it-swarm-eu.dev

apache2 Neplatný příkaz 'SSLEngine'

Když restartuji httpd, zobrazí se následující chyba. Co mi chybí?

[[email protected] ~]# service httpd restart
Stopping httpd:                      [ OK ]
Starting httpd: Syntax error on line 22 of /etc/httpd/conf.d/sites.conf:
Invalid command 'SSLEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Nainstaloval jsem mod_ssl pomocí yum install mod_ssl openssh

Package 1:mod_ssl-2.2.15-15.el6.centos.x86_64 already installed and latest version
Package openssh-5.3p1-70.el6_2.2.x86_64 already installed and latest version

My sites.conf vypadá takto

<VirtualHost *:80>
#  ServerName shop.itmanx.com
  ServerAdmin [email protected]

  DocumentRoot /var/www/html/magento
  <Directory /var/www/html>
    Options -Indexes
    AllowOverride All
  </Directory>

  ErrorLog logs/shop-error.log
  CustomLog logs/shop-access.log
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
  ServerName secure.itmanx.com
  ServerAdmin [email protected]

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/secure.itmanx.com/server.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/secure.itmanx.com/server.key
  SSLCertificateChainFile /etc/httpd/ssl/secure.itmanx.com/chain.crt

  DocumentRoot /var/www/html/magento
  <Directory /var/www/html>
    Options -Indexes
    AllowOverride All
  </Directory>

  ErrorLog logs/shop-ssl-error.log
  CustomLog logs/shop-ssl-access.log  
</VirtualHost>
118
Christian

Pravděpodobně nenačtete modul ssl. Někdy byste měli mít v konfiguračních souborech Apache LoadModule direktivu.

Něco jako:

LoadModule ssl_module /usr/lib64/Apache2-prefork/mod_ssl.so

Konfigurační šablona Apache má obvykle (na jakékoli distribuci) soubor nazvaný (něco jako) loadmodule.conf, ve kterém byste měli najít direktivu LoadModule pro každý modul, který se načte do Apache při spuštění serveru.

57
andcoz

Na mnoha systémech (Ubuntu, Suse, Debian, ...) spusťte následující příkaz, abyste povolili mod Apache SSL:

Sudo a2enmod ssl

a2enmod mužská stránka

151
Stéphane

Na CentOS 7 pro mě instalace balíčku "mod_ssl" a restartování serveru Apache fungovalo:

yum install mod_ssl
systemctl restart httpd
23
Falco Preiseni

httpd24 řešení:

yum install mod24_ssl
17
dtbarne

Na Ubuntu 18.04 bionic.

Sudo a2enmod ssl
Sudo service Apache2 restart
2
pumpkin_cat

Při instalaci certifikátu SSL na můj web jsem obdržel stejnou chybu. Opravil jsem to provedením následujícího příkazu v terminálu.

# yum install mod_ssl
# httpd -t
# systemctl restart httpd

Jsem si jist, že výše uvedené příkazy opraví vaši chybu.

0