it-swarm-eu.dev

Zakázat oznámení e-mailem

Provedl jsem hluboký průzkum na webu a také jsem vyzkoušel spoustu alternativních řešení, ale nenašel jsem žádné řešení, které by zakázalo zasílání e-mailových oznámení novým uživatelům.

V mém uživatelském nastavení mám zaškrtnutou možnost „Návštěvníci mohou vytvářet účty, ale je vyžadován souhlas správce“ a zaškrtnuta možnost „Vyžadovat ověření e-mailem, když návštěvník vytvoří účet“.

Máš nějaký nápad?

20
lnunesbr

Pokud se podíváte na funkci _ user_email_notify () , zkontroluje proměnnou 'user_mail_' . $op . '_notify' pokud má poslat e-mail nebo ne. Za předpokladu, že jste deaktivovali e-mailové potvrzení (jinak by deaktivace e-mailových oznámení byla podivná;)), $ op je 'register_no_approval_required'. Úplný název proměnné tedy je 'user_mail_register_no_approval_required_notify'.

Zdá se, že pro tuto proměnnou neexistuje uživatelské rozhraní. Můžete jej však nastavit v souboru settings.php přidáním následujícího řádku na konec settings.php (pravděpodobně uvnitř webů/výchozí).

$conf['user_mail_register_no_approval_required_notify'] = FALSE;

Totéž můžete udělat pro další e-mailová oznámení; další možný $op hodnoty jsou uvedeny na propojené stránce.

32
Berdir

Můžete použít modul Mailcontrol .

To vám umožní zapnout/vypnout jakýkoli standardní Drupal mail, který si přejete, přímo z uživatelského rozhraní).

Mají plnou kontrolu nad výchozími e-maily odeslanými Drupal 7 z krabice).

Popis

Tento malý modul rozšiřuje původní Drupal 7 stránku nastavení účtu s možností globálně zapínat/vypínat všechny standardní e-maily. Ve výchozím nastavení Drupal 7 neposkytuje žádnou možnost globálně deaktivujte následující e-maily:

 • Vítejte (nový uživatel vytvořený administrátorem)
 • Vítejte (čeká na schválení)
 • Vítejte (není vyžadováno schválení)
 • Obnova hesla
8
Reszli

V Drupal 8, 8) je ekvivalent kód daný Berdirem pro soubor settings.php následující.

$config['user.settings']['notify.register_no_approval_required'] = FALSE;
5
dongjie

To můžete použít ve vlastním modulu k přidání nastavení do zaškrtávacího políčka, jako je tomu v nastavení aktivace účtu.

function your_module_form_user_admin_settings_alter(&$form, &$form_state) {

 // allow admin to choose if a notification mail is sent to no approval required users
 form['email_no_approval_required']['user_mail_register_no_approval_required_notify'] = array(
  '#type' => 'checkbox',
  '#title' => t('Notify user when account is created.'),
  '#default_value' => variable_get('user_mail_register_no_approval_required_notify', FALSE),
 );
}
4
Will

In Drupal 7:

Tabulku proměnných můžete upravit přímo: name: user_mail_status_activated_notify value: i: 0;

nebo v souboru template.php:

if(variable_get('user_mail_status_activated_notify') == 1){
  variable_set('user_mail_status_activated_notify', 0);
}
4
Chris Callender

U administrátora/uživatele/uživatele/vytvořit je zaškrtávací políčko. Pro mě je to ve výchozím nastavení zakázáno.

1
Pol Dellaiera