it-swarm-eu.dev

Jak přidám uživatele do skupiny „Sudo“?

V /etc/sudoers Vidím to:

# Allow members of group Sudo to execute any command after they have
# provided their password
# (Note that later entries override this, so you might need to move
# it further down)
%Sudo ALL=(ALL) ALL

Jak tedy mohu přidat uživatele do této skupiny Sudo?

196
coffee-grinder
Sudo usermod -aG Sudo <username>

a je velmi důležité. Bez něj budou odstraněny ze všech ostatních skupin. Aby se to projevilo, musíte restartovat svůj Shell/terminál nebo se odhlásit a znovu přihlásit.

Viz také:

265
maco

Můžete pro něj použít uživatelské rozhraní pro správu uživatelů (stejné místo, kde vytváříte uživatele), nebo použít Sudo adduser <username> Sudo v příkazovém řádku.

44
txwikinger

Můžete také použít grafické rozhraní. Klikněte na ozubené kolo v pravém horním rohu panelu, poté vyberte „Nastavení systému“ a poté „Uživatelské účty“

Chcete-li v tomto okně upravovat věci, musíte kliknout na malé odblokovací tlačítko. Poté klikněte na účet osoby a vyberte odpovídající rozbalovací nabídku „Typ účtu“

enter image description here

23
qbi

Je to opravdu jednoduché, pokud používáte Unity jako desktopové prostředí.

Pokud jste již vytvořili uživatele, můžete jej jednoduše změnit z Standard na Administrator, jinak se při vytváření nového ujistěte, že jste vybrali Administrator jeden.

Nezapomeňte odemknout, než se pokusíte změnit

enter image description here

20
Bruno Pereira

Jsem pozdě na párty, ale tato odpověď může pomoci někomu, kdo používá Ubuntu v kontejneru Docker.

Nedávno jsem vytvořil kontejner Docker založený na Ubuntu 16.04.1.

Ve výchozím nastavení je obrázek Docker Ubuntu svléknutou verzí Ubuntu, která nemá drtivou většinu běžných nástrojů, včetně Sudo.

Kromě toho je ve výchozím nastavení uživatel přihlášen do kontejneru Docker jako root.

Proto jsem začal kontejner s docker run a nainstalovali balíček 'Sudo':

[email protected]:/# apt-get install Sudo

Spuštění příkazu adduser myuser Sudo hlášena chyba adduser: The user 'myuser' does not exist.. Po přečtení tohoto odpověď jsem poprvé spustil příkaz k vytvoření uživatele:

[email protected]:/# adduser myuser

Poté spusťte následující příkaz:

[email protected]:/# adduser myuser Sudo
Adding user `myuser' to group `Sudo' ...
Adding user myuser to group Sudo
Done.

Uživatel myuser byl úspěšně přidán do skupiny Sudo.

2
Antony

Sudo gpasswd -a $USER Sudo

2
joschi

Zde je návod, jak nastavit uživatele bez oprávnění root se základním obrázkem ubuntu:18.04:

RUN \
  groupadd -g 999 foo && useradd -u 999 -g foo -G Sudo -m -s /bin/bash foo && \
  sed -i /etc/sudoers -re 's/^%Sudo.*/%Sudo ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL/g' && \
  sed -i /etc/sudoers -re 's/^root.*/root ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL/g' && \
  sed -i /etc/sudoers -re 's/^#includedir.*/## **Removed the include directive** ##"/g' && \
  echo "foo ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers && \
  echo "Customized the sudoers file for passwordless access to the foo user!" && \
  echo "foo user:"; su - foo -c id

Co se stane s výše uvedeným kódem:

 • Je vytvořen uživatel a skupina foo.
 • Uživatel foo je přidán do skupiny foo a Sudo.
 • uid a gid je nastavena na hodnotu 999.
 • Domovský adresář je nastaven na /home/foo.
 • Shell je nastaven na /bin/bash.
 • Příkaz sed inline provede aktualizaci /etc/sudoers soubor umožňující uživatelům foo a root bez hesla přístup ke skupině Sudo.
 • Příkaz sed zakáže #includedir direktiva, která by umožnila všem souborům v podadresářích přepsat tyto vložené aktualizace.
1
Seth Bergman

Použijte usermod. Přidejte oprávnění Sudo pomocí následujícího příkazu:

usermod -aG Sudo <your username>

Vezměte prosím na vědomí, že k tomu budete muset použít kořenový účet nebo použít jiný účet, který má oprávnění Sudo. Pokud z nějakého důvodu nemáte přístup k jinému účtu a neznáte kořenové heslo, budete potřebovat živé CD Ubuntu (nebo jiné Linuxové distro) a pak budete muset chrootovat do vašeho souborového systému Ubuntu a spusťte výše uvedený příkaz z chrootu.

1
CodeExecution