it-swarm-eu.dev

Jak vidí programátoři na Západě programátory na východě?

Druhá polovina této otázky: Jak vidí programátoři na východě programátory na Západě?


Východní část světa (Indie/Čína/Filipíny) poskytuje zejména outsourcingové služby západnímu světu (USA a Evropa).

Máte zkušenosti s prací s offshore týmy? Pokud ano, jaké to bylo?

Máte nějaké obecné myšlenky nebo názory na programátory z východu (např. Spolupracují, dodávají včas nebo kvalitně pracují?). Na čem jsou tyto založeny?

101
Vinoth Kumar C M

Hmm Zajímavé názory.

Chtěl bych jen hodit moje.

Bydlím v Indii (jsem Ind) a programuji od 11/12. Zatím mám jen středoškolské vzdělání a je zajímavé, že jsem zatím udělal dvě věci, učil jsem na Indickém počítačovém institutu a právě teď rozvíjím na volné noze (a dostal jsem projekt s VELMI profilním klientem)

Takže dvě věci, o kterých si myslím, že jsou pravdivé z místa, kde stojím:

Jistí lidé jsou lidé, ale indická mentalita v životě a vzdělávání je zde velmi odlišná. Za měsíce, které jsem učil, jsem viděl rodiče tlačit své děti do IT jen proto, že si myslí, že jim to dá peníze nebo něco, také jsem učil studenty provedení/dokončení stupňů Bsc a Engineering a 98 ze 100 nemůže zapsat několik řádků kódu v C. (Zapomenutý kód kvality).

Kurz Státní informatika zde má Turbo C jako součást učebního plánu, C++ pro většinu lidí je C, ale k tisku se používá pouze cout.

Pokud jde o vývoj, u těchto druhů absolventů budete očekávat, že tam najdete tuny „inženýrů“ , které kódují strašlivé věci. Potkal jsem malé společnosti, které nepoužívají ovládání zdroje, ani nemají představu o tom, co jsou testy jednotek.

Je smutné, že toho mám tolik, abych řekl, a to mě bolí. VUT v Brně takhle není každý. Je nás tolik, že možná dojmy, které lidé získají. lol

Nějak být úspěšný zde znamená pohybovat se někam jinam, protože neexistuje skutečný prostor pro růst a opravdu zdokonalujeme vaše dovednosti. Existují samozřejmě i inteligentní hlavy z IIT a dalších vysokých škol, které znají své věci (nakonec se také odstěhují)

Pointa je ale taková, že podle mého názoru je zde IT vzdělání docela smutné.

81
gideon

Zřeknutí se odpovědnosti: Žiji ve střední a východní Evropě, rozhoduji se, zda se počítám jako východní nebo západní :-) Jako takový jsem pracoval na projektech, které byly do naší země zadány ze západní Evropy, a zažil jsem pochybnosti od více západních spolupracovníků a vedení. pokud jde o naše schopnosti, podobné tomu, co musí Indové v takových situacích zažít.

OTOH jsem pracoval s několika indickými a některými ruskými vývojáři na dvou velkých projektech. První se také týkal komponenty vyvinuté výhradně indickým subdodavatelem, což byl snadno nejhroznější kusový kód, jaký jsem kdy měl přístup (nemohu říci „nejstrašnější kód, jaký jsem kdy četl“, protože když jsem viděl, že největší singl zdrojový soubor měří více než 600 kB (nebo AFAIR asi 30 000 řádků), rychle jsem jej zavřel a mohl jsem se jen modlit, abych se ho nikdy nemusel dotknout. Moje modlitba byla naslouchána).

Tato společnost (na které v současné době pracuji) byla zadána subdodavatelům třem různým společnostem, některé z nich použily několik indických programátorů. Výsledek jsme očistili za posledních 1,5 let a v dohledné budoucnosti zbývá ještě dost práce.

V mém osobním životě jsem žil v Indii déle než 3 měsíce v předchozí éře mého života, takže asi vím o zemi a jejích obyvatelech víc než průměrný western. Osobně mám Indy moc rád.

Moje osobní zkušenost byla, že stejné programovatelné rozdíly, které existují mezi západními a indickými lidmi obecně, jsou pozorovatelné i mezi programátory. Indové jsou obvykle velmi pečliví při provádění jakéhokoli konkrétního úkolu, který je na ně vyvolán, ale nemusí nutně vidět ani cítit potřebu porozumět většímu obrazu. Což může snadno vést k softwaru nízké kvality.

Dalším potenciálním problémem je kulturně zakořeněný odpor Indiánů, aby odmítli žádnou žádost, protože se domnívám, že je považován za hrubý. Pokud jdete do indického obchodu s potravinami a požádáte o přikrývky/šperky/žraločí ploutve/cokoli, majitel řekne „ano, pane, za chvíli“, pak pošle svého chlapce do jiného obchodu v sousedství, aby produkt vyzvedl a hrdě vám to představuje. Což je opravdu dobrá obchodní praxe. Pokud se však totéž použije na subdodávky projektu vývoje SW s pevně nemožným časovým plánem, mohou být výsledky katastrofální. To je jen spekulace z mé strany, i když nemám žádné konkrétní důkazy o tom, zda je to skutečně faktor při outsourcingu vývoje SW do Indie.

Jedním z hlavních příkladů marné pilnosti v našem současném projektu bylo zavedení systému sledování výkonu. Cílem bylo předávat objekty, které shromažďují statistiky výkonu. Ukázalo se však, že řešení zpomaluje aplikaci natolik, že nebylo nikdy použito. Přesto však zůstaly jeho zbytky v kódu, abychom je vyčistili. V praxi to znamenalo předat parametr extra objektu všem (asi 6000) metodám v kódu. Ten, kdo to udělal, dokonce přidal komentář k Javadocu každé metody a poznamenal, že pro měření výkonu byl přidán další parametr! Teď se mohu jen divit té píle toho chlapa, dělat svou práci všemi 6000 metodami a věrně vkládat ty Javadoc komentáře všude. OTOH, a) jak bylo uvedeno dříve, režim nebyl nikdy použit v praxi a jsem si jistý, že jeho účinky na výkonnostní hogging mohly být detekovány raným prototypem, čímž je zbytečná celá práce, b) všechny Javadoc komentáře obsahovaly stejnou pravopisnou chybu , c) takové komentáře stejně nepatří Javadocu.

Nemyslím tím, že to všechno byla chyba chudých indických vývojářů (s výjimkou zneužití Javadocu). IMO je mnohem více chybou manažerů bezmyšlenkovitě uzavírat smlouvy bez sledování výsledků, provádění přísných akceptačních testů a zajištění odpovídající kvality kódu a dokumentace. Nemluvě o platebních režimech založených na hodinách, které jistě nezavádějí žádného subdodavatele o úsporu času na vývoj.

Myslím si však, že by bylo těžké najít vývojáře na Západě, kteří by plnili podobné úkoly se stejnou mírou konzistence a bez stížností.

V tomto projektu jsme také zadali subdodavatelské testovací úkoly skupině indických testerů. Osobně jsme pouze v kontaktu s jedním z nich, takže netuší, kolik jich je celkem. Tento chlap je však klenotem testera, cenným aktivem každého projektu. Kromě toho, že je pilný a důkladný, ptá se na mnoho otázek, aby pochopil celkový obraz, často testuje ještě více, než se očekávalo, a hlásí problémy, které byly nalezeny přesně a popisně.

118
Péter Török

Zabýval jsem se třemi projekty, které byly (většinou) „delegovány“ na zdroje na moři (východní polokoule). Jeden ze tří případů použil ve východním Rusku skupinu (nebo možná jen jednoho chlapa - jednal pouze s jedním, ale nebyl si jistý, kolik dalších měl práce). Odvedli dobrou práci a projekt pokračoval docela pěkně, kromě toho, že potřebovali práci na uživatelském rozhraní, aby vyřešili drobné problémy s formulací od práce lidí, pro něž byla angličtina druhým (nebo možná třetím) jazykem.

Další dva byli poněkud odlišným příběhem. Ať už náhodou, nebo ne, v obou těchto případech byli programátoři v Indii. V jednom případě v podstatě všechno, co udělali, muselo být považováno za nic jiného než prototyp - použitelné (do určité míry) pro testování možných návrhů, ale všechno, co napsali, muselo být vyhozeno a nahrazeno, aby se získal kód úrovně výroby. Zdálo se, že jsou příkladem toho, co považuji za "myšlení ISO 9000". Ukázali téměř náboženské dodržování politik a postupů, ale téměř úplný nedostatek vhledu do problému, který měl být vyřešen. Jejich kód může být nejohromnější, jaký jsem kdy viděl.

V opačném případě byl projekt nakonec právě zrušen. Jednalo se o schéma zaječího zajíce nedávno podporovaného VP a jsem si jistý, že myšlenkou od prvního dne bylo minimalizovat výdaje, a přesto mu bylo možné říci, že jeho nápad byl v aktivním vývoji. Zatímco kód, který jsme dostali, byl naprosto zbytečný, bylo by obtížné obviňovat dodavatele, protože na řízení projektu nebylo nikdy vynaloženo žádné úsilí, ani by se na něj nedostalo použitelné specifikace. Jejich kód začal špatný a kvalita se rychle zvrhla, když se ukázalo, že se o něj nikdo nestaral.

30
Jerry Coffin

Jsem 21letý vysokoškolský student z Indie v mém posledním ročníku čtyřletého studia informatiky a inženýrství.

Samotnou myšlenkou psaní tohoto textu bylo říci, že Indie je mnohem víc než outsourcingové centrum. Doufám, že to Západ vidí tímto způsobem a namísto absorbování talentů by západ měl nastavit v Indii další rozbočovače. Před námi je nějaký urážlivý obsah, ale pokud pochopíte větší obrázek, pochopíte, co se snažím říct.

Vzdělávání v Indii je ve velmi znepokojivém stavu, kdy se každý rok vytváří pracovní síla, která nemá žádné nebo absolutně strašné technické dovednosti. Vzdělávací systém není vůbec konkurenceschopný, pokud jde o inovace nebo podnikání. to vedlo naši zemi k obrovským rozpakům, jako je tomu v případě nedávno vyvinutého počítače s 10 USD (který se ukázal jako levný čínský tablet Android tablet založený na indické společnosti), nebo dřívější tvrzení další technologický průlom (který se ukázal být palcovým pohonem). Vzdělávací instituty jsou zcela odpojeny od skutečného světa technologií a více se zajímají o studenty, kteří znovu objevují kolo, to vše ve jménu inovací. Vzdělávací instituty, každý je nenávidí.

Přijíždět na místa, kde alespoň očekáváte, že se naučíte nějaké horké vývojové dovednosti:

Kromě svých vzdělávacích institucí jsem byl v Indii vystaven několika školicím zařízením. Programování a vývoj softwaru probíhá na dvou úrovních, vývoj aplikační úrovně a vývoj systémové úrovně.

Pro vývoj aplikací je většina osvěžovačů v Indii hromadně přijímána společnostmi, aby si nárokovali sedací stolek programátorů a získali více projektů. Na konci dne je ohrožená kvalita, protože proces najímání je naprosto hloupý. Někdy je talent promarněn tím, že lidé dělají dobré věci v práci, na hloupých věcech, jako je vytváření Java rámy a vytváření jednoduchých uživatelských rozhraní WinForm a ASP.NET (mluvím o čerstvějších náborech a jak tvrdí někteří, i když si nejsem jistý). Pokud nebereme v úvahu dobré praktiky softwarového inženýrství, může být tento druh kódování provedeno 7. srovnávačem.

Zároveň ale existují nezávislí programátoři a vývojáři, kteří se o věci zajímají. Jsou jako neozbrojení hrdinové, kteří ztratili veškerou naději a nejméně se zajímají o změnu světa. Vše, co chtějí, je vytěžit maximum ze svých schopností, takže jde hlavně o peníze a odchod do zahraničí. Zatímco naše kurzy jsou velmi omezeny na systémový software (programování C pomocí TurboC !!! po dobu 4 let frigging, hloupé a vágní C++ bez správných objektově orientovaných konceptů použití coutu v programu C není C++, ASM a více C programování pomocí gcc), když jsme ve společnosti, jsme většinou připraveni dělat vývoj aplikací (ASP.NET, WinForms, J2EE). V zásadě je inženýr informatiky vytvořen tak, aby vykonával práci softwarového inženýra. Ano, znalost počítačové vědy pomáhá, ale neznalost správného softwarového inženýrství proces příliš zatěžuje a přichází celý systém. Je to #fail.

Budu citovat jednoduchý příklad. Připojil jsem se ke školícímu ústavu pro svůj poslední roční projekt a chtěli, abych vytvořil webovou stránku ASP.NET, která by byla něčím jako inventární systém (rezervace hotelů, CRM takové věci). Ano, není to snadný úkol, ale podle mého názoru nestojí za to pracovat na projektu. Bude to jen znovuobjevování kola a tyto projekty jsou ve své podstatě ve skutečném životě obrovské. Dodáno za 6 měsíců skupinou 3, můžete pochopit druh zmenšeného nepoužitelného systému, který z toho vyplyne. Instituce nestresují příliš hluboko a více se zajímají o to, „aby toho studenta příliš neřekly“ a „poskytl přehled a nechal je odpočinout si sám“. Nakonec to, co lidé vyvíjejí v projektech, není ani plně otestovaný prototyp, natož ho dát do praxe.

Vzal jsem si vlastní téma, hlasový navigační systém v reálném čase. Používám WPF, Google maps API a všechny nejnovější technologie, které umím. Pro správnou praxi softwarového inženýrství používám řízení zdrojů, používání MVVM a podrobně se podívám na všechno ostatní, o čem jsem se dozvěděl. Je mi 21 let a jsem absolvent. Myslím, že v mém věku jsou lidé na západě stále ve fázi učení a v pozdějším věku se stávají absolventy. Díky tomu jsou západní absolventi mnohem lepší a informovanější. Máme kvantitu, ale žádnou kvalitu.

V Indii se úroveň práce, kterou pro svůj projekt dělám, obecně neočekává od posledního ročníku bakalářského projektu. Ale udělám to, protože chci. Zároveň jsou v mé skupině další lidé, kteří pohodlně dělají projekt v ASP.NET, vytvářejí 5-7 stránek, spouští dotazy na databázi, vyplňují zobrazení mřížky a neposkytují žádné zatracení ohledně zabezpečení. Sakra, i ty freelancingové weby mají lepší příspěvky do práce (klon YouTube, Google instant + X = Y Mashup ..)

Šest měsíců po linii najdete stejné lidi, kteří pracují ve společnosti, do které zadáváte své podnikání, a najdete mě tam také. Lidé, jako jsou oni, převyšují lidi jako já deset na 1 :(

abych byl přesný a nevytrvalý, viděl jsem v celé své vzdělávací kariéře a seznámení s více než 500 lidmi přesně 4, kteří měli úroveň odborných znalostí, které bych považoval za práci na projektu se mnou)

Nakonec všichni indičtí absolventi budou psát dobrou dokumentaci, protože je to teorie, ale neočekávají od nich žádný blázonový kód.

Stejně jako v případě systémového softwaru. Můj přítel pracuje s Android NDK) a pracuje na živém projektu ve společnosti. Má štěstí, že dostal tento projekt a já mu závidím, ale tato úroveň práce se děje v Indie také. Další senior na mé škole vyvinul klon kinect (multi-touch mouse, jako v menšinových zprávách) ve svém posledním ročníku projektu s použitím pouze 2 levných webkamer. Stejně tak existují i ​​jiní, kteří kopírují kódy z internetu a nějakým způsobem získají titul Objevit Ameriku.

Moje poslední slovo, neočekávejte kompromitovanou kvalitu v celé Indii a neberte Indy jako samozřejmost jako levné softwarové správce a vhodné pro outsourcing pouze údržby.

Také neočekávejte, že někdo, kdo má dobré vzdělání z hlediska známek, bude psát dobrý software. Indický vzdělávací systém je zaměřen na celou teorii, není zde žádný důraz na praktický, někdy to, že vědět víc nebo ochota vědět víc, vás může dostat do potíží od učitelů, kteří se cítí zastrašeni. Nicméně, dobrý programátoři hledají zelenější pastviny v lepší kariéře a ne jen v dobré práci, i když existují i ​​jiní, kteří chtějí přistát v dobré „práci“, projet město Honda, jíst v pevninské Číně a žít šťastně až do smrti .

Jsem více do Audi btw. :)

22
r3st0r3

Lidé jsou lidé. Někteří programátoři jsou dobrí programátoři, jiní programátoři jsou špatní programátoři. Někteří špatní programátoři se mohou časem stát dobrými programátory, zatímco čas nikdy nemůže těžit jiným špatným programátorům.

Poloha zde obvykle není faktorem. Ale možná příležitost.

Ptal jsem se, co slova „špatná syntaktická chyba OK“ znamenají v GW Basic, když mi bylo 8 let. Vyrostl jsem s počítači. Ne každý má tu výhodu. Časy se však mění a dnešní 8leté děti mají více přístupu k technologii než 8leté včera.

Je však důležité si uvědomit, že programování je víc než jen to, jak používat počítač. To běží mnohem hlouběji než to. Zde jsou některé klíčové vlastnosti, které oddělují dobré programátory (a ty, kteří jen potřebují čas) od skutečných špatných:

 • Dobří programátoři jsou zvědaví
 • Dobří programátoři čtou online blogy a články a snaží se dozvědět více o svém oboru
 • Dobří programátoři odpovídají na otázky o přetečení zásobníku
 • Dobří programátoři se zkušenostmi 1-2 roky nebo více chápou, že jejich vzdělávání v oblasti informatiky nebylo ztráta času
 • Dobří programátoři mohou myslet mimo krabici
 • Dobří programátoři jsou také dobrými vůdci
 • Dobří programátoři jsou proaktivní a není třeba jim říkat, co mají dělat

A co je nejdůležitější, dobrí programátoři jsou také dobrými komunikátory. Nejlepší programátoři jsou ti, kteří mohou přesvědčit ostatní. Jsou to ti, kteří mohou trpělivě diskutovat o problému s jiným vrstevníkem, dokud nenajde řešení.

Největší výzvou je komunikace.

Ať už je to jakákoli výzva, nikdy nesterotypizujte sebe ani ostatní. Máte stejně velký potenciál jako kdokoli jiný a naopak. Jen si pamatujte, že můžete dělat cokoli, na co jste opravdu mysleli!

22
jmort253

pozornění, hrubé zobecnění dopředu. Vyjádřená stanoviska nejsou sdílena všemi. Ve skutečnosti je autor ani nemusí uvěřit.

Západní vývojáři se bojí východních vývojářů. Znovu a znovu slyšíme, že naše práce budou nakonec zadány externě. To je špatný začátek jakéhokoli vztahu. Abychom to zhoršili, neustále nám připomínáme, že naše vzdělání je podřadné. Východní vývojáři jsou levnější, chytřejší a zvládnou více potíží. Naše profesionální zkušenost s východními vývojáři nezáleží, protože je otrávená strachem.

18
Scant Roger

Pracuji 3 roky s indickými vývojáři (jsem Ital). Lidé jsou lidé. Outsourcovali jsme hlavně proto, že jsme potřebovali tým, a v Itálii je obtížné najít tým, zejména v ne populárních jazycích, jako je Delphi. Hlavním důvodem je nalezení týmu, nikoli nákladů.

Tým, který jsme našli, byl přesto velmi dobrý, protože měl velmi dobrého vůdce. Ale ostatní vývojáři nebyli tak důležití. Co se stalo? teď ten vývojář pracuje přímo pro nás, protože je velmi milý člověk a stal se také mým přítelem. Existuje silný vztah a také mu platíme téměř italský plat. Proč? Protože na vztazích záleží. Viděl jsem, jak mnoho lidí chodí do Indie, aby zachránili.

Získáte to, za co platíte. Pak samozřejmě můžete ušetřit nějaké peníze, ale myslím si, že (zejména u malých projektů) je outsourcing pouze za účelem úspory peněz nesprávná volba.

18
user193655

Nemohu mluvit za ostatní. To je můj názor, s nímž lidé zřejmě nesouhlasí. Dovolte mi začít některými fakty, jak je vidím.

Zaprvé, existuje důkaz, že většina lidí není ve skutečnosti vyříznuta pro vývoj softwaru. (Například výzkum UI naznačuje, že více než polovina populace pravděpodobně nikdy „nedostane“ myšlenku adresářového stromu.) Na Západě tito lidé nemají problém najít jiné slušné práce, pro které jsou vhodnější. Naproti tomu v Indii existuje tolik nátlaku na vývoj softwaru, že stejně tak dělají. To znamená, že v Indii chodí do vývoje softwaru spousta lidí, kteří by to opravdu neměli.

Dále je Indie společnou destinací pro outsourcing. Společnosti to dělají, protože to vypadá levně (platy jsou nízké). Je však dobře zdokumentováno (například viz zdokumentované nákladové faktory v modelu COCOMO II ), že všechny následující zvyšují požadovaný vývojový čas a úsilí: pracovníci na více místech, pracovníci ve více časových pásmech a dělníci z více kultur. Všechny projekty probíhající v Indii a směřované ze Západu budou mít všechny tři nákladové faktory. (To je, než přidáte tendenci najít lidi pracující jako vývojáři, kteří by opravdu neměli být.)

Nakonec absolutní největší výzvou v řízení softwarových projektů je získávání přesných informací o tom, co nefunguje pro ty, kdo to potřebují vědět. Líbí se mi to vtipné brát k této tendenci. Z jakékoli kombinace důvodů, ať už je to zoufalství, kultura nebo přesvědčení, že zákazník má pravdu, je tato tendence v projektech, které byly zadány externě do Indie, horší. Někdy do komické míry.

Výsledkem je, že americké společnosti mají silnou tendenci podlehnout sirénské písni o nízkých mzdách, zadávat práci do Indie a poté se projekty, které zadávají externě, proměnit v katastrofy. (Rozsah katastrofy však není patrný až poté, co Američané přišli o práci.)

Druhou cestou, kterou firmy jdou, je najmout Indy do USA na víza H1B. Tím se zbavíte problémů vzdáleného pracovníka. Mnoho Indů chce tyto práce, protože platy jsou vyšší v USA atd. A existuje více než dost skutečně vynikajících Indiánů, aby vyplnili všechny dostupné pracovní pozice. Ale je tu problém. Americké společnosti najímající víza H1B jsou povinny přísahat nahoru a dolů, že pro tuto práci nebyli k dispozici žádní Američané, že najatému člověku jsou vypláceny tržní sazby atd. Ale někdo, kdo má vízum H1B, má těžký čas na změnu zaměstnání. To dává zaměstnavateli zajatého pracovníka. A nenechává žádnou tržní pobídku, aby se k těmto zaměstnancům skutečně zacházela spravedlivě. To dává společnostem silné pobídky k nepoctivosti. Příliš mnoho podlehne. Jedinou věcí, která omezuje míru zneužití tohoto programu, je to, že existuje limit, kolik víz H1B se uděluje každý rok.

Jako Američan nemám problém s nejlepšími a nejjasnějšími příchody do USA. Právě naopak, to je to, co tuto zemi vybudovalo. Jakmile s nimi však přijdete, zacházejte s nimi stejně. Například znám osobu z Filipín, která kvůli svému vízovému statusu musela odmítnout pracovní nabídky od společností Google, Apple a Facebook. Asi pro dvojnásobek toho, co v současné době dělá. Pokud by trhu bylo umožněno stanovit platy lidí jako on, bylo by pro společnosti mnohem menší motivace, aby se pokusily zneužít program H1B.

Takže je tu můj názor. Projekty outsourcingu do Indie z mnoha důvodů často vedou ke katastrofě. Ty, které získáváte jako pracovníci H1B, bývají vynikající, ale tento program je silně zneužíván způsoby, které mě dělají smutkem.

18
btilly

IMO problémem není východ vs. západ, ale obecná myšlenka outsourcingu. V druhé polovině 90. let internetový rozmach, Y2K a konverze měny v euru vytvořily pro programátory spoustu práce, takže tehdy byl outsourcing horkým tématem. Byl to však outsourcing v rámci země, nikoli na východ. Mnoho problémů, které s offshoringem očekáváme nebo s nimiž se setkáváme, se stále vyskytuje také u místních outsourcingových partnerů.

V mnoha případech je psaní dobré specifikace asi tolik práce, jako když to děláte sami (i když Q&D). Ale protože cílem outsourcingu je ušetřit čas a/nebo peníze, specifikace poskytnuté partnerovi pro outsourcing jsou povrchní. Přidejte dodavatele placeného za hodinu a nedostatek dohledu a je jasné, co musíte očekávat.

12
user281377

Žiji v Číně již více než dva roky (jsem Kanaďan) a pracuji s čínskými vývojáři a, kupodivu, pracuji s kanadskými vývojáři v zámoří. Mohu říci, že některé zobecnění, alespoň čínských, vývojářů jsou poněkud pravdivé, to znamená, že většina vývojářů, se kterými jsem se zde setkal/pracoval, jsou:

 • Nedostatek zvědavosti a kreativity. Tady si nemyslím, že jsou podřadní nebo hloupí. Ale spíše to je kulturní. Historicky se předpokládá, že respektují autoritu. Proto nikdy nebudou pochybovat o špatném designu, který jim byl předán shora. Také mnoho z nich se zajímá spíše o technické dovednosti než o dovednosti v oboru. Nejtěžší je je učím o vzorcích a abstraktních pojmech, pokud se přímo nevztahují k jejich práci. Po chvíli se však zdi rozpadají, ale v dobrodružné autoritě se stanou dobrodružnějšími, alespoň na technické úrovni bych nechtěl zrušit vízum ;-)
 • Hrozba To již bylo zmíněno, ale zdůrazňuji. To je pravděpodobně nejdůležitější bod a to, co vytváří největší napětí v jednáních s vysokými školami v zahraničí (to je v Kanadě). Obecně platí, že západní obyvatelé, se kterými pracuji, budou mít tendenci zveličovat všechny negativní aspekty práce s Východními. Při kontrole kódů budou velmi drsní, zatímco budou navzájem velmi shovívaví. Budou kopat a křičet, bude-li východním obyvatelem přehlížen jediný dohled nad procesem nebo osvědčenými postupy, ale pokud budou požádáni zdvořile, budou kopat a křičet, aby dodržovali postupy, které sami zavedli.
 • Expendable to je v pořádku pro Číňany pracovat s napůl pečené použité vybavení. Než jsem dostal dovoleno získat polopříjemnou, zlomil jsem tři židle. Pak jsem se cítil špatně, když jsem si všiml, že všichni mají pořád to, co vypadalo jako středověký mučící aparát. Nicméně při návštěvě centrály téže společnosti měli devs psací stoly, které zabraly podlahovou plochu obvykle obsazenou týmem 4 až 6 devs tady v Číně, nemluvě o židlích!

Na začátku to, co napsali, nebylo vždy moc dobré. Určitě existuje kulturní rozdíl, ale také dlouhá strmá křivka učení špatně navrženého systému. Ale víte co ... po dvou letech ... nejlepší práce na tomto systému pocházejí z čínských kanceláří. Jak se to stále více zviditelňuje, zvyšuje se tím ještě více prvek ohrožení ...

Upřímně řečeno, není to snadné, ale myslím, že jsem při pohledu na trend z osobní zkušenosti na pravé straně plotu.

11
Newtopian

To je fascinující téma. Pracoval jsem v SF a Silicon Valley, ale také v Evropě pro místní klienty, založil offshore kancelář v Indii a nyní provozuji offshore vývojový obchod v Jižní Americe. Dokonce jsem udělal trochu práce s africkými vývojáři.

Každá oblast světa je schopna produkovat skvělé programátory. V Malawi mám hackerského přítele, který staví úžasné dotykové rozhraní Rails podporoval open source systémy pro kliniky HIV, využívající a přispívajícím k open source projektům důležitými způsoby).

Také jsem viděl americké programátory pracující na začínajících značkách a velké webové společnosti, které se nemohly programovat z papírového sáčku. Lidé s magisterským titulem v oboru Comp Sci z MIT a let zkušeností v oboru, kteří při psaní dobrého produkčního kódu to nemohli snížit).

Mezi Evropou, Latinskou Amerikou, USA a Indií existují velmi skutečné kulturní rozdíly. Pak je tu hackerská kultura, která je víceméně univerzální.

Tradiční indická tech komunita ráda hází lidi do problému. Hodinová sazba na vývojáře může být nižší, ale pokud prodejce věří v kvantitu nad kvalitou, budete potřebovat dvakrát tolik dev's, aby se kód spustil.

Certifikace. Co to k sakru? Indie miluje certifikace, ISO, CMMI atd. ... jde dál a dál. Je to zbytečné zakrytí zadku. Přesněji řečeno, není to způsob, jakým získáte dobrý software.

Kastovní systém. Kastovní systém je v Indii nezákonný, a protože nezávislost na jeho odstranění byla obrovská práce, stále je to živé dýchací zvíře. Většina obyvatel Západu ignoruje existenci kastového systému. Vyrostl jsem v USA, ale můj otec se narodil v Indii, angloindián, jak se říká, a moje matka tam chodila na univerzitu jako studentka a poté se vrátila, aby učila mnohem později na indických univerzitách. Kastovní systém je velmi reálný, pochází z Indie a je starý, ale Britové jej povzbuzovali a používali ho k udržení moci. Západní obyvatelé musí vědět, že nahradí Britové, na vrcholu hierarchie. Zavoláte si, pane, nebudete vyslýcháni. Většina indických manažerů vidí svou roli v tom, jak říká svým podřízeným, co mají dělat. Řeč zpět a nabídka alternativ je trestána.

Ne každý indický vývojový obchod je takový, Zoho, vybudoval úžasný indický obchod porušením všech pravidel. Najímají se na základě schopnosti, která není kastovní, nebo jaké univerzitní certifikace máte. Tímto zavedli kompletní SaaS nahrazení sady MS Office Suite).

V Indii je také živá komunita hackerů se setkáními, seznamy adresátů, malými konferencemi a podobně. Tito vývojáři jsou na světové úrovni dobří. Často je pro ně obtížné pracovat v hlavním indickém průmyslu vývoje softwaru. Sám jsem našel dva python dev's pro naši indickou kancelář, byli skvělí, a pak náš indický manažer trval na tom, aby najal tucet osvěžovačů, nových absolventů, kteří tým doplní. Po několika měsících hackeři Přestali jsme, jejich manažer dělal jejich životy peklo. Zůstali jsme s tuctem mladých a nadšených zaměstnanců, z nichž většina nevěděla, jak programovat velmi dobře.

Nejlepší z osvěžovačů byla mladá žena, která postavila pro vestavěné systémy IDE pro dev na vestavěných systémech.) Nikdo ji nechtěl najmout, protože pocházela z konzervativní rodiny a Indové si mysleli, že bude nucena opustit svou práci, jakmile se provdala.

V Indii jsou velké dev, ale hodnotová struktura je připravena vytlačit je a podporovat lidi založené na věcech, které nemají nic společného s vytvářením skvělého kódu.

Dalším velkým problémem jsou časová pásma. Není to výhoda, je to obrovský problém. To znamená, že neexistuje přímá přímá komunikace mezi týmy na místě a offshore. To způsobuje obrovské nedorozumění a nutí vás psát zprávy o dokumentaci. To dělá agilní velmi obtížné vytrhnout.

Smutnou pravdou je, že obrovské množství softwaru vytvořeného indickými společnostmi je nízké kvality. Slyšíte, že Dev pořád mluví o tom, jak jsou indičtí inženýři kecy, to není pravda, ale je to odraz kvality velkých tradičních offshore společností. Je to chyba obchodní kultury v Indii, nikoli samotných vývojářů. Dev jsou zaseknutí ve špatném systému, který odměňuje špatné věci.

9
rabble

Tupé a cynické:

 • Levnější
 • Výhružka
 • Nedostatečné uznání, že obchodujete s místními kódovými opicemi pro dražší projektové manažery a analytiky, aby byli v kontaktu s offshore týmy
 • Zainteresované strany získají to, co požadují, protože nejsou schopny poskytnout stručný a komplexní požadavek. To nebude to, co chtěli. Zúčastněné strany chtějí místní znalosti ...
 • ... ale je to zaškrtávací políčko pro seniory IT management, protože je to módní/populární/KcKinsey řekl/nerozuměl vývojářům/...
8
gbn

Zažil jsem několik projektů offshored do Asie (různých zemí, které nebudu zmiňovat). Všichni z nich byli skličující selhání. Navzdory hojné a podrobné dokumentaci, specifikačním dokumentům atd., Které byly zasílány přes výsledek (pokud vůbec něco bylo vyrobeno), bylo jednotně špatné. Obvykle to vůbec nefungovalo nebo bylo tak okrajově funkční, že bylo zbytečné. Projekty také (pokud vůbec produkovaly výsledky) byly vážně pozdě.

OTOH Pracoval jsem s asijskými programátory a dalšími pracovníky v Evropě a USA a většina z nich jsou dobří, pracovití lidé, kteří dobře znají svou práci.

Možná prohlášení několika z nich, že všichni dobří IT lidé opouštějí Asii, aby pracovali v Evropě a Americe, to vše říká. Zbývá spodní část hromady, s malými nebo žádnými kvalitními lidmi, kteří poskytují dohled, výcvik a vedení týmu za účelem zlepšení výnosu. Když se museli vypořádat s asijskými IT lidmi, kteří tam žijí (alespoň z některých zemí), telefonicky a e-mailem (a vidět rozhovory v televizi atd.), Může do toho být zapojena i kultura. Zdá se, že mnozí se považují za rasově a morálně nadřazení Američanům a Evropanům (a považují ty, kteří opouštějí své zrádce), a odmítají naslouchat radám, od nichž považují za nižší bytosti. To rozhodně neplatí pro všechny z asijských zemí, ale může být natolik rozšířené, aby se v offshoringových společnostech vytvořila atmosféra „víme nejlépe, všechny problémy jsou způsobeny zákazníkem“. Hrají samozřejmě také společnosti, které se objevují a rychle mizí, rebrandingují samy sebe a začínají znovu poté, co se jejich jméno zhoršuje špatným výkonem.

Situace ve východní Evropě je lepší, možná zčásti proto, že mnoho z těchto zemí je součástí EU, takže pokud dojde k jejich uzavření, existuje větší hrozba úspěšného právního jednání proti nim.

8
jwenting

Během svých 10 let v IBM jsem pracoval s programátory po celém světě v různých vztazích. První věc, kterou se naučíte, je, že geografické stereotypy jsou špatné, na obou stranách oceánu. Programátoři jsou programátoři po celém světě ... vyberte 100 z nich odkudkoli a dostanete zhruba stejný poměr lidí, kteří nemohli naprogramovat hello world bez výletu nebo tři na google, lidi, kteří jsou slušně kompetentní a lidi, kteří jsou brilantní.

To znamená, že geografické zobecnění podnikatelského klimatu v některých z těchto oblastí je přesné. Například Indie je hodně jako Austin, TX nebo Hloupé údolí, které byly na konci 90. a začátkem 2000 let ... spousta pracovních poskakujících a otáčivých dveří, lidé přicházející a odcházející každý rok. Na druhou stranu se zdá, že Čína je mnohem více jako křemíková prérie tady na středozápadě USA, lidé si vyberou společnost a zůstanou tam déle. Zdálo se, že Brazílie, Rusko a Evropa jsou někde uprostřed, ne natolik, že zůstávají středně dlouhou dobu, ale zdá se, že mají směs obou, někteří lidé, kteří doufají v práci, někteří lidé se usazují.

7
cabbey

Patřím do východního světa a mám také zkušenosti s outsourcingem z mé společnosti do východního světa :-) Moje společnost nechtěla investovat, je to vlastní zdroje, aby byla práce dokončena, navzdory veškeré pomoci, kterou můžeme nabídnout Outsourcer projektu selhal. Bylo frustrující pracovat s některými z těchto inženýrů, myslím, že modely outsourcingu a technické znalosti mohou na východě vyspělejší pro zlepšení. Poté, co jsem řekl, že jsem pracoval s mnoha lidmi v západním světě, kteří se mohou také zlepšit. Najdete dobré a špatné programátory po celém světě.

5
Geek

Zřeknutí se odpovědnosti: Jsem Ind a to může znít indiánský pohled, ale pracoval jsem s mnoha západními zákazníky a dokonce i v USA. Pokud by východní polokoule měla nejhorší programátory na světě, proč by západní polokoule zadávala východ na východ? Pokud zadáváte outsourcing do východních částí zeměkoule jen proto, abyste ušetřili peníze, jste IMO, což snižuje kvalitu. Dobré, rychlé a levné, vyberte si libovolné dva. Když musím najmout chlapa, zeptám se své organizace, jaká jsou jejich očekávání a jaká je cena, za kterou jsou ochotni zaplatit. Je to opravdu těžké přesvědčit talentovaného sebevědomého chlapa, aby pro vás pracoval za nižší plat a větší tlak. Jsou to jen ty freelancingové stránky kombinované s nešťastnými západními chlapci, jejichž práce byla Bangalore-d, což vedlo k tomu, že východní programátoři jsou kódové opice. Pokud jste připraveni zaplatit lepší cenu, budete mít jistotu, že dosáhnete lepších výsledků, a nebudete dodržovat tyto servisní společnosti ISO/CMMI/SEI. Najímají si talenty, jako by chovali stádo ovcí nebo živých zvířat.

4
Kumar

Jsem Američan v současné době žijící v zahraničí (v Rusku) a pracuji jako podnikatel (a na volné noze na straně, abych platil účty). Pracoval jsem v Silicon Valley jako vývojář, vedoucí technického týmu a softwarový/systémový architekt více než 20 let pro řadu společností a startupů, některé velmi dobře známé, včetně jednoho startupu, který nakonec vyrostl jako průmyslově dominující multimiliardový dolar mezinárodní korporace. Tato poslední společnost (nazývaná „X“) má vývojová centra po celé USA a ve světě: Indie, Rusko, Čína, Evropa atd. Pracoval jsem přímo se členy některých z těchto týmů a zjistil jsem, že jsou vysoce talentovaní a hodní inženýři. Asertivita a kreativita Souhlasím s tím, že se v tuto chvíli chovám spíše jako typ osobnosti amerického inženýra, ale to netrvá dlouho a věřím, že na volné noze a outsourcingu dozrál.

 • Outsourcing je velmi jasně o penězích. Když jsem opustil USA, X nebyl v USA najat, ale najal v mezinárodních kancelářích. X platí ne-americkým inženýrům asi 1/4 až 1/3 (v závislosti na regionu) platu ekvivalentního (roční zkušenosti, dovednosti) amerického inženýra. Což je stále docela dobrý plat, obvykle se zřetelem k ekonomikám některých nečlenských lokalit, ale není to dobré pro platovou sazbu samotnou existenci amerických inženýrských pozic.

 • Věřím, že na volné noze je budoucnost práce s počítačem, zejména software. Ze své podstaty je vysoce přenosný, vše, co potřebujete, je notebook a připojení k internetu a jste v podnikání. Pro interní týmy na místě je vždy třeba učinit důvod: spolehlivější rozvrhování, předvídatelné sady dovedností atd., Ale údržba je velmi nákladná .

 • Vidím zde poměrně časté arogantní příspěvky od amerických inženýrů o tom, jak strašné jsou všichni vývojáři mimo USA (podívejte se například na toto vlákno: https://stackoverflow.com/questions/209170/how- hodně-to-it-it-cost-to-vývoj-an-iphone-aplikace ). Stereotypem je, že ano, jsou levné, ale vždy také nekvalifikované a psají mizerný kód. Jediným způsobem, jak dosáhnout kvality, je platit americké platové sazby americkým inženýrům. Poppycock! Američtí inženýři se musí probudit - průmysl a ekonomika se přesouvají od velmi vysoce placených interních vývojářů k distribuovaným vývojovým týmům rozšířeným po celém světě. Jistě, že existují špatní vývojáři mimo USA - ale vzpomeňte si na všechny ty americké dotazované, které jste předali, protože se neměřili. Některý z naprosto nejkrutějších kódů, na který jsem se kdy musel podívat nebo pracovat, byl napsán interním americkým inženýrem, který odmítl změnit nebo vylepšit! To, že někteří vývojáři náhodných elance dělali mizernou práci, neznamená, že všichni inženýři mimo USA jsou hrozní. Místo toho by tento klient Elance měl vypadat trochu za uchazeči o dno, tam jsou skutečné drahokamy, dokonce i špičkoví vývojáři, k dispozici za velkou slevu na americké sazby. V tomto konkrétním okamžiku vám udělím, hodně talentu je soustředěno v USA - ale kdokoli, kdo si myslí, že se to nikdy nezmění, je velmi vážně oklamán.

 • Talent a zkušenosti stojí víc než jejich nedostatek, udělím vám to. Jde však o to, že mzdová stupnice domácích zaměstnanců v USA je mimo dosah světa ve zbytku světa. Neustále se vyvíjí dynamické kontinuum talentů a nákladů a okolní talent talentů z jiných zemí než USA se bude zvyšovat, což bude vyvíjet velmi silný tlak na snižování sazeb v USA i samotnou existenci vysoce placené americké inženýrské pozice v USA (pamatujte: X najímá mezinárodně, ale ne v USA. Písmo je na zdi). Takže více talentovaní budou vždy schopni účtovat více než méně talentovaní, ale můžete si být jisti, že to nebude za současných platných sazeb USA.

 • Koncentrace talentů po celém světě se absolutně změní, stejně jako se změnilo fyzické umístění vývojových týmů . Úrovně talentů mimo USA se budou i nadále zvyšovat a v nepříliš vzdálené budoucnosti se podíváme zpět na tato vlákna a pomyslíme si, „o čem se bavili, najdete nejlepší talenty kdekoli na světě“.

4
Bogatyr

Pracoval jsem ve východní i západní části zeměkoule a myslel jsem, že to bude sdílet. Než jsem se přestěhoval do USA, pracoval jsem v Bangalore 5 let. Pracoval v USA asi 8 let a vrátil se zpět do Indie. Byl jsem nucen sedět doma, protože práce jsou zde příliš náročné. Se dvěma malými dětmi nebylo možné dát ty dlouhé hodiny. Nakonec našel práci na částečný úvazek. Byl jsem šokován, když jsem viděl kvalitu práce v Indii. Nebylo to tak špatné, když jsme odešli do USA. Zdá se, že mladý dav nemá žádnou zodpovědnost ani nadšení pro učení se novým technologiím. Jak někdo zdůraznil, říkat „ne“ je vzácné (rána do jeho ega, IMO) a jako výsledek uvidíte naprosto zbytečnou nebo průměrnou práci. Tento kód je nečitelný, vůbec netuší, jak vypadá velký obraz, nemá prostor pro expanzi atd. V době, kdy trénujete chlapa, je připraven skákat práci pro zelenější pastviny. Přesto bych řekl, že existuje jen několik výjimečně dobrých. Pokud s ním náhodou pracujete, zvažte štěstí, zvláště pokud tato osoba umí dobře komunikovat!

4
user18244

Bydlím ve střední Evropě. V posledních letech se na nás objevila vlna outsourcingu. Pracoval jsem na externě zadávaných projektech ze „Západu“, ale dnes se outsourcingové projekty dostávají do levnějších zemí. Takže jsem byl na obou stranách rovnice.

Když jsme byli outsourcingem, naši manažeři a kluci, se kterými jsme denně pracovali, byli Nice, jednali jsme s námi jako s vlastními vývojáři. Od ostatních lidí bylo cítit mírné znepokojení ohledně jistoty zaměstnání, což jsem považoval za naprosto normální. Také jsme dostali druhořadé úkoly ve větším projektu, což je také v pořádku, neměli byste outsourcing své primární odborné znalosti.

Poté se projekty přestěhovaly do levnějších teritorií, což bylo docela nevyhnutelné.

Pointa celého outsourcingového příběhu je, že management nedává potkanovi zadek ohledně vašich znalostí, zkušeností, vzdělání nebo know-how. Vše, na čem jim záleží, jsou náklady a jejich bonus. Pokud tedy neexistuje důvod, proč je vaše místní přítomnost potřebná, softwarové projekty budou nakonec zadány externě do levnějších a levnějších zemí.

4
Karl

Žiji v Rusku, na Sibiři a pracuji pro německou lékařskou společnost, která nám outsourcinguje projekty. Myslím, že je to víc než outsourcing: máme sdílené týmy mezi Ruskem a Německem, máme obchodní cesty k sobě atd.

Samozřejmě jsem subjektivní, ale věřím, že jsme příkladem úspěšného outsourcingu: kvalita kódu a kvalita produktu se od doby, kdy jsme na tom začali pracovat, výrazně zvyšuje.

Je trochu zklamáním být levnou pracovní silou, ale na druhé straně máme šanci pracovat pro velkou společnost se skvělými technologickými a manažerskými zkušenostmi.

4
SiberianGuy

Jsem ze Švýcarska. Pracoval jsem na jednom projektu, kde jsme zadali outsourcing Ukrajině. Vývojáři, kde je mnohem levnější, ale peníze, které jsme ušetřili, museli být znovu investováni do létání našeho týmu na Ukrajinu každý druhý měsíc, aby dohlíželi na tento tým na moři. Projekt zemřel asi rok poté, co byl zadán externě.

Nyní pracuji na projektu, který je zadán externě švýcarské společnosti, která ji sama přiblížila Maroku. Projekt je na dobré cestě, máme však problémy s komunikací a kvalitou.

Myslím, že hlavním problémem je, že jsme na moři projekt, abychom je postavili levněji. Vždy je těžké získat věci levnější, ale stejné kvality ...

3
Guillaume

Pracoval jsem s velkými offshore programátory, ale nebyli neuvěřitelně levné, aby si je najali. Také jsem pracoval s velmi levnými offshore programátory a nebyli skvělí.

Vždy se mi zdálo, že velcí programátoři na východě pravděpodobně najdou způsob, jak dostat zaplaceno tolik nebo téměř tolik jako skvělí programátoři na západě; možná založí vlastní společnost, možná získají vízum, ať už mohou. Ale měli by tendenci najít způsob, že?

Když jsem hledal tým programátorů ochotných pracovat extrémně levně, neočekával bych, že získám špičkový talent. Pravda bez ohledu na to, kde váš talent žije.

3
Havoc P

Pokud je kvalita práce nízká, možná to není ani tak, že se dívají do Indie, ale hledají toho, kdo dělá nejlepší nabídku, a to pravděpodobně nebude jako Prasoon Saurav, ale nějaký juniorský kódovací tým.

3
CashCow

Některé z největších IT společností na světě jsou v Indii, pokud jste slyšeli o Wipro, Infosys, TCS atd. Největší indické společnosti, které by většina „západních softwarových profesionálů“ nemohla nikdy dovolit na moři, by se snadno kvalifikovaly jako nejlepší na světě . Dostávají každý certifikát pod sluncem týkající se kvality, jen aby zmírnili obavy západních klientů. Ve většině indických softwarových společností je také více inženýrů (titulů a zkušeností) než ve většině západních společností. Také Google, Oracle, IBM, Microsoft, SAP mají vývojová centra a ne všechna z nich hledají levné programátory.

Jak tedy vidíme západní inženýry. Vidíme smíšenou tašku, jako byste viděli smíšenou tašku, když se díváte přes oceán. Existují kvalifikovaní super techničtí lidé, které obdivujeme, a jsou tu i tašky, se kterými bychom mohli někdy být nuceni pracovat. Celkově se nám daří dobře ve smíšených týmech. Vztah je opravdu na hovno, pokud máte na západním konci „technicky orientované“ podnikatele a na druhém konci jen programátory. Jedná se obvykle o západní společnost vyhladovělou v hotovosti, která chce ušetřit nějaké dolary tím, že si najme místního manažera.

2
user18189

@giddy, Peter: Jako programátor, který pochází z Indie, se budu muset přiznat k tvým výrokům pravdivě, smutně: programování v Indii není něco, co lidé berou z výběru, ale z donucení. jsou sociální nebo ekonomické. To je jeden z důvodů, proč je v Indii velmi běžné najít lidi, kteří se rychle vzdalují od technických pracovních míst k ryze manažerským (ve skutečnosti se to nazývá „pohyb po žebříku“, což je věta, kterou jsem přišel na odpor). I když chcete, abys nadále rostl jako technie, na vás se dostanou manažerské role (to je jeden z důvodů, proč jsem se vlastně rozhodl odejít z Indie).

Z důvodů, které jsou mimo mě, se kariérní růst rovná počtu lidí, kteří pro vás pracují, nebo aby byli přesnější, pod vámi. „Jsem zodpovědný za tým x“ nebo „x lidé pracují pode mnou“ je prohlášení, které je považováno za hodné „úspěšné“ osoby v Indii (nevadí, že „x lidé“ mohou být ti, kteří produkují ten druh kódu, na který v tomto vlákně odkazovali ostatní).

Přesto bych rád zdůraznil, že špatná kvalita kódu není něco, co se omezuje pouze na Indii nebo jiné „nízkonákladové“ země. I tady v Evropě vidím známé postoje a kvalitu kódu. Naštěstí však nejsou obecným pravidlem.

2
JamieJag

Zřeknutí se odpovědnosti: Nemám žádné přímé zkušenosti s outsourcingem sám. Níže uvádíme některé body, které se objevily, když jsem diskutoval o tématu s projektovým manažerem ve velké západní softwarové společnosti. Tento muž strávil hodně času na zemi v Indii, dohlížel na outsourcingové týmy.

 • Téměř nikdo nemá v domě počítač (příliš drahý).
 • Indické IT vzdělání chybí. Bakalářské tituly v CS jsou udělovány studentům, kteří se nikdy nedotkli počítače (opět je příliš drahé poskytnout studentům nižší úrovně přístup k počítačům). Programové úkoly jsou psány na papíře.
 • Mentalita „vždy říkat ano“ je velmi škodlivá
 • Indickým programátorům je třeba přesně říci, co mají dělat. Existuje velmi malá iniciativa.
 • Outsourcing vývoje softwaru do Indie byl katastrofou
 • Outsourcing některých úkolů QA fungoval dobře.
 • Misc.:
  • Elektřina je velmi nepravidelná
  • Indie je víceméně policejním státem
  • Indie se zdá být politicky nestabilní a má problém s terorismem.
  • Nikdo nemá možnost žít v Indii.
2
user18213

Moje zkušenost s outsourcingem ve východních zemích (nikoli ve východní Evropě) byla docela špatná. Všechny aplikace, které jsem viděl, byly hrozné a vypadaly jako spousta špatných nesouvisejících kódů slepených dohromady, aby sotva vykonávaly práci, kterou mají dělat.

Nemyslím si, že je to kvůli tomu, že noví východní programátoři jsou horší než noví západní programátoři, myslím, že je to kvůli tomu, že východní programátoři nemají zkušené programátory, kteří by je vedli. V západním světě je práce s moderními programovacími jazyky běžnou profesí ~ 45 let, takže existuje mnoho zkušených programátorů, z nichž noví budou pracovat s kým se můžete učit. Na východě se moderní programování dělo za co? 10 - 15 let? Lidé mají skutečný nedostatek zkušeností, ze kterých se mohou poučit. Kromě toho si myslím (jak to vidím odtud), že u většiny programátorů na východě, kteří pracují externě, si vybírají mnoho špatných vlastností, jejichž cílem je pouze získat projekt provedeno rychle řezáním rohů, což je zkušenost, kterou byste neměli předávat novým vývojářům. Nejméně v USA byla většina programovacích pracovních míst pro lidi pracující na omezeném souboru produktů, které musí časem podporovat. Takže lidé si vybrali techniky, které zajistí, že software je stabilní a bezpečný ... to je dobrá zkušenost předat nové generaci.

Takže jo, v podstatě to nevidím, jako by měl co do činění s množstvím vzdělání, které člověk dostane kdekoli, to má co do činění s návyky zvednutými při práci. Existuje spousta dobrých programátorů (i když si myslím, že jsou v menšině dobře), ale nemyslím si, že jsou to ti, s nimiž budou západní obyvatelé interagovat, když budou projekty outsourcovány.

Pokud jde o východní Evropany, mají tam zkušené vývojáře. Obávám se, že mohou být postupně vyřazeni, aby splnili požadavky outsourcingu.

2
user18458

Zajímavý! Jsem Číňan a myslím, že vím, proč tu programátoři nemají zvědavost a kreativitu. Většina mých spolupracovníků si stěžuje každý den, nenávidí kódování, nemají rádi designování, jen tu a tam klepou (je to součást naší kultury). Přicházejí k softwarovým společnostem pouze za vyšší odměnu (ve vývoji počtu osob jsou IT kluci dobře placení), nikoli za „záchranu světa“ nebo změnu. Žádné zájmy, žádná motivace, žádná zvědavost a žádná kreativita !!!! Ale jsou tu chytré hlavy (jako já ^ _ ^), dělají kvalitní práce a dodávají včas !!!!

2
user19025

Měl jsem smíšené zkušenosti s offshoringem naší práce a jen s prací s offshore společnostmi obecně. Pro informaci, bydlím ve Spojených státech.


Špatný

Pracoval jsem ve společnosti, která uzavřela smlouvu s firmou v Indii, která byla oceněna CMMI 5 a pracovala by levně. Společnost jim dala nějaký klientský software, který mohl psát od nuly, a když se vrátil, kód byl buggy, zcela nezdokumentovaný a obecně obtížně proveditelný a udržovatelný. Společnost nakonec napsala celý klient od nuly a snědla náklady na offshoring.

V jiném případě společnost, ve které jsem spolupracoval se společností v Asii, představila své služby a produkty na východních trzích. Stal se tajný příběh, který jen pár lidí vědělo (a já proxy), kde asijská společnost vzala náš návrh zdrojového kódu a produktů, přerušila partnerství a poté vydala své vlastní produkty, které byly stejné jako moje společnost.


Průměrná hodnota

Ještě v dalším případě společnost, ve které jsem pracoval, otevřela výzkumnou kancelář v Číně, velmi moderní místo, ve své kanceláři měli fantastickější věci než já. Na týden jsem byl poslán do čínské kanceláře na školení, protože výzkumné a vývojové zařízení bude používáno pro vlastní vývoj Linuxu. Tým měl několik lidí, kteří byli docela dobří, ale jak je tomu v případě vývojářů této postavy, odešli velmi brzy poté a zbývající tým napsal API pro nás, aby se zde ve Spojených státech použilo. Budu API nazývat úplně špatným, protože to nepochopilo Linux a základní zdrojový kód byl přinejlepším dost drzý. Myslím si však, že velkým problémem byla skutečnost, že si společnost vybrala podivný tým, který dal práci Linuxu, protože nikdo v tomto týmu nebyl vůbec odborníkem na Linux a tento projekt byl o rok později vyřazen. Vlastně jsem rád pracoval s lidmi z tohoto týmu, ale jejich vedení a můj tým se hodně hádali o debaklu Linuxu.


Dobrý

V jiných případech byla další společnost, ve které jsem pracoval, ve společnosti se sídlem ve východní Evropě. Tito kluci byli opravdu dobří, dostali zakázku na testování zranitelnosti a ačkoli byli ve skutečnosti dost drahí, byli obecně považováni za hodnotnou investici.

Pracoval jsem také s poměrně gigantickou indickou společností v oblasti IT služeb a měli jsme vlastní vývojáře, kteří byli zaměstnáni, ale najali jsme si s námi smlouvu. Tam bylo několik dobrých devs, ale to je obecnější příběh, protože jsme všichni pracovali společně na různých projektech.


Tyto příběhy jsou pro pobavení - pracoval jsem s více společnostmi a mám příběhy o domácích a zahraničních společnostech.

Pro některé společnosti - komunikace byla vždy obtížná část. Pracuji na východním čase a spolu s lidmi budeme mluvit 10 - 13 hodin před námi. Chodili jsme také pouze prostřednictvím správy, nemluvili jsme se skutečnými vývojáři, takže došlo k odpojení.

Také se setkali devs, kteří si svou práci prostě neměli rádi. Měli jsme korejského dev, který chtěl přijet do států pracovat, protože pracoval na otrocké hodiny za nízkou mzdu pro obrannou společnost v Koreji. Byl jsem spolupracovníky s dev (i zahraničními), kteří bědovali nad jeho rozhodnutím, aby se stal vývojářem - pokusil se vydělat miliony.

2
wkl

Velmi upřímně a velmi obecně si nemyslím, že programátoři na „západě“ mají vysoké názory na programátory na „východ“. Nejsem si jistý, zda je to oprávněné nebo ne.

Jak napovídají některé odpovědi, outsourcing je hrozbou pro mnohé na „západě“. Toto je automatický důvod, proč nedůvěřovat „konkurenčním“ programátorům.

Špatný kód jsem viděl pouze při pohledu na externí projekty, a to jen několikrát. Mohlo by to být proto, že práce šla do levného obchodu („dostanete, za co zaplatíte“), protože projekt byl špatně řízen, nebo pravděpodobně proto, že kdyby byl projekt úspěšný, nemusel bych se podívat na kód. Jinými slovy, slyšíte pouze o špatném kódu.

Existují také hororové příběhy - například výše uvedený řádek 30000. Opět platí, že čím horší je příběh, tím více se bude šířit.

Lidé budou říkat věci jako: „Pokud to chcete udělat levně, outsourcing. Pokud to chcete udělat správně, udělejte to na vlastní pěst. “

Pokud se učíte a zlepšujete, pak bych si toho příliš nedělal starosti.

2
Kirk Broadhurst

Outsourcing má pouze jeden účel: nízké náklady.

Outsourcing je v tomto odvětví velmi populární, a to i ve velké mezinárodní společnosti, která také používá outsourcing uvnitř. Západní oddělení může využít outsourcing svého východního oddělení.

Myslím, že hlavní výhody západu jsou v design a business area. Ve většině případů návrhy západních oddělení na úrovni architektů dokonce poskytují základní kód nebo knihovny. A západní oddělení zná podnikání do hloubky. Po vyhodnocení bude základní design a obchodní analýza převedena na východní oddělení.

Podle mých osobních zkušeností jsou západní oddělení v průmyslu vyzrálejší, zatímco východní oddělení postupuje rychleji.

S rozvojem na východě se outsourcing přesunul do zemí s nižšími náklady. Mezitím je outsourcing relativně nízký zisk, východní společnosti si budou budovat své schopnosti ve vlastním designu a podnikání učením se od západu během fáze outsourcingu.

Moje zkušenost: Narodil jsem se a jsem vzděláván poblíž NYC a spolupracuji s inženýry/vývojáři v Číně a Indii více než deset let a také s týmy v Evropě. A mnoho z mých spolupracovníků jsou přistěhovalci z Číny a Indie.

Obecně lze říci, že zaměstnanci v Číně a Indii slouží dvěma primárním účelům: jako nízkonákladová střediska a jako přístup na místní trh. Čína je zejména jedním z našich největších trhů, kde jsou naši největší zákazníci mimo USA; je zapotřebí místní práce, aby se zákazníci mohli přizpůsobit a otestovat.

Moji zaměstnavatelé mají také výzkum a vývoj v Indii a Číně, ale to je trochu nad rámec této diskuse.

Obecně platí, že „východ“ je mladší a má mnohem vyšší míru fluktuace zaměstnanců. Rovněž získávají vyšší zvýšení platů z mnohem nižší základny a viděl jsem, jak se v průběhu let zlepšovala životní úroveň. Mnoho z nich nyní vlastní motorová vozidla (skútr nebo auto) a má širokopásmový přístup k internetu.

Součástí našeho školení v oblasti kulturní citlivosti bylo to, jak různé kultury jednají s konfliktem, hierarchií a autoritou, a v tom je zrno pravdy. Zejména v přístupu k autoritě ...

1
user18096

Pracoval jsem pro společnost jako Londýn, která měla smlouvu s indickým náborovým programem, byli placeni dobře, ale asi 2/3 toho, co většina konzultantů vydělala, z toho, co mi bylo řečeno, musely zaměstnat určitou částku a finanční ředitel to považoval za cenné pro peníze. Všichni měli magisterské tituly atd. Více než většina dodavatelů. Výsledek? Hrozný nepořádek! ASCII umělecká soutěž v záhlaví c # souborů, bez ohledu na pojmenování konvence, masivní hrudky vnořených ifů, to bylo hrozné, ani netuším o OOP, ani nezačněte na SOLID nebo TDD. A co je horší, neustále tahali ty svinstvo.

Já a někteří jiní, kteří se pyšní naší prací, seděli jsme tam s kletbou frustrovaně, oslovili je někteří jiní, ale nebrali to dobře, nakonec management dostal svědivé nohy a odvedl nás stranou v případě, že byl viděn jako rasismus (Jdi zjistit).

Předtím jsem měl koncert na webové stránce pro srovnání cen, které zadali externě Vashai v Bombaji, šel jsem učit (dobré dva týdny). Opět milí lidé, ale všichni z nich měli hodnotu 1/3 absolventského platu, který měli údajně vydělávat, opět všichni s magisterským stupněm. Prostě to nemohli získat.

Jen moje zkušenost.

1
Mâtt Frëëman

V Indii jsou miliony programátorů, takže tato odpověď musí být zobecněním. Myslím, že odpověď se postupem času dramaticky změnila. Vrátíte se před deseti lety (zejména před bustou .com) a zkušenost byla taková, že by bylo těžké najít lepší vývojáře juniorů a středních úrovní než outsourcingem do Indie. Byli inteligentní, zruční, měli obecně silné komunikační dovednosti, ale co je nejdůležitější, byli velmi dychtiví, aby ukázali, co dokážou. Vrcholový talent byl také v Indii, ale stejně jako na Západě bylo těžké se k němu dostat outsourcingem, pokud nemáte smlouvu přímo s vývojářem.

Teď si ale myslím, že kyvadlo se dostalo daleko na druhou stranu. Poptávka po kvalifikovaných programátorech v Indii je tak obrovská, že fond talentů byl šíleně směšně tenký. Nedotkl bych se indické outsourcingové společnosti, pokud jsem s nimi neměl silný vztah a nevěděl jsem, že se mohu spolehnout na kvalitu. Pokud chcete v Indii dobré programátory, ne outsourcing. Musíte založit obchod v Indii a začít prověřovat a najímat lidi. Stále můžete najít skvělý talent (ve skutečnosti je toho více, co v Indii zůstává než ve dnech minulých), ale pro mě je představa, že tento talent můžete získat za výraznou slevu, nostalgická fantazie. Ukázalo se, že dobré programátory je těžké najít všude, a proto si za své služby mohou účtovat prémii ... všude. Nyní se dívám na Indii jako na místo, kde najdu více velký talent, spíše než jako místo, kde se dá získat jakýkoli obchod.

1

Za prvé, westernový programátor se zabývá pouze každou dohodou s indickými programátory, kteří psali kód v rámci dohody „out sourcing“. Očekávám, že nejlepší indičtí programátoři píší kód pro indické společnosti, nebo jsou přímo zaměstnáni velkými západními společnostmi, jako je Microsoft.

Myslím, že by bylo daleko říci, kdykoli jsem musel takový kód „opravit“. (Z nějakého důvodu se očekává, že Westonoví programátoři vyřeší nepořádek několik týdnů před tím, než má být projekt odeslán. Možná, pokud kód není nepořádek, západonský programátor se na to nikdy nebude muset podívat = =.)

 • Indičtí programátoři „nezískali“ vizi toho, co mají dělat.
 • Viděli věci jako „Testování jednotky“ jako položku „zaškrtávací políčko“, a proto právě napsali dostatek testovacích metod bez přemýšlení o tom, co testují.
 • Indičtí programátoři prohlašovali, že rozumějí tomu, co bylo potřeba, a byli schopni to udělat, bez ohledu na pravdu.
 • Indičtí programátoři nikdy nezpochybňovali způsobem byli požádáni, aby splnili daný požadavek, a proto nikdy nezpochybňovali specifikace, které by západní programátor zpochybnil a opravil, než napíšou „správný kód, aby udělali špatnou věc“.
 • tvrdě pracovali a dlouhé hodiny, ale nevyprodukovali řešení, které by fungovaly, jen něco, co by možná udržovalo jejich čtení specifikace.
 • Ve Velké Británii není dovoleno tvrdit, že s Indií nemůžete pracovat, když nedokážete pochopit, co se říká při telefonických schůzkách atd., Proto nikomu nemůžete říct, že se projekt pokazí. (Problémy s časovým pásmem samy o sobě postačují k tomu, aby většina britských programátorů musela nedávno pracovat na projektu s indickými programátory.)
 • Existuje také mnoho rozhořčení, když západní programátoři musí trávit čas indickými programátory „hlídáním dětí“, než aby sami psali kód, na rozdíl od programátorů ve Velké Británii víte, že příští měsíc to budete muset opakovat znovu s jiným sada indických programátorů.

Více o tom přemýšlím, myslím, že tyto problémy se týkají softwarových společností, které si myslí, že mohou ušetřit peníze outsourcingovým kódováním programátorům, kteří nemají pochopení (nebo skutečný zájem) problémové domény. ( Pochopení toho, jak Západ funguje, je součástí problémové domény).

(Falešná víra, že „prodejní“ osoba může obejít oddělení vývoje domů, napsat si vlastní specifikace a poté přimět nějaké levné indické programátory, aby kód napsali, je stále velmi běžná.)

Měl jsem lepší zkušenosti s východoevropskými programátory, protože vidí lepší porozumění Západu, jsou v lepším časovém pásmu. Je také možné, aby někdo skočil na letadlo s přiměřenou délkou letu (a malým zpožděním) pro regulaci osobních setkání.

1
Ian

Pracoval jsem ve velké nadnárodní společnosti, která zřídila specializovanou indickou kancelář. Dále použili indické konzultanty ze samostatné společnosti. Indická kancelář měla lépe placené zaměstnance, kteří se přestěhovali zpět z USA. Vždy jsem zjistil, že práce z indické kanceláře je velmi kvalitní. Nejméně placení konzultanti se většinou používali k testování a jakákoli vývojová práce, kterou dělali, byla obecně špatná.

I když souhlasím s mnoha kulturními pozorováními v ostatních příspěvcích, myslím si, že ekonomika je faktorem určujícím kvalitu. Globálně existuje jen velmi málo dobrých techniků. Malý zlomek dostupného fondu pracovních sil. Definuji dobrého inženýra jako někoho, kdo je zvědavý, dobře informovaný a má dobré vzdělání, aby mohl tyto dovednosti stavět. Protože poptávka převyšuje nabídku, jsou přijímáni celosvětově. V Indii je malý počet neuvěřitelných inženýrů. Většina z nich jsou absolventi nejvyšších vrstev indických univerzit (jako je IIT). Stejně tak existuje velmi malý počet talentovaných domorodých inženýrů.

Naopak je zde velmi vysoký počet chudých a průměrných inženýrů. Vzpomínám si, že v dot com boomu si společnosti najímaly absolventy západní historie, kteří sotva mohli plivat nějaký HTML, protože byli tak zoufalí pro zaměstnance. Nyní by chudý inženýr na západě nedostal práci. Nyní můžete najmout ekvivalent v Indii za zlomek ceny. Proto se v indických poradnách soustředíte na velmi špatný personál.

Občas jsem narazil na několik drahokamů v poradnách. Byli přirozeně jasní a kládli spoustu otázek. Obvykle se snažili o špatný výcvik. Je smutné, že by nedostali žádnou podporu od svých zaměstnavatelů. Řada konzultačních zásad je navržena tak, aby omezovala dovednosti, které může konzultant vyzvednout, například vynucené šestiměsíční střídání mezi smlouvami.

1
user18262

Moje anekdota:

Před několika lety jsem pracoval na projektu s týmem z Indie. Považoval jsem je za velmi příjemné pracovat. Opravdu znali své věci. Naším jediným bodem tření byla doba odezvy na změny na poslední chvíli od klienta; byť spravedlivý, ale manažerské ego není vždy dobře překládáno jazykem a vzdáleností.

0
JohnWinkelman

Řekl bych, že je to stejné jako u programátorů odkudkoli, někdy je programátor dobrý, někdy je špatný.

Pracoval jsem na několika týmech s programátory z „východního“ světa (včetně Evropy ... což IS východně ode mě. Některé z nich byly špatné, některé byly dobré).
Jednou jsem pracoval s indickým mužem, který byl nejrychlejším a nejzkušenějším programátorem, se kterým jsem kdy pracoval. Velmi zřídka měl chybu a jeho kód byl vždy čistý a čistý a hotový, než se očekávalo, včetně testování.
Na druhé straně, pracoval jsem s indiánem, který strávil 9 měsíců u svého stolu na svém mobilním telefonu se smíchem a povídáním. Manažeři si však nebyli jisti, co s ním dělat, protože jeho práce byla vždy hotová. Nebyla to vždy ta nejlepší práce, ale hotovo. O 9 měsíců později zjistili, že tam strávil celé své zaměstnání posíláním práce svým přátelům a rodině v Indii, aniž by to někomu řekl. Podle vlastního výběru se z něj stal manažer outsourcingového vývojového týmu.

Lidé jsou lidé. Někteří sají, jiní ne.

0
James P. Wright

Nejhorší chybou, kterou jsem udělal, je outsourcing do Indie. Bylo to pouze pro základní HTML a programátoři byli více než schopni programovat PHP a SQL (alespoň si to stejně mysleli)). Externě jsme je zadali externě, abychom pro nás vytvořili několik formulářů a co vyšli spolu se stovkami stolů uvnitř sebe. Nejen to, ale hlavní projektový manažer vzal třítýdenní dovolenou, aniž by s námi komunikoval.

Z toho, co jsem viděl na východě, nevěřím, že východ si zaslouží pozornost Západu. Znovu nemám nic proti Indům, jsou úžasní, ale Indiáni, které jsem zažil, mají hroznou pracovní etiku.

Moje rada: Byli byste blázni, kdybyste zadávali zakázku do Indie.

0
user22019

Osobně si myslím, že každý je jiný. Viděl jsem některé tak dobré, jiné jako špatné.

Myslím, že existuje negativní vnímání, protože většina lidí ze Západu jedná s konzultanty a konzultanty mají tendenci dělat co nejméně a hledají způsoby, jak obviňovat ostatní za to, co udělali špatně.

Další věcí, kterou je třeba mít na paměti, je mnoho amerických programátorů z Indie. Nemám statistiky, ale myslím, že asi polovina z nich.

0
Joe

V jednom z mých předchozích pracovních míst jsem pracoval na projektu, který měl vývoj rozdělený mezi Irsko, USA a Indii. Některým nepříjemným aspektům projektu nelze pomoci např. časový rozdíl, ale skutečnost, že Indové často měli velmi špatnou psanou angličtinu, znamenal, že věci, jako jsou zprávy o vadách, by mohly zabrat mnoho času. Po chvíli jsem zjistil, že je snazší zvednout telefon a zavolat dotyčné osobě, pokud je to možné. Je mnohem snazší objasnit, co někdo znamená, pokud s nimi můžete mluvit, spíše než posílat e-maily po e-mailu.

Zatímco outsourcing je v zásadě o snižování nákladů, existují talentovaní vývojáři po celém světě. Obtížná část je dokáže odlišit od ne tak talentovaných!

0
Malice

Jsem programátor ASP.NET/C# z Číny. Úplně souhlasím s Péterem Törökem. Právě jsme převzali projekt, který vyvinul Philipen několik let. Kód je nejvíce nechutný, jaký jsem kdy viděl. Každá třída má alespoň 3000 řádků. Jsou takovými odpady kódu, protože kód je opravdu prolixita. nemají tušení, co je opakované použití. A nedělají jednotkový test. Celý systém je na okraji havárie.

V současné době se snažíme opravit chybu obrovského projektu. Práce je opravdu jako noční můra.

0
gekowa

Jsem si jistý, že procento dobrých vývojářů je stejné ve východní části světa než kdekoli jinde. To znamená, že ve východní části světa existuje několik dobrých vývojářů, jako všude jinde.

Problém spočívá v tom, že „prodej softwaru“ je nejjednodušší způsob, jak vydělat peníze, takže mnoho lidí předstírá, že vědí, jak se vyvíjet, protože napsali 3 řádky kódu Php, a snaží se prodat sofware (= outsourcing).

Takže je to jen jednoduché matematiky: existuje spousta tzv. Softwarových společností, ale ve východní části světa je několik skutečně dobrých vývojářů . , jako všude jinde. Abychom to pochopili, dovolme použít čísla, i když nejsou reálná:

 • 100 softwarových společností v západní části světa. 50 z nich je dobrých.
 • 10000 softwarových společností ve východní části světa. 50 z nich je dobrých.

Takže ... šance, že získáte špatnou softwarovou společnost, jsou ve východní části světa mnohem vyšší než kdekoli jinde. Ale důležitý fakt je, že v západní části je tolik dobrých vývojářů než ve východní části.

Abychom toho ještě více doplnili, existuje problém s mentalitou, který věci zhoršuje.

A na závěr toho, co se děje ve Francii: byly tisíce projektů, které byly zadány externě, s katastrofickými výsledky, a mnoho z nich byly velké projekty (outsourcing velkých projektů byl jako velké úspory). Takže teď, skuteční geekové a muži jako já, kteří jsou skuteční vývojáři (skuteční vývojáři = nepřitahují peníze nejprve), mají ve Francii hodně práce, protože dělám Dig ve všem, co se stalo, dávám "odborný závěr" a společnost jedná. Jsem velmi dobře placená, takže vše v jednom není tak špatné;)

Prosím, neváhejte a opravte můj příspěvek, aby byl správně anglický, protože moje angličtina je dokonalá.

0
Olivier Pons

Když jsem z USA a mám zkušenosti s prací s několika firmami v Indii, řekl bych, že je to těžké, ale stále lepší. Cítím, že jsou technicky schopni dělat to, co žádáte, ale opravdu musíte nastínit všechno podrobně, nebo to bude velmi dlouhý a chaotický projekt. Není tomu tak proto, že Indové nerozumí tomu, co chcete, ale že si myslí, že jinak, alespoň z hlediska použitelnosti vašeho projektu.

Například dám krátký příklad. Měli jsme projekt, kdy indická firma budovala naše uživatelské rozhraní a některá připojení k databázi. Když byl projekt téměř hotový, podívali jsme se na něj a na první pohled to bylo perfektní. Když jsme pak začali programem procházet, zjistili jsme, že něco není v pořádku. Když jsme šli něco přidat a byli jste na stránce, z nějakého důvodu byste museli stisknout tlačítko Přidat, i když už jste tam byli, a poté zadejte informace a poté tlačítko Odeslat.

Zdálo se to pro nás kontraintuitivní, protože jsme si mysleli, že jsme již na stránce a nemuseli jsme stisknout tlačítko Přidat a vyplnili by informace a poté vybrali tlačítko Odeslat a nic by se nestalo. Navrhli to, co jsme se zeptali, ale funkčně nám to vůbec nedávalo smysl tady na západě, takže jsme nakonec přepracovali celý zadní konec.

Zjistil jsem, že práce s jinými zeměmi, i když s nižšími náklady, se zdá trvat déle a pokud se jedná o časovou citlivost vůči svým konkurentům, může to z dlouhodobého hlediska skutečně stát více. Na tomto projektu naši konkurenti skončili několik let před námi kvůli problémům, které jsme měli. Teď vím, že to všechno bylo způsobeno poruchami komunikace a porozuměním, a mám pocit, že musíte mít někoho, kdo je schopen vysvětlit tento proces a umí mluvit technicky s oběma skupinami na stejné úrovni, aby se věci staly plynulejší.

0
user18642