it-swarm-eu.dev

Jak udělat okna pro počítání tmux od 1 místo od 0?

Byl jsem schopen udělat GNU Obrazovka začít počítat okna s číslem 1 místo výchozí 0 s tímto kódem v mém .screenrc:

# Get rid of screen 0
bind c screen 1
bind ^c screen 1
bind 0 select 10

Když jsem vytvářel okna v .screenrc, použil jsem screen 1 tak, že by to nejprve zkusilo 1 a pak se spočítalo, kdyby bylo číslo okna pořízeno.

91
hekevintran

Řešením je upravit ~/.tmux.conf do:

# Start windows and panes at 1, not 0
set -g base-index 1
setw -g pane-base-index 1

Úpravy: na rozdíl od základního indexu je panel-base-index možností okna, takže by měl být použit setw, jak zdůraznil @ Jogusa.

136
hekevintran