it-swarm-eu.dev

Přidat tinymce k widgetareas

Mám několik vlastních widgetů, které jsou rozšířeny z WP_widget. Mnoho z nich má textarea pole. Chtěl bych být schopen aplikovat speciální třídu css na některé z těchto textareas, aby je bylo možné převést do oblastí s textovým textem pomocí základního ovládacího prvku TinyMCE.

Jak je to možné?

Chtěl bych implementovat řešení, které zdědí většinu nebo celý jeho kód z jádra WP a to jen na zádech.

2
N2Mystic

použijte funkci wp_editor () na váš textarea. To je nejlepší a nejjednodušší způsob, také použitelný rychle vpřed.

1
bueltge