it-swarm-eu.dev

Server nepřijímá veřejný klíč pro ssh přihlášení bez hesla

Možný duplikát:
Proč stále dostávám heslo Dotázat se ssh s ověřením pomocí veřejného klíče?

Mám ssh přístup ke dvěma severům. Jeden starý a jeden nový. Pro ten starý používám tutorial SSH přihlášení bez hesla pro přihlášení bez zadání hesla pokaždé.

U nového stroje jsem opět následoval tutoriál, ale tentokrát to nefunguje. Podíval jsem se na ladicí výstup z ssh (možnost -v) A zdá se mi, že nový server accept můj veřejný klíč. Ale zkontroloval jsem a bot authorized_keys Jsou stejné, dokonce jsem použil md5sum.

Jaký může být problém a jak to mohu vyřešit?

Ladicí výstup pro starý server, kde funguje (úryvek):

debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering RSA public key: /home/NICK/.ssh/id_rsa
debug1: Server accepts key: pkalg ssh-rsa blen 277

Ladicí výstup pro nový server, kde nefunguje (úryvek):

debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering RSA public key: /home/NICK/.ssh/id_rsa
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Trying private key: /home/NICK/.ssh/id_dsa

[ UPDATE] Vlastnictví autorizovaných_keys na dálku

[email protected]:~/.ssh$ ls -l
total 4
-rwx------ 1 NICK NICK 404 2012-08-08 16:11 authorized_keys

Kompletní ladicí výstup pro nefunkční server:

OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1, OpenSSL 1.0.1 14 Mar 2012
debug1: Reading configuration data /home/NICK/.ssh/config
debug1: /home/NICK/.ssh/config line 1: Applying options for foo2
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug1: Connecting to foo-serv2.cs.bar.it [XXX.XXX.XXX.XXX] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/NICK/.ssh/id_rsa type 1
debug1: Checking blacklist file /usr/share/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: Checking blacklist file /etc/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: identity file /home/NICK/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /home/NICK/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /home/NICK/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /home/NICK/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /home/NICK/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.5p1 Debian-4ubuntu6
debug1: match: OpenSSH_5.5p1 Debian-4ubuntu6 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Server Host key: RSA XXX
debug1: Host 'foo-serv2.cs.bar.it' is known and matches the RSA Host key.
debug1: Found key in /home/NICK/.ssh/known_hosts:34
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: Roaming not allowed by server
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering RSA public key: /home/NICK/.ssh/id_rsa
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Trying private key: /home/NICK/.ssh/id_dsa
debug1: Trying private key: /home/NICK/.ssh/id_ecdsa
debug1: Next authentication method: password
31
Framester

Zajistili jste správnost vlastnictví a režimu vašeho adresáře ~/.ssh na vzdálené straně? Měli byste ji vlastnit a mít oprávnění 0700, tj. chmod 700 ~/.ssh. Taky chmod go-w ~ protože je toto zaškrtnuto také - protože kdokoli s povolením zápisu ve vašem domovském adresáři může změnit oprávnění adresáře .ssh.

39
jsbillings

Porovnejte konfigurační soubory sshd (moje je na /etc/ssh/sshd_config) na starém a novém serveru - je něco nastaveno jinak na novém, například volba AuthorizedKeysFile u nového jednoho bodu odkazuje na nějaký jiný soubor (věřím, že některé instalace SSH v současnosti tento soubor nazývají) authorized_keys2)?

6
Bristol