it-swarm-eu.dev

Jak přidám třídy k elementům formuláře ve vrstvě motivu?

Chci to udělat v template.php. ID formuláře je page_node_form a existuje šest textových polí formuláře. Výchozí třída je „form-text“.

Chci přidat „text1“, „text2“, atd. Za „formulář-text“ do každé vstupní textové třídy. Jak to mohu udělat?

Toto je HTML:

<input gtbfieldid="10" id="edit-field-14sq-und-0-value" name="field_14sq[und][0][value]" value="" size="12" maxlength="10" class="form-text" type="text"> 
<input gtbfieldid="10" id="edit-field-14sq-und-0-value" name="field_15sq[und][0][value]" value="" size="12" maxlength="10" class="form-text" type="text"> ....
3
enjoylife

Toto je ideální situace pro funkci předzpracování.

Nemám Drupal 7 pracuji na testování v tuto chvíli, ale něco podobného ve vaší template.php by mělo udělat trik.

function mytheme_preprocess_textfield(&$vars) {
  static $counter = 0;
  $counter++;
  $vars['element']['#attributes']['class'][] = 'test' . $counter;
}
6
Jeremy French

Chcete-li to provést ve svém modulu, do svého hook_form_alter pro formulář uzlu přidejte:

$form['field_14sq'][und][0][value]['#attributes'] ['class'][] = text1;
0
VivMajor