it-swarm-eu.dev

subdomain

Virtualhost Pro zástupný subdoménu a statickou subdoménu

Získejte subdoménu z adresy URL

Subdomény zástupných znaků v IIS7. Je možné, aby to bylo v Apache?

Vytvořit subdomény za běhu pomocí .htaccess (PHP)

PHP Získání názvu domény ze subdomény

Proč ww2 subdomény?

Může subdoména (název domény) v ní obsahovat podtržítko "_"?

používat localStorage přes subdomény

Jak nastavit subdomény IIS 7

Směrování Rails pro zpracování více domén v jediné aplikaci

PHP funkce pro získání subdomény URL

Přesměrování Javascriptu pomocí služby Google Analytics

konfigurace subdomény nginx

Jak opravit CHYB: Site.com neexistuje, zatímco přidává subdoménu do Apache2?

Získejte název domény subdomény Javascript

nginx - dvě subdoménové konfigurace

Sdílejte cookie mezi subdoménou a doménou

jak používat domény bez cookies (yslow)

Poštovní zprávy z subdomény bez záznamu MX jsou některými poskytovateli pošty odmítnuty

Heroku + node.js: Mám server, který používá více portů. Jak mohu dostat Heroku k jejich přidělení?

"Nelze získat žádnou odpověď" odpověď při použití poštovního doručovatele s subdoménou

Neplatné přesměrování: doména musí být přidána do seznamu autorizovaných domén, přestože je tam