it-swarm-eu.dev

Značení kódů oEmbed v editoru?

Existuje způsob, jak dát oEmbed kódy ve vizuálním editoru? V mé implementaci snu vložíte do editoru oEmbed-povolenou adresu URL, která ji pak automaticky nahradí miniaturou mediálního objektu, který chcete vložit. Základní implementace by přinejmenším zvýraznila URL, aby uživatel věděl, že se tam může stát „něco zvláštního“ ( , pokud se nevyskytnou žádné chyby ).

Existuje plugin, který to dělá? Mohl bych vytvořit něco takového sám, ale potřeboval bych nějaké odkazy na to, jak se zapojit do editoru TinyMCE ve většině stylových stylů WordPressu.

5
Jan Fabry

Myslím, že to může být krok správným směrem:

http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Filter_Reference

Konkrétně filtr the_editor_content, který je "aplikován k odeslání obsahu před vložením do okna bohatého editoru."

Promiň, že pro tebe nemůžu udělat víc, ale začínám si hrát s filtry sám a mám míle, než budu užitečný.

1
Ashley G