it-swarm-eu.dev

Transakci SQL pomocí S v CREATE VIEW

Chci vytvořit VIEW pomocí klauzulí WITH, ale opravdu nemůžu najít žádné odkazy na správnou syntaxi.

Chci něco takového

WITH TempTbl AS (SELECT ...)
CREATE VIEW SomeView
SELECT *
FROM TempTbl

A jaká je správná syntaxe pro použití několika klauzulí WITH?

Nic užitečného na MSDN :(

14
bazzilic

CTE jde dovnitř pohledu.

Vezměte dotaz s CTE

WITH cte AS (...) SELECT ...;

Stačí přidat CREATE VIEW AS .. GO

CREATE VIEW
AS
WITH cte AS (...) SELECT ...;
GO

MSDN popisuje více CTE (viz příklad j)

CREATE VIEW
AS
WITH
   cte1 AS (...),
   cte2 AS (...),
   cte3 AS (...)
SELECT ...
GO
25
gbn
CREATE VIEW 
someview
AS
WITH CTEstuff AS (SELECT etc)
SELECT * FROM CTESTuff;
6
Scott Herbert