it-swarm-eu.dev

Jak mohu změnit heslo uživatele?

Jak mohu změnit heslo uživatele z příkazového řádku pomocí Drush?

83
markdorison

V Drush 9 je příkaz

drush user:password USERNAME "SOMEPASSWORD"

s aliasy příkazů user-password a upwd.

V Drush 8 (a starší) je příkaz

drush user-password USERNAME --password="SOMEPASSWORD"

s aliasy příkazů upwd.

Viz https://drushcommands.com/drush-9x/user/user:password/ and https://drushcommands.com/drush-8x/user/user-password/

119
tim.plunkett

Můžete provést drush uli, vygeneruje se jednorázový přihlašovací odkaz. Ve výchozím nastavení poskytuje jednorázový přihlašovací odkaz pro správce.

Pokud spustíte drush uli some-username, pro tohoto uživatele se vygeneruje jednorázový odkaz pro přihlášení.

PDATE:

Můžete také použít drush upwd pro aktualizaci hesla. Použijte to takto drush upwd --password=<new password> <some-username>

27
subhojit777

Pokud používáte Drush 4, můžete použít příkaz user-password.

drush user-password usernamehere --password="newpasswordhere"
14
Dave Reid

$ drush help user-password (Re) Nastavte heslo pro uživatelský účet se zadaným názvem.

Příklady: drush user-password someuser --password = "správná koňská baterie" Nastavte heslo pro uživatele username someuser. @ viz xkcd.com/936

Argumenty: jméno Název účtu, který chcete upravit.

Možnosti: --password = Nové heslo k účtu. Povinný.

Aliasy: upwd

13
tenken

V Drush 9 (doporučeno pro> Drupal 8.4) je to trochu odlišné:

drush upwd USERNAME PASSWORD
9

Existuje další způsob, jak obnovit heslo. Můžeš použít drush uli "username", které poskytuje resetovací odkaz v terminálu, pomocí odkazu se můžete přihlásit a změnit heslo.

Pokud zadáte -l http://localhost (kde localhost je váš hostitel), terminál by pro vás automaticky otevřel webový prohlížeč.

4
Vamsi

v nové verzi Drush (v Drush 9 Drupal> 8.5) to nefunguje

drush user-password USERNAME --password="SOMEPASSWORD"

Musí to být

drush user-password USERNAME SOMEPASSWORD

například (změnit heslo uživatele root)

drush user-password root MyPass0302

A s Drupal Console

drupal user:password:reset

pak zadejte userid,
zadejte nové heslo.

Užij si to.

Aktualizace

v Drush> 9

drush upwd USERNAME PASSWORD
3
Yusef

Pokud máte ssh přístup k serveru, cd do kořenového adresáře drupal kořenový adresář) a spusťte:

drush upwd --password="myNewSecretPassword" "admin"

Zdroj: https://www.drupal.org/node/44164

2
crobicha

Pokud o drush nevíme více, můžeme změnit heslo z databáze v uživatelské tabulce. Upravíme heslo a vybereme md5, poté můžeme heslo změnit.

0
Amrendra Mourya

Všimněte si, že tento příkaz se v Drush 9.x změnil, ale lze jej zdokumentovat zde

Syntaxe tedy vypadá takto:

drush user:password someuser "correct horse battery staple"

Například pro uživatele 'bjenkins' by to bylo:

drush user:password bjenkins "newReallyComplexPassword123!"

Můžete také přidat --notify příkaz upozornit uživatele na toto heslo změnit jeho registrovaný e-mail.

0