it-swarm-eu.dev

Jak přenesu hesla uživatelů z Drupal 6 na Drupal 7)?

Snažím se migrovat uživatele z webu Drupal 6 na a Drupal 7). Mým problémem je, jak změnit své heslo z MD5 na hash (použité D7).
Máš nějaký nápad?

20
João Guilherme

Pro aktualizaci hesla md5 na hashed jsem potřeboval použít ser_hash_password () a vytvořil 'U'. Zde je skript, který jsem použil, aby to fungovalo.

<?php
    require_once DRUPAL_ROOT . '/' . variable_get('password_inc', 'includes/password.inc');
    $res = db_query('select * from drupal.users');

    if($res) {
        foreach ($res as $result) {
            $hashed_pass = user_hash_password($result->pass, 11);
            if ($hashed_pass) {
             $hashed_pass = 'U' . $hashed_pass;
             db_update('users')->fields(array('pass' => $hashed_pass))->condition('uid', $result->uid)->execute();
            }
        }
    }

Pak jsem utekl

drush scr <name_of_the_script_file>

A fungovalo to.

11
João Guilherme

Na to existuje velmi jednoduchá odpověď:

<?php
 $this->destination = new MigrateDestinationUser(array('md5_passwords' => TRUE));
 ...
 $this->addFieldMapping('pass', 'source_password');
?>

Reference: Zachování uživatelských hesel

7
sea26.2

Pokud někdo potřebuje samostatný skript PHP skript pro migraci uživatelů z Drupal 6 na Drupal 7), pak je to takto:

 <?php
  /*
  Standalone PHP script to migrate users from Drupal 6 to Drupal 7 programatically.
  Date: 9-4-2012
  */

  // set HTTP_Host or drupal will refuse to bootstrap
  $_SERVER['HTTP_Host'] = 'example.org';
  $_SERVER['REMOTE_ADDR'] = '127.0.0.1';


  //root of Drupal 7 site
  $DRUPAL7_ROOT="/var/www/ace";
  define('DRUPAL_ROOT',$DRUPAL7_ROOT);
  chdir($DRUPAL7_ROOT);
  require_once "./includes/bootstrap.inc";
  drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL);
  require_once "./includes/password.inc";

  //connect to Drupal 6 database
  //syntax:mysqli(hostname,username,password,databasename);
  $db= new mysqli('localhost','ace6','ace6','ace6');
  if(mysqli_connect_errno()) {
    echo "Conection error. Could not connect to Drupal 6 site!";
    exit;
  }

  //get users from Drupal 6 database
  $query="select * from users";
  $result=$db->query($query);
  //count number of users
  $num_results=$result->num_rows;
  for($i=0;$i<$num_results;$i++){

    //fetch each row/user
    $row=$result->fetch_assoc();

    //migrate only active users
    if($row['status']==1){

      //convert password from Drupal 6 style to Drupal 7 style
      $hashed_pass='U'.user_hash_password($row['pass'],11);

      //check if user with same email address already exists in Drupal 7 database, if it does, do not migrate
      if (!user_load_by_mail($row['mail'])) {
        $account = new stdClass;
        $account->is_new = TRUE;
        $account->name = $row['name'];
        $account->pass = $hashed_pass;
        $account->mail = $row['mail'];
        $account->init = $row['mail'];
        $account->status = TRUE;
        $account->roles = array(DRUPAL_AUTHENTICATED_RID => TRUE);
        $account->timezone = variable_get('date_default_timezone', '');
        //create user in Drupal 7 site 
        user_save($account);
        //print message
        echo "User acount ".$row['name']." has been created\n";
      }
    }

  }
  ?>
5

No, pokud pgrade, vyjdete s hesly v pořádku. Myslím, že byste se pravděpodobně mohli podívat na upgradovací kód a zjistit, jak to dělají.

Pokud však migrujete pouze uživatele, nejpravděpodobnějším způsobem by bylo poslat všem jednorázové přihlašovací odkazy a přimět je, aby resetovali svá hesla.

2
rfay

Pokud jsem to spustil z devel/php na webu D7, zjistil jsem, že potřebuji pouze:

require_once "./includes/password.inc";

//connect to Drupal 6 database
//syntax:mysqli(hostname,username,password,databasename);
$db= new mysqli('localhost','ace6','ace6','ace6');
if(mysqli_connect_errno()) {
  echo "Conection error. Could not connect to Drupal 6 site!";
  exit;
}

//get users from Drupal 6 database
$query="select * from users";
$result=$db->query($query);
//count number of users
$num_results=$result->num_rows;
for($i=0;$i<$num_results;$i++){

  //fetch each row/user
  $row=$result->fetch_assoc();

  //migrate only active users
  if($row['status']==1){

    //convert password from Drupal 6 style to Drupal 7 style
    $hashed_pass='U'.user_hash_password($row['pass'],11);

    //check if user with same email address already exists in Drupal 7 database, if it does, do not migrate
    if (!user_load_by_mail($row['mail'])) {
      $account = new stdClass;
      $account->is_new = TRUE;
      $account->name = $row['name'];
      $account->pass = $hashed_pass;
      $account->mail = $row['mail'];
      $account->init = $row['mail'];
      $account->status = TRUE;
      $account->roles = array(DRUPAL_AUTHENTICATED_RID => TRUE);
      $account->timezone = variable_get('date_default_timezone', '');
      //create user in Drupal 7 site 
      user_save($account);
      //print message
      echo "User acount ".$row['name']." has been created\n";
    }
  }

}

Oba weby byly na stejném webovém serveru.

0
mchaplin