it-swarm-eu.dev

Jak upgradovat pip na nejnovější?

Nainstaloval jsem pip pomocí get-pip.py potom pip freeze hází pod chybu

Exception:
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 122, in main
  status = self.run(options, args)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/commands/freeze.py", line 74, in run
  req = pip.FrozenRequirement.from_dist(dist, dependency_links, find_tags=find_tags)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 299, in from_dist
  assert len(specs) == 1 and specs[0][0] == '=='
AssertionError

Storing debug log for failure in /home/simon/.pip/pip.log

Takže jsem zkontroloval, že 1.7 je poslední. Pokud jsem postupoval níže a není to aktualizace ... Pomozte mi zde ...

[email protected]:~/Nightybuild$ pip --version
pip 1.5.6 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
[email protected]:~/Nightybuild$ pip --version
pip 1.5.6 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
[email protected]:~/Nightybuild$ pip install -U pip
Downloading/unpacking pip
 Downloading pip-7.1.2-py2.py3-none-any.whl (1.1MB): 1.1MB downloaded
Installing collected packages: pip
Successfully installed pip
Cleaning up...
[email protected]:~/Nightybuild$ pip --version
pip 1.5.6 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
55
Raja Simon

Obvykle jen spouštím následující příkazy k upgradu obou pip2 (ve výchozím nastavení pip) a pip3:

Sudo -H pip3 install --upgrade pip
Sudo -H pip2 install --upgrade pip

Musíte se ujistit, že upgradujete verzi (pro Python 2 nebo 3), na kterou chcete reagovat na příkaz pip bez čísla, naposledy.

Také mějte na paměti, že tím zůstanou staré zabalené verze nainstalované pomocí apt-get nebo jakýkoli jiný správce balíčků, ale přidává nové verze, které nemají nic společného se systémovými balíčky. Preferovány budou nainstalované balíčky pip-, ale neměli byste odebírat apt-get- ty jsou nainstalovány také, protože správce balíků nemůže vědět, že jakákoli verze pip je nainstalována jinak.

65
Byte Commander

Myslím, že

pip install --upgrade pip

příkaz již nefunguje správně. Správný příkaz by měl být:

 • pro Python 3:

  python3 -m pip install --upgrade pip
  
 • pro Python 2:

  python2 -m pip install --upgrade pip
  
37
Foad

Přejít na tento web https://pypi.python.org/pypi/pip

zkopírujte (nebo) stáhněte zdrojový odkaz (končí na .tar.gz)

pro 9.0.1 je odkaz https://pypi.python.org/pypi?:action=show_md5&digest=35f01da33009719497f01a4ba69d63c9

postup instalace

wget //link goes here
tar -xzvf pip-9.0.1.tar.gz
cd pip-9.0.1
Sudo python3 setup.py install

verze by měla být změněna na nejnovější verzi a odkaz lze aktualizovat pomocí odkazu na nejnovější verzi

to by mělo fungovat

5
an0nym0use

Myslím, že stojí za zmínku, že to, co vysvětluji níže, je, pokud očekáváte pip, aby ukazoval na Python 2 a pip, aby ukazoval na Python 3. Důvod, proč to zmiňuji, je ten, že když upgradujete pip3, také přebírá také příkaz pip. Toto je poněkud zvláštní konvence, protože ve výchozím nastavení python = ukazuje na 2.x a python ukazuje na 3.x.

Pokud chcete mít nejnovější verze python 2.x pip a python 3.x pip3) vedle sebe na stejném počítači (pomocí pip pro 2.x a pip3 for 3.x), musíte provést následující:

Sudo apt-get install python-pip python3-pip --yes
Sudo python3 -m pip install pip --upgrade --force
Sudo python -m pip install pip --upgrade --force # this line associates pip with Python 2

Ostatní odpovědi, které poskytli ostatní, nezmiňují, že po spuštění Sudo pip3 install pip --upgrade skončíte příkazem pip, který instaluje balíčky v python 3.x adresáře namísto python 2.x adresáře).

Část mě si myslí, že bychom měli prostě nechat pip být po aktualizaci pip3 (i když to pip -> pip3), ale existuje nebezpečí, že lidé již očekávají, že pip funguje jako python - - oba ukazují na python 2.x.) Jinými slovy, lidé jsou pravděpodobně vyškoleni, aby používali pip/python pro python 2). x stejně jako jsou vyškoleni k používání pip3/python pro python 3.x.

3
Mike

pip install -U pip

Nejkratší, co vím.

1
prosti

Aktualizujte verzi pip pomocí

Sudo apt-get update

Sudo apt install python3-pip
0
Kashif

pokud pip install -U pip je použito, pak pip nejprve odinstaluje jeho odbočku a může zavěsit uprostřed celého procesu. Takže je bezpečné používat python3 -m pip install -U pip pro python3 python -m pip install -U pip pro python 2,7 (nebo libovolná python verze, pokud se spouští z ven ven))

0
blueDexter

Stojím před stejnou chybou a vyřeším ji následujícími příkazy.

Sudo su root
apt-get purge -y python-pip
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
python ./get-pip.py
apt-get install python-pip

ImportError: Žádný modul s názvem Packaging.version

0
Bhavesh Odedra