it-swarm-eu.dev

pole „init“ a „mail“ v ​​tabulce uživatelů

Jaký je rozdíl mezi poli „init“ a „email“?

mail varchar(64)  User's e-mail address.
init varchar(64)  E-mail address used for initial account creation.
12
user780

Rozdíl je v tom, že mail je skutečná e-mailová adresa použitá uživatelem, zatímco init obsahuje v plain Drupal instalace, e-mailová adresa použitá při vytvoření uživatelského účtu.
V případě, že je modul Bakery Single Sign-On System nainstalován v podřízeném místě (v Bakery Parlance), pole init obsahuje odkaz na uživatelský účet na hlavním serveru.

Pole init lze tedy popsat jako pole, které jednoznačně identifikuje uživatelský účet, a to je (ve výchozím nastavení, když moduly třetích stran nemění svůj obsah). obsahovat počáteční e-mailovou adresu. (Zdá se, že důvod, proč bylo pole pojmenováno init .)

Drupal.org používá pole init v případě, že uživatelé ztratí přístup ke svému účtu, a vytvořením nového účtu to nahlásí. Jsou dotázáni (ne veřejně), jaký e-mail použili při registraci svého předchozího účtu; správce Drupal.org by pak ověřil, že se jedná o e-mail, který používali při registraci ztraceného účtu, přečtením obsahu databáze. (Neexistuje modul, který by to umožňoval automaticky, za to, co vím.)

14
kiamlaluno