it-swarm-eu.dev

Jak formátujete možnosti exponovaného filtru?

Hádám, že je to snadná otázka, ale na pár hodin mě pařezují.
Používám pohledy s některými exponovanými filtry, jak je ukázáno níže.

 • Hledat klíčové slovo
 • Typ výkresu
 • Typ plísně
 • Jméno zákazníka

  screenshot

Všechny jsou na jednom řádku, kde „Název zákazníka“ a tlačítko „použít“ jsou zalomeny na dalším řádku.
Jak mohu vytvořit "Vyhledat klíčová slova" v jednom řádku, pak "Typ kreslení" + "Typ formy" + "Jméno zákazníka" na jiném řádku a tlačítko "Použít" na posledním řádku?

6
Dreadstar

Zobrazení 3 pro Drupal 7 laskavě dává každému vystavenému widgetu DIV třídu s jedinečným názvem. Pak je to otázka přidání jasných a plovoucí atributy.

Pokud používáte pohledy 2, budete muset přepsat soubor pohledem vystavený-form.tpl.php ve složce pohledy/motiv. Tento kód můžete zkopírovat a uložit do souboru nazvaného views -posed-form.tpl.php do cesty k souboru motivu. Měl by přepsat původní soubor šablony.

<?php
// $Id: views-exposed-form.tpl.php,v 1.4.4.1 2009/11/18 20:37:58 merlinofchaos Exp $
/**
 * @file views-exposed-form.tpl.php
 *
 * This template handles the layout of the views exposed filter form.
 *
 * Variables available:
 * - $widgets: An array of exposed form widgets. Each widget contains:
 * - $widget->label: The visible label to print. May be optional.
 * - $widget->operator: The operator for the widget. May be optional.
 * - $widget->widget: The widget itself.
 * - $button: The submit button for the form.
 *
 * @ingroup views_templates
 */
?>
<?php if (!empty($q)): ?>
 <?php
  // This ensures that, if clean URLs are off, the 'q' is added first so that
  // it shows up first in the URL.
  print $q;
 ?>
<?php endif; ?>
<div class="views-exposed-form">
 <div class="views-exposed-widgets clear-block">
  <?php foreach($widgets as $id => $widget): ?>
   <div class="views-exposed-widget views-widget-<?php print $id ?>">
    <?php if (!empty($widget->label)): ?>
     <label for="<?php print $widget->id; ?>">
      <?php print $widget->label; ?>
     </label>
    <?php endif; ?>
    <?php if (!empty($widget->operator)): ?>
     <div class="views-operator">
      <?php print $widget->operator; ?>
     </div>
    <?php endif; ?>
    <div class="views-widget">
     <?php print $widget->widget; ?>
    </div>
   </div>
  <?php endforeach; ?>
  <div class="views-exposed-widget">
   <?php print $button ?>
  </div>
 </div>
</div>
5
Adam S

Po uložení výše uvedeného kódu jako přepsání šablony v mé složce motivu jsem jej upravil, aby všechny prvky formuláře a jejich DIV obálky "měly jedinečné atributy id =" ".

V mém případě jsem na stránku vydal stejné zobrazení dvakrát. Jedna verze Mobile (seznam polí) a jedna Desktop (tabulka) (pro responzivní rozložení webových stránek). Původní kód nesplnil standardy Web Accessibility Standards (Double A) - yaaawn !!

foreach ($widgets as $id => $widget):
 $id_attr = drupal_html_id($widget->id);
 ?>
 <div id="<?php print $id_attr; ?>-wrapper" class="views-exposed-widget views-widget-<?php print $id; ?>">
  <?php if (!empty($widget->label)): ?>
   <label for="<?php print $id_attr; ?>">
0
user20183