it-swarm-eu.dev

Přidání jazykové podpory pomocí .pot a .mo soubory na téma WordPress?

Jak přidáme podporu jazyka pomocí .pot a .mo souborů ve WordPress tématu? A jak získáváme téma?

5
justjoe

Soubor .po (Portable Object) je jako malá knihovna obsahující všechny anglické výrazy v motivu s prázdným sloupcem pro překlady mimo angličtinu. Pomocí softwaru jako je Poedit lze otevřít soubor .po, přidávat překlady a ukládat jej, což také generuje soubor .mo (Machine Object).

Při vhodně lokalizovaném tématu jsou kroky při překladu:

  1. Spusťte nástroj nad kódem a vytvořte soubor POT (Portable Object Template), jednoduše seznam všech lokalizovatelných textů.

  2. Použijte prostý textový editor nebo speciální lokalizační nástroj pro generování překladu pro každý kus textu. Tím se vytvoří soubor PO (Portable Object). Jediný rozdíl mezi souborem POT a PO je, že soubor PO obsahuje překlady

  3. Zkompilujte soubor PO a vytvořte soubor MO (Machine Object), který pak může být použit v motivu nebo pluginu.

Open Source software potřebný pro proces překladu:

Poedit a multiplatformové gettextové katalogy (.po soubory) editor

Nástroje Gettext the GNU `gettext 'jsou sadou nástrojů, které poskytují rámec, který pomáhá ostatním balíčkům GNU vytvářet vícejazyčné zprávy.


Kompletní průvodce a návod k překladu témat WordPress najdete na Urban Giraffe

7
Chris_O