro editaci historie v textové vyrovnávací paměti.

2
tzot

Kurzor můžete umístit na aplikaci Word, kterou chcete přidat do vzoru, a potom stiskněte klávesu / nebo : Chcete-li zadat režim hledání nebo příkazového režimu, stiskněte tlačítko CtrlRCtrlW kopírovat slovo. Zdroj

0