it-swarm-eu.dev

Jak vytvořit zálohu ze symbolických odkazů?

Mám adresář se symbolickými odkazy na jiné adresáře. Chci archivovat symbolické odkazy, nikoli jako odkazy, ale jako archivy obsahující soubory adresářů, na které odkazují, pomocí příkazu tar. Jak to mohu udělat?

67
hknik

Použijte -h tar možnost. Ze stránky man:

-h, --dereference
    don't archive symlinks; archive the files they point to
101
Mat

Pokud jsou všechny odkazy v kořenovém adresáři, můžete je zbavit prostředí Shell a předat je jako argumenty dehtu. Například pokud máte/backup/source/a/backup/source/b, z nichž oba jsou symbolické odkazy směřující do skutečného adresáře, bude fungovat něco jako následující

tar -cf /path/to/backup.tar /backup/source/*/
3
Patrick