it-swarm-eu.dev

Jak mohu odebrat konkrétní vlastní příspěvek meta z pole "Vlastní pole"?

Vytvořil jsem vlastní meta box pro zpracování některých vlastních meta post post a nechci, aby se nepořádek s těmito vlastními poli duplikoval v oblasti "Vlastní pole".

Jak mohu odebrat konkrétní vlastní příspěvek meta z pole "Vlastní pole"?

1
Scott B

Chcete-li skrýt vlastní pole z části "Vlastní pole", předponu podtržte podtržítkem. add_post_meta($id, 'name', 'value'); se stává add_post_meta($id, '_name', 'value');.

Zde je dobrý odkaz pro zálohování:

1
EAMann

Můžete zavěsit do filtru is_protected_meta a vrátit hodnotu true pro libovolné vlastní pole, které chcete skrýt.

add_filter('is_protected_meta', 'my_is_protected_meta_filter', 10, 2);
function my_is_protected_meta_filter($protected, $meta_key) {
    return $meta_key == 'meta-name' ? true : $protected;
}
1