it-swarm-eu.dev

unity

Je lepší vytvořit singleton pro přístup ke kontejneru jednoty nebo jej předat prostřednictvím aplikace?

Může být Jednota pokaždé neusazena SynchronizationLockException?

IUnityContainer.Resolve <T> vyvolá chybu s tvrzením, že ji nelze použít s parametry typu

Jednota společnosti Microsoft. Jak určit určitý parametr v konstruktoru?

MVC, EF - DataContext singleton instance Per-Web-Request v jednotě

S Unity jak vložím pojmenovanou závislost do konstruktoru?

IoC ve třídě knihovny. Kde bootstrap

MVVM, Jednota, Prism, MEF, Caliburn - Co mám používat?

Unity InjectionConstructor pro konstruktéra multiparamu, který nahradí pouze jeden

Intellij launcher nefunguje na jednotě?

Výjimka je: InvalidOperationException - Aktuální typ, je rozhraní a nelze jej vytvořit. Chybí vám mapování typu?

Nelze načíst soubor nebo System.Web.WebPages.Razor sestavení, verze = 3.0.0.0 nebo jeden z jeho závislostí

Základna konstruktoru konstruktoru v ASP.NET MVC s Unity

Nelze nainstalovat balíček NuGet

Web Api Spuštění Výjimky s implementací IDependencyResolver

Ujistěte se, že regulátor má chybu bez konstruktoru

Jednota IoC nezavádí závislost na Web API Controller

Řešení Unity Container Resolve

Kde je balíček Microsoft.Practices.Unity?

Při pokusu o vytvoření řadiče typu 'EmployeeController' došlo k chybě. Ujistěte se, že regulátor má veřejný konstruktor bez parametrů