it-swarm-eu.dev

Tmux, změňte podokno okna kliknutím myši

Je možné pomocí myši procházet mezi různými tabulemi oken, které jsou rozděleny svisle nebo vodorovně?

62
daisy

Od tmux 2.1 to můžete povolit přidáním do vašeho .tmux.conf: set -g mouse on

 • Režim myši byl přepsán. Nyní již neexistují možnosti pro:

  • podokno pro změnu velikosti myši
  • podokno pro výběr myši
  • okno pro výběr myši
  • mode-mouse

  Místo toho existuje pouze jedna možnost: 'mouse', která zcela zapne podporu myši.


Podívejte se na možnost mouse-select-pane V man tmux:

mouse-select-pane [na | vypnuto]
Pokud je zapnuto, tmux zachytí myš a když je okno rozděleno do více tabulek, může být myš použita k výběru aktuálního podokna. Kliknutí myší je také přeneseno do aplikace jako obvykle.

Můžete to povolit přidáním do .tmux.conf: set -g mouse-select-pane on

84
jasonwryan